Choď na obsah Choď na menu
 


Falošné vízie a učenie Anastasie

18. 10. 2010

 

 

Drahé Božie Deti – bratia a sestry ... v Božej Rodine (Ef 2,19).

Pokoj s Vami, nech Pokoj Ježiša Krista prebýva v našich srdciach a daruje nám vzájomné porozumenie.  

 

... milovaní ... do sveta vzišlo mnoho falošných prorokov a svet „zaplavujú“ falošnými posolstvami, ktoré predstavujú ako Slová Božie, či Svätých z nebeského kráľovstva alebo z iných planét.

 

Či už tak konajú zámerne, bez ohľadu nato, čo o tom hovoria skutoční praví proroci a tak aj Ten, ktorý nás stvoril (Boh Otec – Syn – Duch Svätý ) alebo sa skutočne dostali do pasce falošných bludov – Boh ich miluje, nechce ich zatratenie, ale aby sa obrátili a žili v Pravde Ježiša Krista a Jeho svätých prorokov.

   

Drahí a milovaní ...  

Ďalšou „takou obeťou “ je aj Anastasia : http://www.anastasia.sk/anastasia.php

 

Porovnajte jej  učenie s učením nášho Stvoriteľa a Jeho svätých prorokov:

 

1.

Udajný „boh“ hovorí skrze Anastasiu, že nie je potrebné sa báť večného Súdu a pekla, ale toho sa treba najviac báť, ak neľutujeme svoje ťažké hriechy.

 

 

"Vo všetkom si voľný, ale Ja vydržím.
S poslednou trávičkou ťa vzkriesim.
A znova svet bude žiariť
Len buď šťastný, prosím.


Na tvárach svätých - prísny smútok,
Strašia ťa peklom, súdom.
Hovoria ti, že pošlem svojich sudcov.
Ale modlím sa len za jedno,
Za dobu, kedy budeme opäť vo dvojici.


Verím, že vrátiš sa.
Verím, že prídeš.
Verím, že opäť objímem Ťa.
Nie otčim! Nie otčim!
Som tvoj Ave Otec,
Môj milovaný synu,
Budeme šťastní vo dvojici!"

 

http://www.anastasia.sk/anastasia.php?o=12#kapitola

 

Na tomto mieste Anastazia odpovedá istému mužovi, čo hovorí Boh k nemu. Ako vidíte, údajný „Boh“ nepriamo poukazuje na to, že večný Súd, pri ktorom sa hriešnik v ťažkom hriechu odsudzuje do večného zatratenia (peklo), nieje niečím strašným (resp.poukazuje nato, že ani neexistuje), čím zavádza a klame daného človeka, aby sa nezaujímal o tieto skutočnosti a nepriamo ho navádza na hriech, ktorý si zasluhuje večné zatratenie, pretože tak hovorí skutočný Boh Stvoriteľ :

 

Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, ani toho, čo je dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať ani ich uctievať, lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosť otcov na synoch až do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, ale zmilúvam sa až nad tisícimi u tých, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy.

Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo, lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo.“ (Dt 5,6-11)

 

 

"Preto vám hovorím: Ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti Duchu sa neodpustí. Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom."

Mt 12,31-32

 

 

"Potom rozpustil zástupy a vošiel do domu. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a vraveli mu: „Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli.“ On im povedal: „Rozsievač dobrého semena je Syn človeka. Roľa je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ sú synovia Zlého. Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli. Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta: Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši, nech počúva!

Mt 13,36-43

 

Ježiš mi dal poznať, aká milá je mu vynahrádzajúca moditba. Povedal mi :" Modlitba pokornej a milujúcej duše zmierňuje hnev môjho Otca a priťahuje more požehnania."

Viac na    http://www.boziemilosrdenstvo.sk/dennicek/diabol.html

 

 

Panna Mária ct.sr.Márii z Agredy : 

"Boh stvoril zem spoločne s nebesiami, aby  v strede zeme vytvoril peklo, lebo ihned v okamihu stvorenia zemegule boli v jej vnútri ponechané veľké priestory a široké priepasti,vhodné pre peklo,očistec a predpeklie. A v pekle bol súčasne stvorený hmotný oheň a iné potreby, ktoré teraz slúžia  k trestaniu zatratencov." (I.zv. č.82)

Viac na  /clanky/peklo/peklo-_vecne-odlucenie-od-boha_-v-jadre-zeme

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2.

Anastasia propaguje horoskopy ako niečo pozitívne, ale podľa Božích prikázaní je to hriech proti Bohu, pretože človek sa nemá pýtať na budúcnosť falošných prorokov a už vôbec to nemá skúmať so stvorených vecí ako sú planéty

 

Anastasia hovorí : Pri zostavovaní horoskopu je najprv treba zvažovať najdôležitejšie veličiny: úroveň časového uvedomenia človeka, silu jeho vôle a ducha, túžbu duše a mieru jej účasti v okamihu dnešného bytia. Priaznivé a nepriaznivé dni, magnetické búrky, vysoký a nízky tlak sú ľahko premožiteľné vôľou a uvedomením.“

 

 

 

A čo hovorí Boh ?

 

Iz 47,13-14

Ustávala si sa množstvom svojich porád:
nechže sa dostavia,
nech ťa vyslobodia, čo delia nebo,
čo pozorujú hviezdy,
oznamujú z novmesiacov,
čo má prísť na teba.

 

Hľa, budú ako pleva,
spáli ich oheň,
nevytrhnú si životy
zo šľahov plameňa:
to nie je uhlie, čo hreje,
oheň, pri ktorom sa sedí.

 

http://www.svmichael.sk/files/okultizmus.pdf

 

 

3.

Na otázku, odkiaľ pochádza jej národ, Anastasia odpovedá, že vznikol už pred 9000 rokmi, kedy ešte neexistovali ani prví ľudia, pričom sa považuje za človeka ako aj svojich predkov.

 

"Tvoj národ, Anastázia, vymrel? Presnejšie, zostalo z neho len málo ľudí? A kde predtým sídlil? 
     

Anastasia odpovedá :

"Náš národ nevymrel, Vladimír, on zaspal. Náš národ šťastne bdel na území, ktoré je teraz vymedzené hranicami takých štátov ako Rusko, Ukrajina, Belorusko, Anglicko, Nemecko, Francúzsko, India, Čína a mnoho ďažších vežkých a malých štátov.
     Celkom nedávno, len pred piatimi tisíckami rokov, v reálnom svete ešte šťastne bdel náš národ na teritóriu od Stredozemného a Čierneho mora k najsevernejším šírkam.
     Sme Ázijčania, Európania, Rusi a tí, ktorí sa nedávno nazvali Američanmi - v skutočnosti ľudia-bohovia z jednej vedrusskej civilizácie.
     Na našej planéte bola doba života, ktorá sa nazývala Védická. Vo Védickej dobe svojho života ľudstvo na Zemi dosiahlo úrovne zmyslových poznatkov, ktoré mu dávali možnosť tvoriť energetické obrazy spoločnou myšlienkou. A ľudstvo uskutočnilo prechod do nového obdobia svojho života - Obrazného.
     Pomocou energetických obrazov, tvorených spoločnou myšlienkou, dostávalo ľudstvo možnosť tvorenia vo vesmíre. Mohlo by na iných planétach budovať život, podobný zemskému, keby prechádzajúc Obrazným obdobím, neurobilo žiadnu chybu.
     Ale v dobe Obraznosti, ktorá trvala deväť tisíc (9000) pozemských rokov, sa vždy urobila chyba v tvorení jedného alebo viacerých obrazov, keď na Zemi v ľudskej spoločnosti zostávali ľudia s nedostatočnou čistotou úmyslov, kultúrou citov a myšlienok

http://www.anastasia.sk/anastasia.php?o=5#kapitola

 

Čo hovorí Boh so svojimi Svätými

(Panna Mária ) o vzniku prvých ľudí

(Adam a Eva )

 

 

 

"V TAKEJ POLOHE pri ukončení nebeského vytrženia NAJSVäTEJŚIA PANI DALA SVETU JEDNORODENÉHO SYNA, Otca večného a svojho, nášho Spasiteľa Ježiša, pravého Boha a človeka, v NEDEĽU O POLNOCI, v ROKU od STVORENIA SVETA 5199, ktorého dátum je udaný v RÍMSKEJ CIRKVI a ktorý mi bol zjavený ako pravý a zaručený.”

 

/clanky/stvorenie-cloveka/stvorenie-sveta-r_-5199-p_n_l_---adam-a-eva

 

 

Drahé Božie Deti – bratia a sestry ... Pokoj Vam. Nie, ako svet dáva, ale aby sa Vaše srdce nestrachovalo.

 

Na to, aby sme naše srdce bolo pokojné, musí byť aj čisté od ťažkých hriechov, ktorým je aj uznávanie falošných zjavení a prorokov, či ich posolstiev.

 

... milovaní ...

Zrieknite sa všetkých falošných predstáv o živote – konkrétne vymenujte falošné vízie, ako aj tie od Anastasie a prijmite skutočného Boha (Ducha Svätého) do svojich sŕdc.

Ježiš Kristus prináša do srdca pravý Pokoj, ktorý zaručuje večnosť v Nebi a nie v pekle.

Nech nám v tom spoločne pomáha Kráľovná Pokoja – Panna Mária a to svojim orodovaním a vyprosením u Ježiša a Otca všetkých národov  hojné milosti, dary a ochranu pred pascami padlých anjelov.

 

Svätý Michal archanjel bráň nás v boji proti zlu ...