Choď na obsah Choď na menu
 


Ježiš zjavil Evanjelium Márie Valtorte

5. 3. 2010

SV. PIO A VALTORTA

Príkaz pátra Pia

Príkaz pátra Pia

Mária Valtorta patrí k najvýznamnejším omilosteným dušiam. Vo všetkej pokore sa plne odovzdala do služieb Ježišovi.

SV. PÁTER PIO - HOME

Posledných 28 rokov svojho života bola trvalo pripútaná na lôžko. Tu napísala hlavne dielo „Poéma o Bohu Človeku“ o živote Ježiša Krista a živote Jeho Najsvätejšej Matky, čo jej Ježiš dával vidieť a aj jej diktoval mnohé komentáre.  

Mária Valtorta sa narodila 14. marca 1897 v Caserte pri Neapoli. Mária, jediné dieťa, priľnula k otcovi - vojakovi. Matka jej vôbec nerozumela a od detstva s ňou zachádzala neobyčajne tvrdo, až kruto.

V roku 1920 bola Mária svedkyňou pouličnej demonštrácie, pri ktorej ju jeden surovec prudko udrel do chrbta. Následok - postupné ochrnutie dolných končatín.

V roku 1924 sa s rodičmi  presťahovala do Viareggia. Tu sa po vzore sv. Terezky z Lisieux ponúkla Ježišovi ako obeť za hriešnikov. Odvtedy sa jej stav zhoršoval. Začala trpieť aj ťažkými srdečnými záchvatmi.

V roku 1934 bola trvalo pripútaná na lôžko, až do svojej smrti. Veľkú oporu mala vo svojom duchovnom vodcovi, otcovi Romualdovi Miglioriovi O.S.M., ktorý šíril jej spisy. Tak sa dielo dostalo až pápežovi Piovi XII., ktorý prehlásil: „Vytlačte dielo, tak, ako je, kto ho bude čítať, ten pochopí!“

Okrem základného desaťzväzkového  diela Poéma o Bohu Človeku bolo postupne vydávaných ďalších 7 zväzkov - komentáre ku Starému a Novému zákonu, životy niektorých svätcov, komentár ku Epištole sv. Pavla Rimanom a autobiografiu. Mária podstupovala stále neznesiteľnejšie utrpenie ako bezvýhradná Ježišova obeta.

Zomrela 12. októbra 1961. Jej telesné pozostatky sú od roku 1973 uložené v kláštornej kaplnke baziliky Ste Annunziata vo Florencii.

Duchovná dcéra pátra Pia Mrs. Elisa Lucci z Forli sa pýtala rok pred smrťou svätého pátra Pia: „Páter Pio, počula som o knihách Márie Valtorty. Odporúčate mi ich čítať?“ Páter Pio odpovedal: „Nielenže vám ich odporúčam, ale vám ich prikazujem čítať!“

Arcibiskup Alfonso Carcini, vtedajší sekretár pápežskej kongregácie pre blahorečenie a svätorečenie podáva správu o celom diele vizionárky: „Preskúmané a povolené.“

Kardinál Ratzinger v súkromných listoch potvrdzuje, že toto dielo nemá chyby voči učeniu Cirkvi, alebo morálke (biskup Roman Danylak). Biskupská konferencia Talianska potvrdzuje to isté, čo je zrejmé z jej korešpondencie so súčasným vydavateľom Dr. Emiliom Pisanim.

Hlavný dôvod, prečo bolo Valtortino dielo napísané, udáva v záverečnom komentári sám Ježiš: „Prebudiť u kňazov a laikov lásku k Evanjeliu a k tomu, čo sa vzťahuje ku Mne. Predovšetkým obnoviť lásku k mojej Matke, v ktorej modlitbách je obsiahnuté tajomstvo spásy sveta.  Mária dala svetu Spasiteľa. A opäť jej prostredníctvom obdrží svet spásu. “

Pramene: František Press: Na konci času, Život Panny Márie, Mariánske nakladateľstvo, Brno a iné.

Mária Valtorta

14. 3. 1897 - 12. 10. 1961

This entry was posted on Wednesday, June 4th, 2009 at 9:33

AKÁ JE PRAVÁ POSADNUTOSŤ ?

P

Pán ježiš Valtorte - Z KNIHY EVANJELIUM AKO MI BOLO ODHALEŃÉ

Pán Ježiš povedal: Priatelia, , že hriechy a diabli si tu urobili prýbytok. Nie sú len tie posadnútia, ktoré spôsobujú nemoci pier a nútia žiť ako zvieratá a jesť odpadky. ( uzdravenie posadnutého v Geraze (Mt 8,30) Ale najozajstnejšie a najpočetnejšie sú tie posadnutia, ktoré robia srdcia nemé voči cti a láske a robia zo sŕdc skrýšu nečistých nerestí. Ó, Otče môj ! Ježiš si unavene sadá.Často ma zrania smrteľne, vtedy ma už nikto nepoteší. Nepočujú moje volanie ale idú do večnej priepasti. hodina smrti

Rozlišovanie duchov

 

This entry was posted on Wednesday, June 4th, 2009 at 9:33

Si unavený, Učiteľ ? Nie ale zarmútený zo stavu, v akom sú srdcia

Si unavený, Učiteľ? Nie unavený, Ján môj. Ale zarmútený zo stavu, v akom sú srdcia, a z neochoty napraviť sa. Ja som prišiel ..... ale človek.....ale človek.... človek.... ( nechce)

Učieľ, ja ťa milujem, mi všetci ťa milujeme... Viem to. Ale je vás málo.... a moja túžba spasiť je taká veľká ! Pán Ježiš objal miláčka Jána a položil si svoju hlavu na jeho. Je smutný. Peter, Ondreja Jakub sú okolo neho a s láskou a smútkom na neho hľadia. Pán ježiš Valtorte - Z KNIHY EVANJELIUM AKO MI BOLO ODHALEŃÉ

Prvé čo Boh vnúká je poslušnosť mimo toho treba všetko pokladať za podozrivé !

sv. Ján z Kríža - mystický učiteľ Cirkvi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------