Choď na obsah Choď na menu
 


11. 2. 2010

 

Tu sa môžete pýtať,odpovedať a prispievať svojimi názormi a to v duchu lásky a pokoja Ježiša krista, nášho Pána a Boha, ktorý je medzi nami a miluje nás.  

- V prípade nevhodných príspevkov, budú zmazané.

- Ak si bude diskusia vyžadovať súkromie, tak môžete písať na e.mail. adresu :

caritas@azet.sk

Ďakujem, že ste prijali pozvanie k dialógu. God bless you +

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Hello everyone on this forum

muuChoiz,17. 8. 2021 23:04

Hello everyone on this forum - thanks.

My name is Mark and i am from luxembourg

best regards :)

Brend

Kennethdon,8. 8. 2021 5:46

This is a unique place for fashionable women's clothing and accessories.
We offer our clients women's clothing, jewelry, cosmetics and health products, shoes, bags and much more.
https://Newchic.vip/Zte4

Fashion

Jamesanoft,31. 7. 2021 20:29

This is a unique place for fashionable women's clothing and accessories.
We offer our clients women's clothing, jewelry, cosmetics and health products, shoes, bags and much more.
https://fas.st/Ujfha

Como se llamo esto

killKnono,1. 5. 2021 6:28

Como se llamo esto i am from SPAIN

Music Download FLAC

Danielguady,27. 3. 2021 14:29

Hello,

New music 2021 https://0daymusic.org/premium.php
Italo-Dance, Psy-Trance, House, Hardstyle, Pop, Rock, Rap, Jazz, Metal...

Best Regards,
0day MP3s

How do I move a thread to a different topic?

upssKnono,24. 3. 2021 8:55

How do I move a thread to a different topic?
hi all :)

yyy where can i find a shoutbox message?

sellKnono,3. 3. 2021 14:54

yyy where can i find a shoutbox message? / sells

What game like you playing?

spiderKnono,18. 2. 2021 11:27

hiiiiiii i am spider from Arg. I would to ask you what kind of games do you like playing?? My favourite games is diablo rpg

Analysis of Financial Brokers

fxbrokersMop,4. 9. 2019 7:34

Dla Forex traderów-handlowców: strategie, ręczne i zautomatyzowane handlowe systemy, wskaźniki-indykatory, roboty, sygnały. https://currency-trading-brokers.com/forex-comparisons-ratings-reviews-poland.html

Eniologia

Jaroslav Obuch,12. 8. 2018 21:53

Dobrý večer, prajem. Neviem, či je ešte táto diskusia "živá", nakolko posledný príspevok je tu z roku 2016, ale nedá mi nereagovať na článok pravdepodobne autora tejto stránky o doc. Vasilčukovi a eniologii.Som desať rokov žiakom doc. Vasilčuka, zúčastnujem sa jeho prednášok a učím sa aku skladbu majú energoinformačné hmoty, ktoré obklopujú človeka,akú stavbu majú čakry a jemnohmotné telá každého z nás. Doc Vasilčuk pochádza z Ukrajiny, silne veriacej krajiny, kde je veľmi váženým človekom s titulom Národný liečiteľ Ukrajiny. Pripomínam, že aj Pán Ježiš bol liečiteľom, a aj kvôli tomu musel zomrieť,ako aj veľa ľudí s podobnými schopnosťami, ktorí prišli po ňom, nakoľko ich cirkev vyhlásila za šarlatánov a tento "titul" majú dodnes, napriek tomu, že Pán Ježiš povedal "To čo ja robím i vy robiť môžete a ešte viac".Doc. Vasilčuk sa narodil na Ukrajine s určitými schopnosťami, ktoré rozvinul do takej roviny, že je schopný vidieť a komunikovať s jemnohmotnými svetmi. Pán Boh ho poslal,aby priniesol ľudom poznatky o sebe samých, o ich dušiach, pôvode bytia a podobne. Na akom základe píše autor článku,že sú to nepravdy? Na základe čoho si je istý tým čo píše? Zúčastnil sa autor článku niekedy jeho prednášky? Čítal niekedy nejakú jeho publikáciu? Rozprával sa s ním? Vie autor článku o tom,že kundaliny je božská energia stočená v špirále v čakre muladhára a ked človek zomiera, táto energia začne stúpať po kanály v chrbtici, spôsobí,že človek sa prestane báť smrti, zrazu sa cíti lepšie, postaví sa z postele na nohy , no o den dva zomrie? Vie autor článku o tom,že duša človeka je tvorená jeho večnými jemnohmotnými telami a po jeho smrti sa sformuje do tvaru gule o hmotnosti cca 15 gramov a odíde na miesto svojho duchovného bytia. Vie autoro o tom, že inkartnácia je samozrejmostou, ako to,že si tu čítate tento príspevok? Vie autor článku o tom,že inkarnácia bola popretá na konstantinopolskom koncile v roku 553 na základe tlaku cisára Justiána? Nie na základe informácii z duchovného sveta,ale na základe tlaku smrteľného človeka, bez akejkolvek schopnosti? Čítam tu na stránke o krátkych sukniach, speváčke Vanesa Mae a podobne o informáciách, ktoré odvádzajú človeka od poznania seba samého, čo cirkev úspešne robí už dve tisíc rokov. Netvrdím, že pôsobí len negatívne, to nie. Je nositeľom viery v Boh a dalších pozitív, ale takiste za jej ery a na príkaz jej predstaviteľov zomreli miliony "neveriacich".


Svätokrádež?

Saška ,1. 6. 2016 19:26

Pochválený buď Ježiš Kristus!
Potrebujem si niečo objasniť. Pokiaľ človek spácha ťažký hriech, no nie je si vedomý toho, že to je ťažký hriech, a následne ide na sväté prijímanie, je to svätokrádež? Aj napriek tomu, že si závažnosť hriechu neuvedomoval?

Re: Svätokrádež?

Admin,2. 6. 2016 0:47

Drahá Saška
Tuto otazku si kladu všetci, pretože každý chce vedieť, kde je hranica medzi lahkým a ťažkým hriechom. Avšak na rozlišenie je potrebné uviesť konkretný príklad a to doslovne, pretože v opačnom pripade sa človek točí dookola a nič nespozná.

Takže uved príklad

Re: Re: Svätokrádež?

Saška ,2. 6. 2016 6:43

Tak napríklad ja mam trosku problém, že keď prídem zo školy domov na víkend, dosť sa prejedám... Doteraz som to nebrala veľmi vážne, vedela som, že to nie je dobre pre moje zdravie, ale viac som sa to snažila neriešiť. Nedávno som si prečítala viac o ťažkých hriechoch a aj o obžerstve... A pristúpila som k sv. prijímaniu ešte vtedy, keď som si nebola vedomá toho, že ten hriech je ťažký.

Re: Re: Re: Svätokrádež?

Admin,2. 6. 2016 13:47

Dakujem za konkretny priklad.
Kedže si nevedela, že obžerstvo je ťažkým hriechom, tak si nespáchala svätokradež (prijatim Eucharistie).
Keby si vedela o tom, vtedy by to bola svätokradež.

Sila pritomného okamihu

Helena,2. 4. 2016 2:14

Dostala sa mi do rúk kniha Eckharta Tolla "Sila pritomného okamihu". S niektorými názormi či vysvetľovaním nesúhlasím. Ako ju mám posudzovať z hľadiska kresťanskej viery?

Re: Sila pritomného okamihu

Admin,3. 4. 2016 0:15

Pokoj s Tebou, Helena

Ďakujem Ti, že sa zaujímaš viac o kresťanskú vieru a jej pohľad na učenie Eckharta Tolla. Konkretne jeho kniha: "Sila prítomného okamihu" dosvedčuje, že jeho učenie nie je totožné s kresťanským učením, resp. sa v mnohých bodoch odlišuje, takže je nebežpečné pre vieru človeka.

napr. v prípade jeho učenia o "Bohu", ktoré nahrádza pojmom "Bytie".
Aj ked je pravda, že Boh je Bytím, nakoľko je "Bytosťou", ktorá samostante myslí a koná, ale z pohľadu Eckharta tento pojem má iný význam. Pre neho "Bytie-Boh" má tak všeobecný význam, že pod týmto pojmom si človek môže predstaviť všeličo možné, len nie jediného a pravého Boha. Sám Eckhart hovorí, že to robí zamerne, aby niekto nemohol mať o Bohu predstavu, ktorá by bola jeho vlastníctvom. Navonok sa zdá, že to myslí v dobrom, aby niekto nemal falošnu predstavu, ale v skutočnosti mu ide o to, aby mohol mať pod pojmom Boh aj taku predstavu, ktorá je nezlučitelná s kresťanským presvedčením (krsťanským Bohom)Re: Re: Sila pritomného okamihu

Admin,3. 4. 2016 0:35

Uvediem priklad:
Kresťanská viera ako aj samotný Kristus (Boh)hovorí, že existuje len jediný Boh (aj ked v 3 Osobach-Otec-Syn-Duch Svätý) avšak Eckhart ako aj iní New Age myslitelia, tuto charakteristiku Boha odmietaju, pretože ohraničuje učenie a vylučuje, žeby Bohom mohol byť aj niekto iný.
A práve toto nevyhovuje mysliteľom ako je Eckhart, nakoľko chcu a v tomto hriechu zotrvavaju, aby Bohom sme mohli nazývať aj iné osoby (bytia), takže aj seba samého. Je to vlastné učeniu Lucifera (padleho anjela)ktorý sám seba chce nazývať Bohom a tak aj aby sme mu vzdávali rovnakú, dokonca väčšiu úctu.

Re: Re: Re: Sila pritomného okamihu

Admin,3. 4. 2016 0:35

Problém učenia New Age ako aj Eckharta je v tom, že zámerne a proti svojej spáse odmieta dogmatické učenie o Bohu, ktoré ho má chrániť pred voľnomšlienksym učením, ktoré je v skutčnosti myšlienkou Lucifera. Aj ked si to nechce priznať, v skutočnosti ten Zlý ho k tomu podnieťuje.

porovnaj:

Když říkáte Bytí, hovoříte o Bohu? Jestliže ano, pročto neřeknete?

Eckhard:
"Během tisíců let nesprávného používání ztratilo slovo Bůh svůj smysl. Proto je užívám jenzřídka. Lidé, kteří nikdy nenahlédli do sféry posvátného, do oné nesmírné sféry za tímto slovem, jej užívají velice přesvědčivě, jako by věděli, o čem hovoří. Jiní Boha popírají, aniž vědí, co popírají. Nesprávné užívání tohoto slova vede k absurdním tvrzením jako například:
„Můj nebo náš Bůh je jediný pravý Bůh, kdežto váš Bůh je falešný." K takovým tvrzením patří také známé Nietzschovo prohlášení: „Bůh je mrtev."
Slovo Bůh se stalo uzavřeným pojmem. Jakmile je někdo vysloví, okamžitě si představíte někoho nebo něco mimo vás, a téměř vždycky někoho nebo něco mužského rodu.Bůh ani Bytí tam žádné jiné slovo nemůže vyjádřit ani definovat nepopsatelnou realitu za tímto slovem, takže důležité je, zda vám určité slovo pomáhá nebo znemožňuje vnímat To, cooznačuje. Označuje transcendentální realitu, nebo je pouhým pojmem ve vaší hlavě či jakýmsi duševním idolem?
Slovo Bytí sice nevyjadřuje o nic víc než slovo Bůh, ale má tu výhodu, zeje otevřeným pojmem. Neredukuje nekonečné neviditelné na konečnou entitu. Je nemožné z něj vytvořit mentální obraz. Nikdo si nemů
že dělat výlučné právo na jeho vlastnictví. Bytí je vaší podstatou, je vám dostupné jako bezprostřední vědomí vaší existence, které předcházíjakoukoli kvalifikaci.
Takže od slova Bytí je jen krůček k prožívání Bytí."

Zdroj: http://www.olgabufkova.cz/files/duchovni/Moc_pritomneho_okamziku.pdf

Re: Re: Re: Re: Sila pritomného okamihu

Helana,3. 4. 2016 11:32

Ďakujem za Vaše odpovede, pomohli mi zorientovat sa.

Smrteľné hriechy

Anna,20. 1. 2015 23:08

Prečo katolíci chcú darovať orgány? Píšete, že darovanie spermií, darovanie maternice, vaječníkov je smrteľný hriech. Prečo teda nie je smrteľný hriech darovanie iných orgánov. Ak niekto potrebuje nový orgán, ten druhý, darca musí zomrieť. Ja si myslím, že hoci je to humánny čin, je to nečistota, teda cudzí orgán vo vlastnom tele obdarovaného a aj krádež, nepožiadaš, prečo teda cirkev obhajuje tento čin. Čítala som, že jeden študent podpísal, vraj, keď zomrie, môžu dať jeho orgány inému a on o niekoľko týždňov zomrel... Nejde mi o posudzovanie týchto lekárov, ale o objektívne vyjadrenie sa k tomuto činu, mne sa zdá, že trestnému, mám pravdu? Ja viem, pápež to propaguje, ak som proti tomu, mám hriech, ak s tým nesúhlasím, robia to iba bohatí,
mám otázku, prišla mi pečať živého Boha, čo mám s tým urobiť,
ďakujem
Anna