Choď na obsah Choď na menu
 


BOH ADAMA, ABRAHÁMA, MOJŽIŠA sa opäť zjavil a to sr.Eugénie Ravasiovej

8. 2. 2010

Drahé Božie Deti - bratia a sestry - v Božej Rodine (Ef 2,19) v Rodine BOHA OTCA a Matky všetkých národov. Pokoj s Vami, nech pokoj Kristovej lásky prebýva v našich srdciach.

BOH - OTEC, ktorý je na nebesiach, nenecháva svoje deti na pospas osudu, ale ZJAVUJE SA A PRIHOVÁRA

Rehoľnej matke a sr.Eugénie Elizabeth Ravasiovej- zakladateľky viacerých rehoľných spoločenstiev, sa 1.7.1932 zjavil Boh (Stvoriteľ sveta), ktorý sa zjavil Adamovi (prvému človekovi na svete), Abrahámovi a taktiež Mojžišovi na hore Sinaj (odkiaľ máme 10 Božích prikázaní).

Boh, ktorý stvoril Nebo i Zem sa predstavil v Osobe Otca, pretože jeho vlastnosť Stvoriteľa nás prijíma ako stvorenie za vlastné milované Božie Deti.

BOH OTEC ZJAVUJE SVOJU JEDNOTU ZO SYNOM

" Už som ti povedal a poviem ti to znova : nemôžem ešte raz dať svojho milovaného Syna, aby som dokázal svoju lásku k ľuďom ! Teraz PRICHÁDZAM MEDZI NICH, aby som ich miloval, a aby poznali túto lásku, BERIEM NA SEBA ICH PODOBU. Pozri, teraz ODKLADÁM SVOJU KORUNU a svoju svätožiaru a BERIEM PODOBU OBYČAJNÉHO ČLOVEKA !"

sr.EUGÉNIA : "Potom, čo odložil korunu a svätožiaru k svojimi nohám, aby sa podobal obyčajnému človekovi, vzal do ľavej ruky glóbus a pritlačil si ho k srdcu. Potom si sadol vedľa mňa. ... Povedal :

"Mier a spásu tomuto domu a celému svetu ! Nech sa moja moc, moja láska a môj Duch Svätý dotknú ľudských sŕdc, aby sa celé ľudstvo obrátilo k spáse a mohlo prísť k svojmu Otcovi, ktorý ho hľadá, aby ho miloval a spasil."

BOH OTEC A PÁPEŽ : PIUS XI.

"Kiežby MôJ ZÁSTUPCA Pius XI. pochopil, že toto sú dni spásy a požehnania. Kiež by nepremárnil príležitosť upozorniť deti na ich Otca, ktorý prichádza, aby im pomohol na tomto svete a pripravil ich nekonečné šťastie."

BOH - KRÍŽ - EUCHARISTIA

"Prichádzam k vám dvomi spôsobmi : skrze Kríž a Eucharistiu.

KRÍŽ  je cesta, ktorou prichádzam medzi svoje deti, lebo skrze Kríž vás vykúpil môj Syn. A pre vás je Kríž cestou k môjmu Synovi a od môjho Syna ku mne. Bez neho by ste ku mne nikdy nemohli prísť, pretože svojimi hriechmi človek na seba uvalil trest odlúčenia od Boha.

V EUCHARISTII žijem medzi vami ako otec so svoju rodinou. Želal som si, aby môj SYN USTANOVIL  EUCHARISTIU, čím učinil každý SVäTOSTÁNOK studnicou mojich milostí, môjho bohatsva a lásky, ktoré dávam ľuďom, mojim deťom. Týmito dvomi spôsobmi neustále zosielam na Zem svoju silu a nekonečnú milosť."

OBRAZ   BOHA   OTCA

"Nemyslite si, že som ten HROZNÝ STAREC, ako ma vyobrazujete na obrazoch a v kinách ! NIE, NIE, NIE SOM ani mladší, ani starší, než môj Syn a Duch Svätý !

Rád by som mal svoj domov v každej rodine, aby všetci mohli hovoriť s úplnou istotou : "Máme Otca, ktorý je nekonečne dobrý, nekonečne bohatý a nadmieru milosrdný. .." Tiež si želám, aby KAŽDÁRODINA VYSTAVILA OBRAZ, ktorý neskoršie ukážem svojej malej služobnici. Želám si, aby sa týmto spôsobom každá rodina dostala pod moju ochranu, a tak ma mohla ľahšie uctievať. KAŽDÝ DEŇ POTOM BUDEM S RODINOU POZNÁVAŤ JEJ POTREBY, prácu, starosti, utrpenia a túžby, ale tiež radosť, pretože Otec musí vedieť o všetkom, čo sa týka jeho detí."

BOH OTEC HOVORÍ K INÝM    CIRKVÁM    A    NÁBOŽENSTVÁM

"Vy, ktorí ste MIMO CIRKVI KATOLÍCKEJ, mali by ste vedieť, že som vás nevylúčil zo svojej otcovskej lásky. Takto jemne vás vyzývam, lebo vy ste tiež mojimi deťmi ! Ak ste až doteraz žili v diablovom područí, potom vedzte, že vás klamal. Príďte ku mne, k svojmu Otcovi, a ja vás prijímem s radosťou a s láskou !

A vy, ktorí poznáte iba NÁBOŽENSTVO, v ktorom ste vyrastali, a toto náboženstvo NIE JE PRAVÉ, otvorte oči ! Je tu váš Otec, ktorý vás stvoril, a chce vás spasiť. Prichádzam k vám, aby som vám priniesol pravdu a posvätenie. Viem, že ma nepoznáte a netušíte, že od vás chcem, aby ste ma poznali ako Otca, Stvoriteľa a Spasiteľa. Pre túto neznalosť nemôžete ma milovať. Pochopte preto, že nie som od vás tak ďaleko, ako si myslíte."

Drahé Božie Deti - bratia a sestry - v Božej Rodine (Ef 2,19) v Rodine Boha Otca a Matky Ježiša Krista... Boh nás miluje a má s  nami úžasný Plán. S vďačnosťou a radosťou sa spojme v modlitbe za jednotu našich sŕdc i mysle. Nech sme  jedna duša a jedno srdce ako milované Božie Deti. V tejto láske a nádeji, nech nám Boh pomáha svojim požehnaním na orodovanie Matky všetkých národov, anjelov a svätých i modliacich sa duší. +

-----------------------------------------------------------------------------

PS / Príspevky a komentáre môžete napísať v rubrike : diskusia (v diskusnom fóre) alebo ak chcete súkromne, tak na e.mailových adresách : rmvn@pobox.sk  

                                                                               caritas@azet.sk

                                                                               rmvn@centrum.sk

  

Ďalšie web.stránky zo zaujímavými článkami môžete nájsť na týchto stránkach :               www.rmvn.estranky.sk

                                            www.rkc.estranky.sk

 Ďakujem, že ste sa rozhodli pre väčšie poznanie vo vašom živote.