Choď na obsah Choď na menu
 


JEŽIŠ KRISTUS VSTALZ MŔTVYCH a zjavuje sa stále aj na týchto miestach : ...

4. 4. 2010

Vážení a ctení ...Drahé Božie Deti – bratia a sestry – v Božej Rodine (Ef 2,19) v Rodine Boha Otca a Matky všetkých národov. Pokoj Vám J

V túto Veľkonočnú Nedeľu sprítomňujem Ježišovo zmŕtvychvstanie a tak

Vám prajem, aby Jeho Pokoj prijali a darovali svojim blízkym.

 

---

ZJAVENIA JEŽIŚA KRISTA NA RôZNYCH MIESTACH SVETA  

---

 "V sobotu večer prišiel ku ženám Ján, smútil s nimi a potešoval ich....Bolo asi 9 hodín večer, ked Panna Mária prišla k bránke. Zrazu sa pozrela hore, nad mestské hradby. Zastala a videla, ako k nej z neba zostupuje žiarivá Spasiteľova duša. Na Ježišovom tele neboli stopy po ranách a sprevádzal ho veľký zástup duší praotcov. Obrátil sa k nik a ukázal na Pannu Máriu slovami : "Mária, moja Matka!" Zdá sa mi, že Spasiteľ ju objal a bez slova "zmizol" aj so svojim sprievodom. ..."
(zo zjavenia blahoslavenej Katariny Emmerichovej)
   *       *      *

Zjavenie zmŕtvychvstalého Ježiša Krista MÁRIE MAGDALÉNE – V ZÁHRADE, ktorá bola blízko pri hore Lebka (miesto jeho ukrižovania).  

Biblia / Evanjelium podľa sv.Jána 19, 41-41 / „V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský Prípravný deň a hrob bol blízko.“

Mk 16, 9 / „Keď ráno v prvý deň v týždňa vstal z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov.“

Zjavenie Ježiša Krista Márie Magdaléne, Jane a Márii Jakubovej (Lk 24, 10); EMAUZSKÝM UČENÍKOM-KLEOPAS,... : (Lk 24,13-32); APOŠTOLOM v JERUZALEME : (Lk 24,36-49); sv.TOMÁŠOVI : (Jn 20, 24-29); Ježiš sa opäť zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori : (Jn 21, 1-14); zjavenie Ježiša ŠAVLOVI z TARZU (sv.PAVOL) : (Sk 9, 1-9); kniha zjavenie Jána (apokalypsa)

*       *      *

sv.BRIGITA ŠVÉDSKA     /clanky/zjavenia/zjavenia-sv_-brigity-

*       *      *

GABRIELA BOSSIS / 30.9.1940 / spisy: „On a Ja“

“Moje milosti nemajú hraníc... buď voči Mne vždy jednoduchá ako doma v rodinnom kruhu. Voči sebe buď prísna, voči iným ústupčivá ! Ukry sa vo Mne ! Pomáhaj svetu svojim utrpením ! Tak sa staneš mojou snúbenicou ! ...“   

*      *       *

MÁRIA VALTORTA / /clanky/zjavenia/jezis-zjavil-evanjelium-marie-valtorte

*       *       *

Zjavenie Ježiša Krista v Španielsku – mesto Agreda – ct.sr.Márie

*       *       *

sv. MARGITA MÁRIA ALACOQUE / PARAY-LE-MONIAL (FRANCÚZSKO) od 27.12.1673

„Sľubujem pri nesmiernom milosrdenstve svojho  Srdca, že moja všemohúca láska prepožičia všetkým, ktorí po 9 po sebe nasledujúcich 1.piatkoch mesiaca Ma príjmu (sv.prijímanie), milosť, že u nich zotrvám až do konca. Nezomrú v stave nemilosti a bez svätých sviatostí.“(jeden piatok r.1687) / Zjavenia boli schválené pápežom Klement XIII. r.1765

*       *       *

VASSULA RYDEN / BANGLADÉŠ 20.9.1986...

/clanky/zjavenia/zjavenia-_proroctva_-jezisa-krista-viz_-_-vassula-ryden

*       *       *

DECHTICE (pri Trnave) 4.12.1994 – súčasnosť.

Zjavenia Panny Márie (Matky Ježiša Krista) sú na tomto mieste najčastejšie, avšak vizionári videli aj Ježiša, anjelov a svätých.

/clanky/zjavenia/boh-sa-zjavuje-s-pannou-mariou-na-slovensku-_dechtice-pri-trnave_

*       *       *

MEDJUGORIE   (Bosna a Hercegovina) r.1981- súčasnosť

Na tomto mieste zjavenia sú najčastejšie zjavenia Panny Márie (Matky Ježiša Krista),ale vizionári videli tiež anjelov a svätých ako aj Ježiša.

/clanky/zjavenia/medzugorie_-stale-aktualne-_-kralovna-pokoja-sa-prihovara-k-svojim-detom

*       *      *

sv. FAUSTÝNA KOWALSKA / KRAKOW (POĹSKO) r.1912

„Namaľuj OBRAZ, https://caritas.estranky.sk/  ktorý vidíš s týmto nápisom : „JEŹIŠU, DôVERUJEM V TEBA !“ Prajem si, aby tento obraz bol uctievaný najprv vo vašej kaplnke, potom po celom svete. Sľubujem, že duša, ktorá bude tento obraz uctievať, nebude zatratená. Sľubujem, jej už tu na zemi víťazstvo nad nepriateľom, najmä v hodine smrti. Ja sám ju budem chrániť, ako svoju česť ... Domy a dokonca mestá, v ktorých sa bude tento obraz uctievať, zachovám a ochránim.“  (Zjavenia uznané pápežom : Ján Pavol II.)

/clanky/zjavenia/zmrtvychvstaly-jezis-kristus-sa-zjavil-v-polsku-_krakow-sv_sr_maria-faustina-kowalska_

*       *       *

  Vážení a ctení ...drahé Božie Deti – bratia a sestry – v Božej Rodine ...

Napísal som len niekoľko miesta, kde sa Ježiš zjavil alebo ešte zjavuje. Okrem týchto bolo a je na svete ešte oveľa viac miest, kde môžete uvidieť alebo aspoň zažiť Ježišovu prítomnosť. Už mnoho ľudí po stretnutí s Ježišom svedčili o Jeho láske a pravde, ktorá im pomohla naplniť život pokojom a radosťou. Mne osobne uzdravil oko, posilnil v alergii, oslobodil od fajčenia cigariet ako aj iných závislostí, a toto svedectvo je pravdivé, aby každý z Vás mohol spoznať viac svojho Stvoriteľa, ktorý je živý a zjavuje sa k vôli nám.

Ježiš sa zjavuje so svojimi svätými a pozýva nás na stretnutie s Nimi, aby sme nežili formálne (len tradične), ale aby sme prijali Jeho Ducha Svätého a tak nie len pochopili jeho vôľu a plány, ale aj mali silu ich uskutočňovať vo svojom živote. Ale tak ako aj Ježiš povedal sv.Tomášovi, že blahoslavení sú tí, ktorí nevideli a uverili, tak aj tí, ktorí nemôžu prísť na zjavenia, môžu Ježišovu prítomnosť a silu jeho Ducha zažiť a prijímať vo Sviatostiach, kde je celý prítomný v Osobe Otca i Syna i Ducha Svätého. V najsvätejšej Sviatosti Oltárnej (Echaristia) je Boh tak silno prítomný, že pyšný človek Ho nedokáže vnímať, ale pokorný v Nej zažíva Nebo na Zemi.

 

Nech nám všetkým zjaví svoju pravú Tvár a daruje Pokoj.  Ježiš vstal z mŕtvych. Aleluja +