Choď na obsah Choď na menu
 


PRAVÉ A FALOŠNÉ ZJAVENIA, ktoré riadia svet náboženstva a politiky

8. 2. 2010

Vážení a ctení ..., Drahé Božie Deti - bratia a sestry -  v Božej Rodine (Ef 2,19) v Rodine Boha Otca a Matky všetkých národov.

Pokoj Vám, nech pokoj Kristovej lásky prebýva vo vašich srdciach i medzi nami, navzájom. Nie, ako svet dáva, ale aby sa naše srdce nestrachovalo.

SKÚSENOSŤ ALEBO SVEDECTVO  ? 

                   Keď somspoznal nášho Stvoriteľa ako živého Boha, ktorý ma oslobodil od závislosti na "drogách" a pýchy,  túžby po falošnom ,"uznaní" ..., začal som sa zaujímať o to, aký je  a aký má s nami Plán.

                   Na miestach zjavení, ako sú: Medžugorie, Dechtice a iné ... som mal skúsenosť jeho živej prítomnosti ako aj jeho svätých: Matka Ježiša Krista, anjeli ... Tam som spoznal, že Boh je prítomný v troch Osobách (Otec, Syn a Duch Svätý) a že iného niet ako je napísané aj v Biblii v Mojžišovom Zákone.

PRAVÉ  ZJAVENIA a proroci : Adam a Eva, Noe, Mojžiš, Abrahám, staro-zákonní proroci (pred našim letopočtom).

Od nášho letopočtu : príchod Ježiša Krista (2.Božská Osoba), jeho pôsobenie na zemi do 33 rokoch ako aj život Panny Márie (Matky Ježiša Krista a celého sveta - Kráľovnej celého vesmíru) a zjavenia anjelov a svätých opísané v Evanjeliách. Potom zjavenia po zmŕtvychvstaní až po jeho nanebovystúpenie : Emauzským učeníkom, apoštolom vo Večeradle, Márii Magdaléne  a ďalšie zjavenia po nanebovystúpenie, a zasadnutie po pravice Boha-Otca. 

Zjavenia, po nanebovystúpenie Ježiša a Márie: Šavlovi z Tarzu (sv.Pavol), zjavenie apoštolovi Jánovi (kniha zjavení), ako aj ďalšie opísané v Biblii (nový zákon)

Zjavenia zaznamenané mimoSvätého Písma: Márii z Agredy a Garabandal(Španielsko), Fatima (Portugalsko), Lurdy a La Salete i Paramonyal (Francúzko), Knock (Írsko), Akita (Japonsko), Guadalupe (Mexiko), Rwanda (Afrika), MKH, ...

 Ale pritom všetkom som spozoroval, že je tu niečo alebo niekto, kto falšuje zjavenia Božieho Kráľovstva. Ako sa píše vo Svätom Písme (Biblia):

1. "Ja som Pán tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egyptskej krajiny, z domu otroctva.

2. Nebudeš mať iných bohov, okrem mňa." (Dt 5, 6-21)

Matka všetkých národov (Panna Mária) "Svetom vládne FALOŠNÝ duch.MODERNÉ POHANSTVO, HUMANIZMUS, ATEIZMUS, SOCIALIZMUS A KOMUNIZMUS ovládajú svet. Chráňte sa pred falošnými prorokmi ! Matka všetkých národov vám to musí stále opakovať, a ani opakované varovanie nestačí. Ľudia, poslúchajte ! Mňa predsa posiela rovnaký Pán (Boh), aby som vás varovala, rovnaký Pán (Boh), ktorý bol kedysi obetovaný i za týchto mederných ľudí. Nie ste si vôbec vedomí, aké sily ohrozujú tento svet. Hovorím nie len o MODERNNOM HUMANIZMU, ATEIZMU, O MODERNOM SOCIALIZMU A KOMUNIZMU - tento svet je ohrozený ešte dokonca inými silami. Národy,hľadajte pravdu ! Hľadajte pravú skutočnosť !" (10.5.1953 )

"Tak ako by ste mali byť zjednotení v POLITIKE,  buďte zjednotení v Duchu Svätom." (20.brezen 1953)

HIERARCHIA FALOŠNÉHO  DUCHA:

1. DUCH: pýchy, sebectva, zatvrdlivého srdca, nenávisti, klamstva, nevery, zúfalstva, žiadostivosti, hýrivosti ...

STELESNENÍM ZLA: LUCIFER (padlý anjel "svetla") a ILUMINÁTI /// I. stupeň ľudských stúpencov: 1. RT / 2. Rada 13 / 3. Rada 33 / 4. Klub 300 / 5. B nal B rith / 6. Grand Orient / 

II. stupeň: 1. Komunizmus / 2. Škótsky rýtus / 3. Yorský rýtus / 4. Rotariáni  / 5. Modré lóže / 6. Slobodomurári (bez zástery) / 7. Humanizmus   

FALOŠNÉ BOŽSTVÁ : slovanskí "Svantovit a Perún",iné krajiny:Valkýra, Tabiti, Viracoch, Jupiter, Anky kiel, Warkan...

FALOŠNÍ UČITELIA : Sidhárta Gantama "Budha", Mohamed (Moslimská odnož), "Maitreya" (India)

FALOŠNÍ PROROCI : posolstvá "kráľovstvo sŕdc sa prihovára" (Slovensko), Ľišnja (Ukrajina), Nostradamus,

 "Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha; lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov." (1 Jn 4,1 /sv. apoštol Ján)

FORMY OKULTIZMU : Mágia (čierna a biela), Veštenie z hviezd (horoskopy), ruky atď., Špiritizmus-preklínanie a čary; okultné pozadie v literatúre, hudbe, vo filmov; "liečiteľstvo"  (Ezoterika, akupunktúra, jóga, homeopatia)

"Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť v mnohých vychladne LÁSKA. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený." (Ježiš Kristus / Mt 24,11-14)

Vážení a ctení ..., Drahé Božie Deti - bratia a sestry v Božej Rodine ...

Boh nás miluje a má s nami úžasný Plán : prijímite Ježiša Krista za svojho jediného Pána a Boha, pričom keď sa zrieknete všetkých falošných bôžikov, Boh Vám daruje plnosť svojho Ducha Svätého a otvorí bránu do svjho Božieho Kráľovstva.

Nech nám v tom pomáha orodovanie Panny Márie ako aj všetkých modliacich sa duší. Nech nás žehná Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. +

 -----------------------------------------------------------

PS / Príspevky a komentáre môžete napísať v rubrike : diskusia (v diskusnom fóre) alebo ak chcete súkromne, tak na e.mailových adresách : rmvn@pobox.sk  

                                                                               caritas@azet.sk

                                                                               rmvn@centrum.sk

  

Ďalšie web.stránky zo zaujímavými článkami môžete nájsť na týchto stránkach :               www.rmvn.estranky.sk

                                            www.rkc.estranky.sk

 Ďakujem, že ste sa rozhodli pre väčšie poznanie vo vašom živote.