Choď na obsah Choď na menu
 


Zmŕtvychvstalý JEŽIŠ KRISTUS sa zjavil v Poľsku (Krakow-sv.sr.Mária Faustína Kowalska)

8. 2. 2010

Vážení a ctení ... Drahé Božie Deti - bratia a sestry - v Božej Rodine (Ef 2,19) v RodineJežiša Krista a Jeho  Matky - Matky všetkých národov.

Pokoj a láska Krista Ježiša nech je v našich srdciach i medzi nami, navzájom.

JEŽIŠ JE ŽIVÝ A STÁLE SA ZJAVUJE ...

Drahí bratia a sestry,tak ako sa Ježiš zjavoval po svojom zmŕtvychvstaní a  nanebovstúpení na rôznych miestach sveta, tak sa zjavil aj vo Francúzsku - Paray le Monial r.1687 sr. Márie Alacoque a v r.1931 sa zjavil v Poľsku - Krakow a to sr.Márie Faustíne Kowalskej.

JEŽIŠ SA ZJAVUJE AKO MILOSRDNÝ BOH,    PRED SVOJOU SPRAVODLIVOSŤOU

JEŹIŠ KRISTUS hovorí cez sr.sv.Faustínu:    "Skôr, než PRÍDEM AKO SPRAVODLIVÝ SUDCA, otvorím na široko dvere MILOSRDENSTVA. Kto nechce prejsť dverami môjho milosrdenstva, musí prejsť dverami mojej spravodlivosti.

               TOTO JE ZNAMENIE POSLEDNÝCH ČIAS. Potom príde DEŇ SPRAVODLIVOSTI. Kým je ešte čas, nech si ľudia hľadajú útočiste pri PRAMENI MILOSRDENSTVA." 

MILOSRDENSTVO    V  ZMIERENÍ   SA     S   BOHOM  (vo sviatosti zmierenia - svätá spoveď)

"Povedz dušiam, kde majú HĽADAŤ POTECHY - V TRIBUNÁLI MILOSRDENSTVA (vo sviatosti zmierenia - sv.spoveď) - to sú najväčšie zázraky, ktoré sa stále opakujú.

... Stačí pristúpiť s vierou k nohám MôJHO ZÁSTUPCU (kňaza), povedať mu o svojej biede a ZÁZRAK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA sa prejaví v celej plnosti."

JEŽIŠ NÁS MILUJE - NECHCE NAŠE ZATRATENIE !

Drahé Božie Deti - bratia a sestry - Boh nás miluje a má s nami úžasný plán. Pozýva nás k zmiereniu s Bohom i s celým ľudstvom ako osobne a verejne, tak aj vo SVIATOSTI ZMIERENIA. V hodine smrti bude pred Bohom rozhodujúce NAŠE VYZNANIE HRIECHOV A ĽÚTOSŤ NAD NIMI. Ale, keďže máme možnosť pristupovať k spovedi, osobné vyznanie nestačí a preto ak  úprimne ľutujeme svoje hriechy, tak  nás to nakoniec pohýňa k zmiereniu vo spovedi. V tejto láske voči Bohu i  k nášmu životu, sme všetci pozvaní k zmiereniu.

Nech nám v tom pomáha orodovanie našej nebeskej Matky, všetkých anjelov a svätých i modliacich sa duší  a požehnanie Všemohúceho Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. +

------------------------------------------------

PS / Príspevky a komentáre môžete napísať v rubrike : diskusia (v diskusnom fóre) alebo ak chcete súkromne, tak na e.mailových adresách : rmvn@pobox.sk  

                                                                               caritas@azet.sk

                                                                               rmvn@centrum.sk

  

Ďalšie web.stránky zo zaujímavými článkami môžete nájsť na týchto stránkach :               www.rmvn.estranky.sk

                                            www.rkc.estranky.sk

 Ďakujem, že ste sa rozhodli pre väčšie poznanie vo vašom živote.