Choď na obsah Choď na menu
 


Prečo Slovensko postihujú skazy a nešťastia záplav ?!

2. 6. 2010

 

Vážení a ctení …Drahí bratia a sestry v Božej Rodine (Ef 2,19) v Rodine Boha Otca a Matky všetkých národov. Pokoj Vám.  Pokoj Ježiša Krista nech je v našich srdciach i medzi nami,navzájom. Nie,ako svet dáva, ale aby sa naše srdce nestrachovalo.

SLOVENSKO POSTIHUJE BOŹÍ TREST ALEBO ĽUDSKÝ HRIECH ?

V týchto posledných dňoch môžeme spozorovať, že najmä na východnom a západnom Slovensku sú tak časté zrážky, že dážď spôsobuje záplavy a skazy na poliach, záhradách, uliciach, a čo je najhoršie, tak ii na domoch (príbytkoch). http://dnes.atlas.sk/regiony/652761/slovensko-je-pod-vodou-na-vychode-mimoriadna-situacia

 

Tieto každoročné záplavy sú na jar a jeseň  veľmi zreteľné najmä na dedinách, ale stáva sa, že aj v mestečkách, či mestách, kde je nedostatočne prispôsobená kanalizácia, ktorá by túto vodu odvodnila.

Ked toto ľudia vidia, tak za tým všetkých vinia ľudskú ľahostajnosť a aroganciou, kvôli ktorej ešte stále nie je vyriešený problém z odvodňovaním. Čiže mnohí nevidia až taký veľký problém v častých zrážkach, ale skôr v ľudskej ľahostajnosti a arogancii zo strany zodpovedných  zástupiteľov miest, či obcí.

A naozaj, v skutku je tomu tak, ale stačí vidieť a poukázať len na vinu týchto ľudí ? A okrem nápravy, netreba hľadať príčinu v oveľa hlbšej problematike ? Pretože aj ľudská ľahostajnosť a arogancia musí od niekadiaľ prameniť.

1. / Niektorí si môžu povedať, že arogantní ľudia ignorujú  túto vážnu situáciu, aby tým dosiahli ešte väčšiu skazu častí postihnutých miest, aby potom mohli zasiahnúť ako tí,ktorí prišli so „spásonosným“ riešením a tak si získali uznanie u ľudí, odmenu i vyššie miesto v zastupiteľstve.

2. / Iní sa môžu domnievať o ľahostajnosti, že  pramení z vypočítavosti, kedy poškodení ľudia dostanú z poistky finančný zisk, nový dom alebo tam budú môcť postaviť niečo iné... a tak by sme mohli spoznávať rôzne dôvody, prečo to niekomu je ľahostajné alebo to ignorujú.

Lenže tu ide o väčšiu tragédiu, ako je toto, pretože tu sa nejedná len o majetok, ale aj o vzťah voči nášmu Stvoriteľovi !

Totižto okrem toho, že svojimi hriechmi spôsobujú škodu svojim blížnym, spôsobujú i svojmu Bohu, ktorý ich stvoril a má s nami Plán, na budovanie medziľudských vzťahov (láska).

„Miluj blížneho ako seba samého!“ „Ako som Ja miloval vás, tak sa milujte navzájom!“ (Ježiš Kristus)

*   *   *

Keď Boh so svojimi svätými toto všetko vidí, častokrát sa zjavuje a prihovára, aby nám pomohol v takýchto ťažkých situáciách.

Skazy, nešťastia a vojny tu boli od dávna, a aj ked ich môžeme vidieť častejšie i v našich mestách, predsa môžeme vidieť  i častejšie Božie zjavenia a Jeho pomoc.

Len nedávno sme mali možnosť si pripomenúť na Deň Matky všetkých národov (31.máj). V ten deň  sme si spomenuli na zjavenie Panny Márie - Matky Ježiša Krista – Matky všetkých národov, ktorá nás varovala pred skazou, nešťastia a vojnou i zjavila nám modlitbu, ktorú máme prednášať Bohu, aby sme boli uchránený od týchto katastrof.

Zjavenie Panny Márie viz.Ida Peerdeman / Amsterdam Holandsko / 31.5.1955 /  - Pani (Panna Mária) sa rozhovorí až po dlhom odmlčaní :

„V tomto storočí toto na vás čaká ešte veľa. Vy, národy dnešnej doby, budte si vedomí, že stojíte pod ochranou Matky všetkých národov. Dovolávajte sa jej ako svojej Orodovnice. Proste ju, aby zabránila rozkladu tohto sveta, z rozkladu povstáva zlo. Z rozkladu vznikajú vojny. Snažte sa pomocou mojej modlitby odvrátiť túto zhubu. Ani si neuvedomujete, ako je významná táto modlitba a ako mocne pôsobí na Boha. Vypočuje svoju Matku, pretože ona chce byť vašou Orodovnicou.“

***

Ale kto uveril tomu, čo bolo hlásané ?!  Ak ľudia neprijímajú pomoc od Boha a Jeho svätých, ako chcú vyriešiť problém ľudskej ľahostajnosti a arogancie ?! Veď ked stvorenie ignoruje svojho Stvoriteľa, potom bude ignorovať aj stvorenie (svojich blížnych).

 

Čo z toho vyplýva ?

Ako sa vymaniť zo skazy, nešťastia a vojny na Slovensku ? Modlite sa modlitbu, ktorá nám bola zjavená a to každý deň (najmä v hodinu Ducha Svätého o 9:00 hod. v letnom čase).

          MODLITBA ZO ZJAVENIA  MATKY VŠETKÝCH NÁRODOV

                                       Pane, Ježišu Kriste, Syn Otca,

                        zošli teraz na zem svojho Ducha.

     Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov,           

           aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny.                  

     Kiežby Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou,

                              bola našou Orodovnicou.

                                           Amen.”  

                                                     www.rmvn.estranky.sk

Panna Mária / „Matka všetkých národov týmto sľubuje, že prosiaci budú vypočutí podľa vôle Otca, Syna a Svätého Ducha. Modlitba je daná k spáse sveta. Modlitba slúži k náprave sveta. Modlite sa ju, nech robíte čokoľvek. Nech je táto modlitba šírená v kostoloch pomocou moderných prostriedkov. Ľudia na tomto svete by sa mali naučiť modliť sa k Matke všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou a prosiť ju, aby ako Orodovnica zachránila svet pred skazou, úpadkom, nešťastím a vojnou. Odkáž to vaším teológom. Táto doba je našou dobou. Predstúp pred tento obraz a pros !“ (31.12.1951 / Amsterdam-NL)

                                                          *   *   *

Okrem modlitby je nevyhnutné, aby sa ľudia zmierili s Bohom a pomohli svojim blížnym napraviť škody na majetku i na duši

Zasväťte Bohu svoj čas !“ /clanky/7-zivotny-program/vsetko-ma-svoj-cas-_kaz-3_1_

Povedzte svojim blížnym (najmä tým, ktorí sú poškodení) , aby zasvätili prikázané sviatky a neznesväcovali ich !

Veď prečo sú tresty za znesväcované sviatky ?!

Lebo ľudia v prikázané sviatky, kedy by mali sa venovať Bohu a svojim blížnym, tak pracujú na poliach, domoch, opíjajú sa, smilnia, cudzoložia, súložia s rovnakým pohlavím, ... homosexualita, bisexualita, pedofília, zoofília, hýrivosť, kradnú, podvádzajú, prejedávajú sa (obžerstvo) ... http://blog.tyzden.sk/rmvn/2010/03/04/preco-v-piatok-niektori-musia-postit-od-masa-a-ini-nemusia/

 a toto všetko i dalšie iné ťažké (smrteľné) hriechy páchajú v nedeľu (Deň Pána Boha),pričom ho znesväcujú : nechodia do kostola, na spoveď, sv.prijímanie a ked pristupujú k sviatostiam, tak svätokrádežne, pretože pritom páchajú spomínané ťažké hriechy (bez ľútosti)! /clanky/smrtelne-_tazke_-hriechy/smrtelne-_tazke_-hriechy

Keď takto vážne hrešia proti Bohu a svojim blížnym i dávajú väčší dôraz na svoje majetky, „obete“ súloženia, či hýrivého spôsobu života, potom sa im vypláca práve na tom, na čom im najviac záleží  a to je majetok i zdravie. A tak im je odňatý majetok i zdravie, prostredníctvom skazy a choroby.

/clanky/rodina/saty---kratke-sukne-a-nohavice-_pohorsenie-alebo-pokusenie-__

*   *   *

Drahí bratia a sestry ... v Božej Rodine ... ak chceme napraviť túto nespravodlivosť voči Bohu i svojim blížnym, zmeniť túto tragédiu na požehnanie, tak predovšetkým sa zmierme s Bohom vo sviatosti zmierenia.

http://blog.tyzden.sk/rmvn/2009/12/19/predvianocne-spovedanie-vymysel-knazov-alebo-bozia-vyzva/

 Vyzývajte ľudí, aby sa zmierili s Bohom  a nech napravia to, čo pokazili – znesvätením sviatkov a Boh vypočuje naše úprimné  žiadosti.    

Boh nás miluje a má s nami úžasný Plán.

Prijmime ho do svojho života.

Nech nám v tom pomáha povzbudenie Panny Márie  

zo zjavenia v mesiaci máj :

 Moje deti!
     Mám radosť z toho, s akou láskou a dôverou sa na mňa obraciate vo svojich modlitbách. Na nikoho z vás nezabúdam, pretože vás mám ukrytých vo svojom srdci a poznám vás po mene. Tak veľmi ste drahé môjmu srdcu. Dnes prichádzam, aby som vám povedala, ako veľmi potrebujete v živote Ducha Svätého. Otvorte svoje dlane a prijmite Otcov dar, nech roznieti vaše srdcia. Každý deň sa vo vás rodí predsavzatie kráčať cestou svätosti. No nespoliehajte sa na svoje sily, aby ste neostali ležať na ceste. Ale prijmite pomoc Ducha Svätého, ktorý bude premieňať váš hriešny život na život svätý. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.”

(15.mája 2010 / Dechtice pri Trnave)

http://www.avemaria.sk/dechtice/?ooa=r0o5&page=pva

 

Nech nás žehná Pán Ježiš so svojou Matkou Máriou a so všetkými svojimi svätými, aby nás ochránil od všetkého zlého a daroval nám pokoj, požehnanie a svojho Ducha Svätého. Amen +