Choď na obsah Choď na menu
 


11. 2. 2010

 

Tu sa môžete pýtať,odpovedať a prispievať svojimi názormi a to v duchu lásky a pokoja Ježiša krista, nášho Pána a Boha, ktorý je medzi nami a miluje nás.  

- V prípade nevhodných príspevkov, budú zmazané.

- Ak si bude diskusia vyžadovať súkromie, tak môžete písať na e.mail. adresu :

caritas@azet.sk

Ďakujem, že ste prijali pozvanie k dialógu. God bless you +

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Re: Sila pritomného okamihu

Admin,3. 4. 2016 0:15

Pokoj s Tebou, Helena

Ďakujem Ti, že sa zaujímaš viac o kresťanskú vieru a jej pohľad na učenie Eckharta Tolla. Konkretne jeho kniha: "Sila prítomného okamihu" dosvedčuje, že jeho učenie nie je totožné s kresťanským učením, resp. sa v mnohých bodoch odlišuje, takže je nebežpečné pre vieru človeka.

napr. v prípade jeho učenia o "Bohu", ktoré nahrádza pojmom "Bytie".
Aj ked je pravda, že Boh je Bytím, nakoľko je "Bytosťou", ktorá samostante myslí a koná, ale z pohľadu Eckharta tento pojem má iný význam. Pre neho "Bytie-Boh" má tak všeobecný význam, že pod týmto pojmom si človek môže predstaviť všeličo možné, len nie jediného a pravého Boha. Sám Eckhart hovorí, že to robí zamerne, aby niekto nemohol mať o Bohu predstavu, ktorá by bola jeho vlastníctvom. Navonok sa zdá, že to myslí v dobrom, aby niekto nemal falošnu predstavu, ale v skutočnosti mu ide o to, aby mohol mať pod pojmom Boh aj taku predstavu, ktorá je nezlučitelná s kresťanským presvedčením (krsťanským Bohom)Re: Re: Sila pritomného okamihu

Admin,3. 4. 2016 0:35

Uvediem priklad:
Kresťanská viera ako aj samotný Kristus (Boh)hovorí, že existuje len jediný Boh (aj ked v 3 Osobach-Otec-Syn-Duch Svätý) avšak Eckhart ako aj iní New Age myslitelia, tuto charakteristiku Boha odmietaju, pretože ohraničuje učenie a vylučuje, žeby Bohom mohol byť aj niekto iný.
A práve toto nevyhovuje mysliteľom ako je Eckhart, nakoľko chcu a v tomto hriechu zotrvavaju, aby Bohom sme mohli nazývať aj iné osoby (bytia), takže aj seba samého. Je to vlastné učeniu Lucifera (padleho anjela)ktorý sám seba chce nazývať Bohom a tak aj aby sme mu vzdávali rovnakú, dokonca väčšiu úctu.

Re: Re: Re: Sila pritomného okamihu

Admin,3. 4. 2016 0:35

Problém učenia New Age ako aj Eckharta je v tom, že zámerne a proti svojej spáse odmieta dogmatické učenie o Bohu, ktoré ho má chrániť pred voľnomšlienksym učením, ktoré je v skutčnosti myšlienkou Lucifera. Aj ked si to nechce priznať, v skutočnosti ten Zlý ho k tomu podnieťuje.

porovnaj:

Když říkáte Bytí, hovoříte o Bohu? Jestliže ano, pročto neřeknete?

Eckhard:
"Během tisíců let nesprávného používání ztratilo slovo Bůh svůj smysl. Proto je užívám jenzřídka. Lidé, kteří nikdy nenahlédli do sféry posvátného, do oné nesmírné sféry za tímto slovem, jej užívají velice přesvědčivě, jako by věděli, o čem hovoří. Jiní Boha popírají, aniž vědí, co popírají. Nesprávné užívání tohoto slova vede k absurdním tvrzením jako například:
„Můj nebo náš Bůh je jediný pravý Bůh, kdežto váš Bůh je falešný." K takovým tvrzením patří také známé Nietzschovo prohlášení: „Bůh je mrtev."
Slovo Bůh se stalo uzavřeným pojmem. Jakmile je někdo vysloví, okamžitě si představíte někoho nebo něco mimo vás, a téměř vždycky někoho nebo něco mužského rodu.Bůh ani Bytí tam žádné jiné slovo nemůže vyjádřit ani definovat nepopsatelnou realitu za tímto slovem, takže důležité je, zda vám určité slovo pomáhá nebo znemožňuje vnímat To, cooznačuje. Označuje transcendentální realitu, nebo je pouhým pojmem ve vaší hlavě či jakýmsi duševním idolem?
Slovo Bytí sice nevyjadřuje o nic víc než slovo Bůh, ale má tu výhodu, zeje otevřeným pojmem. Neredukuje nekonečné neviditelné na konečnou entitu. Je nemožné z něj vytvořit mentální obraz. Nikdo si nemů
že dělat výlučné právo na jeho vlastnictví. Bytí je vaší podstatou, je vám dostupné jako bezprostřední vědomí vaší existence, které předcházíjakoukoli kvalifikaci.
Takže od slova Bytí je jen krůček k prožívání Bytí."

Zdroj: http://www.olgabufkova.cz/files/duchovni/Moc_pritomneho_okamziku.pdf

Re: Re: Re: Re: Sila pritomného okamihu

Helana,3. 4. 2016 11:32

Ďakujem za Vaše odpovede, pomohli mi zorientovat sa.

Smrteľné hriechy

Anna,20. 1. 2015 23:08

Prečo katolíci chcú darovať orgány? Píšete, že darovanie spermií, darovanie maternice, vaječníkov je smrteľný hriech. Prečo teda nie je smrteľný hriech darovanie iných orgánov. Ak niekto potrebuje nový orgán, ten druhý, darca musí zomrieť. Ja si myslím, že hoci je to humánny čin, je to nečistota, teda cudzí orgán vo vlastnom tele obdarovaného a aj krádež, nepožiadaš, prečo teda cirkev obhajuje tento čin. Čítala som, že jeden študent podpísal, vraj, keď zomrie, môžu dať jeho orgány inému a on o niekoľko týždňov zomrel... Nejde mi o posudzovanie týchto lekárov, ale o objektívne vyjadrenie sa k tomuto činu, mne sa zdá, že trestnému, mám pravdu? Ja viem, pápež to propaguje, ak som proti tomu, mám hriech, ak s tým nesúhlasím, robia to iba bohatí,
mám otázku, prišla mi pečať živého Boha, čo mám s tým urobiť,
ďakujem
Anna

Re: Smrteľné hriechy

Admin,22. 1. 2015 21:19

KEDY darovanie ľudských orgánov je ťažkým hriechom a kedy dobrou vôľou:

Ťažkým hriechom vtedy, ked je isté, že orgány použiju na usmrtenie človeka alebo experimenty, ktore človeku spôsobuju tyranie, či poškodenie tela.

A to sa deje v pripade darovania spermii, maternice, alebo aj iných organov, ked kvôli nim samotným zabiju človeka alebo ho zmrzačia.

Dobrá vôľa pri darovani organov je vtedy, ak tým chcu zachraniť ineho človeka a to sa deje napr. pri darovani obličky, alebo iných organov, ale nesmie sa kvôli tomu sam zmrzačiť.

Šport

Anna,20. 1. 2015 23:22

Napíšte prosím, ktoré športy sú nevhodné. Veľa športov utužuje vzťahy, avšak Boh chce, aby sme v nedeľu odpočívali. Je vhodné, aby sa športovalo aj v nedeľu, lebo väčšina športov je v nedeľu. Niektoré sa však robia aj na úkor zdravia, vlastne športujem, aby som bol zdravý, ale niekedy zvýšená námaha telu neprospieva, naopak, zvyšuje sa možnosť úrazu, aby som mal vyššiu výkonnosť, doping,
ďakujem, Anna

Re: Šport

Admin,21. 1. 2015 14:18

Nevhodne športy sú extremne nebezpečne športy a nemravné...

extremne nebezpečne su:
- preteky na autách, motorkách, zavodných końoch, lyžiach, sánkach, bojove umenia... všetky, kde hrozí, že pri páde sa zabiju.

nemravne športy:
- krasokorčulovanie, plávanie, kulturistika, gymnastika... všetky, na ktorých sa športovci odhaľuju na tele.

V nedeľu by sa nemalo športovať verejne, ale len sukromne a to v ramci volneho času, zvlašť ľudia, ktorí maju telesne problemy. Šport nesmie na ukor rodiny a Boha sa dávať do popredia.

Deň zasvätenia Bohu

Anonym,28. 9. 2014 14:52

Ktorý deň máme zasvätiť Bohu: sobotu alebo nedeľu ?

Re: Deň zasvätenia Bohu

Admin,28. 9. 2014 14:57

"Prajem si, aby jeden deň alebo aspoň nedeľa bol zasvätený uctievaniu mojej osoby pod menom: "Otec celého ľudstva.

Pre tento sviatok si prajem zvláštnu omšu a zvláštny obrad. Nie je ťažké nájsť odpovedajúce texty v Písme svätom. Ak zvolíte pre tento zvláštny obrad nedeľu, prajem si 1.nedeľu v auguste." (Boh Otec - bl.E.Ravasiovej)

"Moje drahé deti!
Som taká šťastná, že ste sem prišli, a že ste vykonali takú obetu. Som blahoslavená Panna Mária a moje Srdce je prečisté, je nepoškvrnené. Milujem vás, deti moje. Ja som KRÁĽOVNÁ POMOCI a spolu s mojim Synom som vám prišla pomôcť. Želala by som si, aby ste sem prichádzali každú prvú nedeľu v mesiaci a to vždy po prvom piatku. Milujem vás a ďakujem vám za všetko.
Panna Mária sa zjavila s Ježiškom, ktorý nás žehnal znakom kríža. Bol asi jeden až jeden a pol ročný."

15.08.1995 - prostredníctvom Martina - Panna Mária

Viac tu: http://modlitba-kristovej-cirkvi.webnode.sk/news/nedela-zasvatme-den-panovi-/

VAROVANIE z Írska

Anonym,2. 12. 2012 2:48

... sú Varovania z Írska falošnými zjaveniami?

Re: VAROVANIE z Írska

Admin,2. 12. 2012 3:02

Posolstvá a vízie z Írska o Varovaní ľudstva sú falošné, pretože v posolstvách už viac-krát bolo dané také učenie, ktoré protirečí učeniu Cirkvi a pravým zjaveniam Svätých...

Napr. v niekoľkých posolstvách z Írska bolo napísané, že máme očakávať 1000 ročné kráľovstvo, o ktorom sa zmieňuje učenie Cirkvi tak, že už v ňom žijeme, takže ho nemáme očakávať ako keby ešte len malo prísť.

Nebezpečné je na tom aj to, že podľa posolstiev z Írska počas tohto 1000 ročného kráľovstva máme očakávať skutočný príchod Ježiša krista a to ešte pred koncom sveta, čiže pred Jeho definitívnym príchodom, čo nie len že protirečí náuke Cirkvi, ale dokonca môže pomýliť mnohých pokrstených, že na miesto skutočného Ježiša Krista príjmu Antikrista, ktorý sa bude vydávať za Ježiša.

Aj preto nás Ježiš varoval, aby sme nečakali Ježiša pred jeho definitívnym príchodom na konci sveta, lebo ešte predtým prídu mnohí falošní proroci ako aj Antikrist, aby zviedol ak môže,tak aj vyvolených (pokrstených)

Taktiež v posolstvách sa píše, že tento pápež Benedikt XVI. je posledný pápež a po ňom už nebude žiaden, čo takisto protirečí pravým zjaveniam, kedže sv.Malachiáš spomína vo svojich Víziach ešte posledného a nasledujuceho pápeža, ktorý bude po Benediktovi XVI.

A bolo by ešte veľa na písanie, čo všetko je mylné na týchto zjaveniach, ale už tieto závažné rozpory sú podstatným meradlom pre rozlíšenie spomínaných zjavení.

Re: Re: VAROVANIE z Írska

..............,5. 3. 2014 14:05

sv. Malachias mal viziu o tom, kedy bude koniec sveta, hoci Jezis povedal, ze o tej hodine nevie ani Syn len Otec? Bola vizia od Pana? Ved ani nostradamove vizie sa nemaju brat vazne, on sam bol veriaci a nevedel, co s tym( ci to sa uz mylim..?)

Re: Re: Re: VAROVANIE z Írska

Admin,5. 3. 2014 17:10

Najprv treba uveriť, že Ježiš je Boh!!!
To je prvá podmienka, pre pohopenie Slov z Evanjelia.
Dalej, že Boh vie všetko, a tak prijať skutočnosť, že aj Ježiš vie všetko, lebo je Boh.

Čo potom znamená, že o tej hodine nevedel Syn človeka, čiže Ježiš?

Ježiš, ked chcel podstupiť obetu pre človeka, musel sa aj človeku rovnať tým, že pokiaľ bude na zemi ako smrteľný človek, nebude vedieť to, čo nie je pre človeka podstatné ako aj hodina posledného dńa.

Avšak, ked jeho telo bolo vzkriesené a oslávené, nadobudol plné poznanie

A čo sa týka sv.Malachiáša
Prečo sa na to pýtaš?

Ved sv.Malachiáš nepovedal, kedy presne nastane posledná hodina sveta.
Povedal len toľko, že posledným pápežom bude Peter Rímsky, ale kedy presne v aku hodinu sa to stane, tak to nepovedal.

Odpusti mi Boh?

Kindero,10. 2. 2013 18:35

Dá sa vyspovedať z ťažkých hriechov? Veľmi ich ľutujem. Urobila som ich, keď som bola dieťa. Nevedela som, že je to zlé. Odpustí mi Boh?

Re: Odpusti mi Boh?

Admin,10. 2. 2013 20:34

Pokoj s Tebou...

Samozrejme, že odpustí. Len sa treba z toho vyspovedať uprimne.
Boh s tebou

Re: Re: Odpusti mi Boh?

....................,5. 3. 2014 14:01

ak ona nevedela ako dieta, ze su to tazke hriechy, preco su tazke? Podla toho, ake jej pripadali vo svedomi? Co take by mohlo vykonat dieta?

Re: Re: Re: Odpusti mi Boh?

Admin,5. 3. 2014 17:01

Aj deti vedia ťažko zhrešiť

Deti sú aj 12 roční a ked niekoho zavraždia alebo sa dájú na smilstvo pre peniaze je to ťažký hriech. Ide o to, či to urobili vedome a dobrovolne.

Netreba zľahčovať vinu, ale ani sa poddať zufalstvu, že by Ježiš také niečo neodpustil

Krátke šaty a Boh

Anonym,14. 10. 2012 15:03

Kde Boh hovorí o tom, že nosenie krátkych šiat nie je správne?!

Re: Krátke šaty a Boh

Admin,15. 10. 2012 9:45

Boh často-krát v dejinách ľudstva posiela svojich anjelov a svätých...,aby zjavili ľuďom vôľu Boha ako napr. Abrahamovi, prorokom ale aj v dnešnej dobe sv.Brigite Švédskej, sv.faustíne Kowalskej, vo Fatime... a tiež v Garabandale, o ktorom sa vyjadril pápež Pavol VI., že je to "najkrajší príbeh o živote Panny Márie, za ktorý sa jej nedokážeme poďakovať."

Tam povedala Panna Mária "Karmelská", že "výstrih by nemal byť voľný, šaty krátke a rukávy široké."