Choď na obsah Choď na menu
 


11. 2. 2010

 

Tu sa môžete pýtať,odpovedať a prispievať svojimi názormi a to v duchu lásky a pokoja Ježiša krista, nášho Pána a Boha, ktorý je medzi nami a miluje nás.  

- V prípade nevhodných príspevkov, budú zmazané.

- Ak si bude diskusia vyžadovať súkromie, tak môžete písať na e.mail. adresu :

caritas@azet.sk

Ďakujem, že ste prijali pozvanie k dialógu. God bless you +

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Analysis of Financial Brokers

fxbrokersMop,4. 9. 2019 7:34

Dla Forex traderów-handlowców: strategie, ręczne i zautomatyzowane handlowe systemy, wskaźniki-indykatory, roboty, sygnały. https://currency-trading-brokers.com/forex-comparisons-ratings-reviews-poland.html

Eniologia

Jaroslav Obuch,12. 8. 2018 21:53

Dobrý večer, prajem. Neviem, či je ešte táto diskusia "živá", nakolko posledný príspevok je tu z roku 2016, ale nedá mi nereagovať na článok pravdepodobne autora tejto stránky o doc. Vasilčukovi a eniologii.Som desať rokov žiakom doc. Vasilčuka, zúčastnujem sa jeho prednášok a učím sa aku skladbu majú energoinformačné hmoty, ktoré obklopujú človeka,akú stavbu majú čakry a jemnohmotné telá každého z nás. Doc Vasilčuk pochádza z Ukrajiny, silne veriacej krajiny, kde je veľmi váženým človekom s titulom Národný liečiteľ Ukrajiny. Pripomínam, že aj Pán Ježiš bol liečiteľom, a aj kvôli tomu musel zomrieť,ako aj veľa ľudí s podobnými schopnosťami, ktorí prišli po ňom, nakoľko ich cirkev vyhlásila za šarlatánov a tento "titul" majú dodnes, napriek tomu, že Pán Ježiš povedal "To čo ja robím i vy robiť môžete a ešte viac".Doc. Vasilčuk sa narodil na Ukrajine s určitými schopnosťami, ktoré rozvinul do takej roviny, že je schopný vidieť a komunikovať s jemnohmotnými svetmi. Pán Boh ho poslal,aby priniesol ľudom poznatky o sebe samých, o ich dušiach, pôvode bytia a podobne. Na akom základe píše autor článku,že sú to nepravdy? Na základe čoho si je istý tým čo píše? Zúčastnil sa autor článku niekedy jeho prednášky? Čítal niekedy nejakú jeho publikáciu? Rozprával sa s ním? Vie autor článku o tom,že kundaliny je božská energia stočená v špirále v čakre muladhára a ked človek zomiera, táto energia začne stúpať po kanály v chrbtici, spôsobí,že človek sa prestane báť smrti, zrazu sa cíti lepšie, postaví sa z postele na nohy , no o den dva zomrie? Vie autor článku o tom,že duša človeka je tvorená jeho večnými jemnohmotnými telami a po jeho smrti sa sformuje do tvaru gule o hmotnosti cca 15 gramov a odíde na miesto svojho duchovného bytia. Vie autoro o tom, že inkartnácia je samozrejmostou, ako to,že si tu čítate tento príspevok? Vie autor článku o tom,že inkarnácia bola popretá na konstantinopolskom koncile v roku 553 na základe tlaku cisára Justiána? Nie na základe informácii z duchovného sveta,ale na základe tlaku smrteľného človeka, bez akejkolvek schopnosti? Čítam tu na stránke o krátkych sukniach, speváčke Vanesa Mae a podobne o informáciách, ktoré odvádzajú človeka od poznania seba samého, čo cirkev úspešne robí už dve tisíc rokov. Netvrdím, že pôsobí len negatívne, to nie. Je nositeľom viery v Boh a dalších pozitív, ale takiste za jej ery a na príkaz jej predstaviteľov zomreli miliony "neveriacich".


Svätokrádež?

Saška ,1. 6. 2016 19:26

Pochválený buď Ježiš Kristus!
Potrebujem si niečo objasniť. Pokiaľ človek spácha ťažký hriech, no nie je si vedomý toho, že to je ťažký hriech, a následne ide na sväté prijímanie, je to svätokrádež? Aj napriek tomu, že si závažnosť hriechu neuvedomoval?

Re: Svätokrádež?

Admin,2. 6. 2016 0:47

Drahá Saška
Tuto otazku si kladu všetci, pretože každý chce vedieť, kde je hranica medzi lahkým a ťažkým hriechom. Avšak na rozlišenie je potrebné uviesť konkretný príklad a to doslovne, pretože v opačnom pripade sa človek točí dookola a nič nespozná.

Takže uved príklad

Re: Re: Svätokrádež?

Saška ,2. 6. 2016 6:43

Tak napríklad ja mam trosku problém, že keď prídem zo školy domov na víkend, dosť sa prejedám... Doteraz som to nebrala veľmi vážne, vedela som, že to nie je dobre pre moje zdravie, ale viac som sa to snažila neriešiť. Nedávno som si prečítala viac o ťažkých hriechoch a aj o obžerstve... A pristúpila som k sv. prijímaniu ešte vtedy, keď som si nebola vedomá toho, že ten hriech je ťažký.

Re: Re: Re: Svätokrádež?

Admin,2. 6. 2016 13:47

Dakujem za konkretny priklad.
Kedže si nevedela, že obžerstvo je ťažkým hriechom, tak si nespáchala svätokradež (prijatim Eucharistie).
Keby si vedela o tom, vtedy by to bola svätokradež.

Sila pritomného okamihu

Helena,2. 4. 2016 2:14

Dostala sa mi do rúk kniha Eckharta Tolla "Sila pritomného okamihu". S niektorými názormi či vysvetľovaním nesúhlasím. Ako ju mám posudzovať z hľadiska kresťanskej viery?

Re: Sila pritomného okamihu

Admin,3. 4. 2016 0:15

Pokoj s Tebou, Helena

Ďakujem Ti, že sa zaujímaš viac o kresťanskú vieru a jej pohľad na učenie Eckharta Tolla. Konkretne jeho kniha: "Sila prítomného okamihu" dosvedčuje, že jeho učenie nie je totožné s kresťanským učením, resp. sa v mnohých bodoch odlišuje, takže je nebežpečné pre vieru človeka.

napr. v prípade jeho učenia o "Bohu", ktoré nahrádza pojmom "Bytie".
Aj ked je pravda, že Boh je Bytím, nakoľko je "Bytosťou", ktorá samostante myslí a koná, ale z pohľadu Eckharta tento pojem má iný význam. Pre neho "Bytie-Boh" má tak všeobecný význam, že pod týmto pojmom si človek môže predstaviť všeličo možné, len nie jediného a pravého Boha. Sám Eckhart hovorí, že to robí zamerne, aby niekto nemohol mať o Bohu predstavu, ktorá by bola jeho vlastníctvom. Navonok sa zdá, že to myslí v dobrom, aby niekto nemal falošnu predstavu, ale v skutočnosti mu ide o to, aby mohol mať pod pojmom Boh aj taku predstavu, ktorá je nezlučitelná s kresťanským presvedčením (krsťanským Bohom)Re: Re: Sila pritomného okamihu

Admin,3. 4. 2016 0:35

Uvediem priklad:
Kresťanská viera ako aj samotný Kristus (Boh)hovorí, že existuje len jediný Boh (aj ked v 3 Osobach-Otec-Syn-Duch Svätý) avšak Eckhart ako aj iní New Age myslitelia, tuto charakteristiku Boha odmietaju, pretože ohraničuje učenie a vylučuje, žeby Bohom mohol byť aj niekto iný.
A práve toto nevyhovuje mysliteľom ako je Eckhart, nakoľko chcu a v tomto hriechu zotrvavaju, aby Bohom sme mohli nazývať aj iné osoby (bytia), takže aj seba samého. Je to vlastné učeniu Lucifera (padleho anjela)ktorý sám seba chce nazývať Bohom a tak aj aby sme mu vzdávali rovnakú, dokonca väčšiu úctu.

Re: Re: Re: Sila pritomného okamihu

Admin,3. 4. 2016 0:35

Problém učenia New Age ako aj Eckharta je v tom, že zámerne a proti svojej spáse odmieta dogmatické učenie o Bohu, ktoré ho má chrániť pred voľnomšlienksym učením, ktoré je v skutčnosti myšlienkou Lucifera. Aj ked si to nechce priznať, v skutočnosti ten Zlý ho k tomu podnieťuje.

porovnaj:

Když říkáte Bytí, hovoříte o Bohu? Jestliže ano, pročto neřeknete?

Eckhard:
"Během tisíců let nesprávného používání ztratilo slovo Bůh svůj smysl. Proto je užívám jenzřídka. Lidé, kteří nikdy nenahlédli do sféry posvátného, do oné nesmírné sféry za tímto slovem, jej užívají velice přesvědčivě, jako by věděli, o čem hovoří. Jiní Boha popírají, aniž vědí, co popírají. Nesprávné užívání tohoto slova vede k absurdním tvrzením jako například:
„Můj nebo náš Bůh je jediný pravý Bůh, kdežto váš Bůh je falešný." K takovým tvrzením patří také známé Nietzschovo prohlášení: „Bůh je mrtev."
Slovo Bůh se stalo uzavřeným pojmem. Jakmile je někdo vysloví, okamžitě si představíte někoho nebo něco mimo vás, a téměř vždycky někoho nebo něco mužského rodu.Bůh ani Bytí tam žádné jiné slovo nemůže vyjádřit ani definovat nepopsatelnou realitu za tímto slovem, takže důležité je, zda vám určité slovo pomáhá nebo znemožňuje vnímat To, cooznačuje. Označuje transcendentální realitu, nebo je pouhým pojmem ve vaší hlavě či jakýmsi duševním idolem?
Slovo Bytí sice nevyjadřuje o nic víc než slovo Bůh, ale má tu výhodu, zeje otevřeným pojmem. Neredukuje nekonečné neviditelné na konečnou entitu. Je nemožné z něj vytvořit mentální obraz. Nikdo si nemů
že dělat výlučné právo na jeho vlastnictví. Bytí je vaší podstatou, je vám dostupné jako bezprostřední vědomí vaší existence, které předcházíjakoukoli kvalifikaci.
Takže od slova Bytí je jen krůček k prožívání Bytí."

Zdroj: http://www.olgabufkova.cz/files/duchovni/Moc_pritomneho_okamziku.pdf

Re: Re: Re: Re: Sila pritomného okamihu

Helana,3. 4. 2016 11:32

Ďakujem za Vaše odpovede, pomohli mi zorientovat sa.

Smrteľné hriechy

Anna,20. 1. 2015 23:08

Prečo katolíci chcú darovať orgány? Píšete, že darovanie spermií, darovanie maternice, vaječníkov je smrteľný hriech. Prečo teda nie je smrteľný hriech darovanie iných orgánov. Ak niekto potrebuje nový orgán, ten druhý, darca musí zomrieť. Ja si myslím, že hoci je to humánny čin, je to nečistota, teda cudzí orgán vo vlastnom tele obdarovaného a aj krádež, nepožiadaš, prečo teda cirkev obhajuje tento čin. Čítala som, že jeden študent podpísal, vraj, keď zomrie, môžu dať jeho orgány inému a on o niekoľko týždňov zomrel... Nejde mi o posudzovanie týchto lekárov, ale o objektívne vyjadrenie sa k tomuto činu, mne sa zdá, že trestnému, mám pravdu? Ja viem, pápež to propaguje, ak som proti tomu, mám hriech, ak s tým nesúhlasím, robia to iba bohatí,
mám otázku, prišla mi pečať živého Boha, čo mám s tým urobiť,
ďakujem
Anna

Re: Smrteľné hriechy

Admin,22. 1. 2015 21:19

KEDY darovanie ľudských orgánov je ťažkým hriechom a kedy dobrou vôľou:

Ťažkým hriechom vtedy, ked je isté, že orgány použiju na usmrtenie človeka alebo experimenty, ktore človeku spôsobuju tyranie, či poškodenie tela.

A to sa deje v pripade darovania spermii, maternice, alebo aj iných organov, ked kvôli nim samotným zabiju človeka alebo ho zmrzačia.

Dobrá vôľa pri darovani organov je vtedy, ak tým chcu zachraniť ineho človeka a to sa deje napr. pri darovani obličky, alebo iných organov, ale nesmie sa kvôli tomu sam zmrzačiť.

Šport

Anna,20. 1. 2015 23:22

Napíšte prosím, ktoré športy sú nevhodné. Veľa športov utužuje vzťahy, avšak Boh chce, aby sme v nedeľu odpočívali. Je vhodné, aby sa športovalo aj v nedeľu, lebo väčšina športov je v nedeľu. Niektoré sa však robia aj na úkor zdravia, vlastne športujem, aby som bol zdravý, ale niekedy zvýšená námaha telu neprospieva, naopak, zvyšuje sa možnosť úrazu, aby som mal vyššiu výkonnosť, doping,
ďakujem, Anna

Re: Šport

Admin,21. 1. 2015 14:18

Nevhodne športy sú extremne nebezpečne športy a nemravné...

extremne nebezpečne su:
- preteky na autách, motorkách, zavodných końoch, lyžiach, sánkach, bojove umenia... všetky, kde hrozí, že pri páde sa zabiju.

nemravne športy:
- krasokorčulovanie, plávanie, kulturistika, gymnastika... všetky, na ktorých sa športovci odhaľuju na tele.

V nedeľu by sa nemalo športovať verejne, ale len sukromne a to v ramci volneho času, zvlašť ľudia, ktorí maju telesne problemy. Šport nesmie na ukor rodiny a Boha sa dávať do popredia.

Deň zasvätenia Bohu

Anonym,28. 9. 2014 14:52

Ktorý deň máme zasvätiť Bohu: sobotu alebo nedeľu ?

Re: Deň zasvätenia Bohu

Admin,28. 9. 2014 14:57

"Prajem si, aby jeden deň alebo aspoň nedeľa bol zasvätený uctievaniu mojej osoby pod menom: "Otec celého ľudstva.

Pre tento sviatok si prajem zvláštnu omšu a zvláštny obrad. Nie je ťažké nájsť odpovedajúce texty v Písme svätom. Ak zvolíte pre tento zvláštny obrad nedeľu, prajem si 1.nedeľu v auguste." (Boh Otec - bl.E.Ravasiovej)

"Moje drahé deti!
Som taká šťastná, že ste sem prišli, a že ste vykonali takú obetu. Som blahoslavená Panna Mária a moje Srdce je prečisté, je nepoškvrnené. Milujem vás, deti moje. Ja som KRÁĽOVNÁ POMOCI a spolu s mojim Synom som vám prišla pomôcť. Želala by som si, aby ste sem prichádzali každú prvú nedeľu v mesiaci a to vždy po prvom piatku. Milujem vás a ďakujem vám za všetko.
Panna Mária sa zjavila s Ježiškom, ktorý nás žehnal znakom kríža. Bol asi jeden až jeden a pol ročný."

15.08.1995 - prostredníctvom Martina - Panna Mária

Viac tu: http://modlitba-kristovej-cirkvi.webnode.sk/news/nedela-zasvatme-den-panovi-/

VAROVANIE z Írska

Anonym,2. 12. 2012 2:48

... sú Varovania z Írska falošnými zjaveniami?

Re: VAROVANIE z Írska

Admin,2. 12. 2012 3:02

Posolstvá a vízie z Írska o Varovaní ľudstva sú falošné, pretože v posolstvách už viac-krát bolo dané také učenie, ktoré protirečí učeniu Cirkvi a pravým zjaveniam Svätých...

Napr. v niekoľkých posolstvách z Írska bolo napísané, že máme očakávať 1000 ročné kráľovstvo, o ktorom sa zmieňuje učenie Cirkvi tak, že už v ňom žijeme, takže ho nemáme očakávať ako keby ešte len malo prísť.

Nebezpečné je na tom aj to, že podľa posolstiev z Írska počas tohto 1000 ročného kráľovstva máme očakávať skutočný príchod Ježiša krista a to ešte pred koncom sveta, čiže pred Jeho definitívnym príchodom, čo nie len že protirečí náuke Cirkvi, ale dokonca môže pomýliť mnohých pokrstených, že na miesto skutočného Ježiša Krista príjmu Antikrista, ktorý sa bude vydávať za Ježiša.

Aj preto nás Ježiš varoval, aby sme nečakali Ježiša pred jeho definitívnym príchodom na konci sveta, lebo ešte predtým prídu mnohí falošní proroci ako aj Antikrist, aby zviedol ak môže,tak aj vyvolených (pokrstených)

Taktiež v posolstvách sa píše, že tento pápež Benedikt XVI. je posledný pápež a po ňom už nebude žiaden, čo takisto protirečí pravým zjaveniam, kedže sv.Malachiáš spomína vo svojich Víziach ešte posledného a nasledujuceho pápeža, ktorý bude po Benediktovi XVI.

A bolo by ešte veľa na písanie, čo všetko je mylné na týchto zjaveniach, ale už tieto závažné rozpory sú podstatným meradlom pre rozlíšenie spomínaných zjavení.

Re: Re: VAROVANIE z Írska

..............,5. 3. 2014 14:05

sv. Malachias mal viziu o tom, kedy bude koniec sveta, hoci Jezis povedal, ze o tej hodine nevie ani Syn len Otec? Bola vizia od Pana? Ved ani nostradamove vizie sa nemaju brat vazne, on sam bol veriaci a nevedel, co s tym( ci to sa uz mylim..?)