Choď na obsah Choď na menu
 


Prečo sa postiť od mäsa v piatok

3. 3. 2010

Drahí bratia a sestry ... počuli ste, že pôst je zdravý pre naše telo i dušu.

Zaiste ste počuli aj to, že v katolickej Cirkvi sa postí každý piatok od mäsa a zvlášť na Veľký Piatok pred Veľkonočnou Nedeľou. Ale taktiež aj to, že nie vždy sa to musí dodržiavať, pretože sa môže nahradiť nejakou modlitbou alebo skutkom milosrdenstva.

Táto tradícia v Cirkvi sa zachováva, ale keďže nie vždy je zrozumiteľná a jasná, v tomto článku môžete nájsť dôvody - prečo sa pôstiť a ako sa postiť :

Predovšetkým si treba uvedomiť, že pôstne obdobie nevzniklo len zo samotného rozhodnutia duchovných predstaviteľov Cirkvi, ale skôr Duchom Svätým - Duchom Božím - Stvoriteľom sveta, ktorý potvrdzuje aj prostredníctvom svojich Svätých ako je Panna Mária:

"Drahé Deti ! Toto pôstne obdobie je pre vás zvláštnym povzbudením, aby ste sa zmenili. Začnite od tejto chvíle. Vypnite televízor a zrieknite sa rôznych vecí, ktoré vám nie sú prospešné. Drahé deti, pozývam vás, aby ste sa jednotlivo obrátili. Tento čas je pre vás. Ďakujemvám, že ste prijali moje pozvanie." (13.2.1986/ Medjugorie)

*       *       *

KÓDEX KANONICKÉHO PRÁVA (KKP)

Kán. 1250 - "Dni a obdobia pokánia v celej Cirkvi sú jednotlivé piatky celého roka a pôstne obdobie.
Kán. 1251
- Zdržiavanie sa jedenia mäsa alebo iného pokrmu podľa predpisov Konferencie biskupov sa má zachovávať každý piatok roka, ak nepripadá naň niektorý deň, uvedený medzi slávnosťami; avšak zdržiavanie sa mäsa a pôst sa má zachovávať na Popolcovú stredu a v Piatok umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista.
Kán. 1252
- Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života; zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roka života. Duchovní pastieri a rodičia sa však majú starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavania sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia.
Kán. 1253 - Konferencia biskupov môže bližšie vymedziť zachovávanie pôstu a zdržiavania sa mäsa, ako aj úplne alebo čiastočne zameniť pôst a zdržiavanie sa mäsa za iné formy pokánia, najmä za skutky dobročinnej lásky a cvičenia nábožnosti."

*      *       *

Na základe týchto dôvodov veriaci (od 14 r.-60 r.) sa zriekajú od mäsa každý piatok (okrem prikázaného sviatku pripadajúci na piatok) a najmä na popolcovú stredu i Veľký Piatok.

Ako ste mohli spozorovať v Kan.1253 je spomenuté, že je možné nahradiť mäsitý pôst a to iným skutkom pokánia (ak to Konferencia biskupov schváli). 

*       *       *

PäTORO CIRKEVNÝCH PRIKÁZANÍ (JKS / 15.2.1998)

1., 2.,

3. Konať skutky kajúcnosti každý piatok a na Popolcovú stredu.

 

Vysvetlenie k 3. cirkev.prikázaniu:

"V piatok sme povinní dodržiať pôst (odoprieť si mäsitý pokrm, alkoholický nápoj, fajčenie alebo nejakú zábavu) alebo vykonať skutok zbožnosti (účasť na svätej omši, čítanie sv.Písma alebo katechizmu, pobožnosť krížovej cesty, modlitba sv.ruženca a pod.), alebo skutok lásky k blížnemu (návšteva chorých, ich opatera a pod.).

 *       *       *

Z praxi poznáme ako veriaci (laici) uprednostňujú radšej modlitbu alebo skutok lásky k blížnemu a to pred mäsitým pôstom (aj keď nie všetci, pretože nie všetci žijú v nevedomosti, čo vysvetlím neskôr). Túto tzv. "ľahšiu cestu" si veriaci zaužívali aj kvôli tomu, že klerici (kňazi) im dávajú tzv. "dišpenz" od mäsitého pôstu. To znamená, že im schvaľujú vykonať iný druh pokánia, aby nemuseli postiť od mäsitého pokrmu.

Tento dišpenz má svoje opodstatnenie, ale je častokrát zneužívaný a to vtedy, ak človek (od 14 r. do 60 r.) je zdravý, nie je fyzicky chorý a ani mentálne postihnutý, takže sa nenachádza v stave, v ktorom by sa mohol zrieknuť mäsitého pokrmu. Ak je človek v tomto poriadnom stave, tak má dodržiavať riadnu formu pokánia, ktorá je pre neho veľmi dôležitá a to od mäsitého pokrmu. A to nie len preto, že to vyžaduje stav človeka alebo cirkevná tradícia, ale hlavne Stvoriteľ človeka a to prostredníctvom Panny Márie:

"Je mnoho kresťanov, ktorí už neveria, pretože sa nemodlia. Začnite sa preto modliť,aspoň 7x Otče náš...,7x Zdravas Mária..., 7x Sláva Otcu... a 1x Verímv Boha... V piatok sa postite o chlebe a vode. Pôst sa NEMôŽE NAHRADIŤ ani modlitbou, ani almužnou, len chorí ho môžu nahradiť modlitbou a almužnou."   (24.6.1981 / Medjugorie - BiH)

Z posolstva Panny Márie môžeme mať istotu, že zdravý človek nemôže nahradiť pôst ani modlitbou a ani almužnou, ale chorý človek môže. Kedže je tomu tak a vzťahuje sa to aj na ná, tak potom je otázne :

Prečo je tak dôležité postiť od mäsitého pokrmu ?      

Už od dávnych čias, ešte pred príchodom Ježiša Krista, Boh povedal : "...aj sviňa, ktorá síce má rozdvojené paprčky, ale neprežúva, je pre vás nečistá - ich mäso (bravčové mäso) nesmiete jesť a ich zdochlín sa nedotýkajte !"   (Biblia / Deuteronomium 14,8)

Keď prišiel Boh na túto Zem v Osobe Ježiša Krista, svojim príkladom (keď nejedol žiadne bravčové mäso) dal najavo, že toto Slovo Božie je stále platné, tak ako 10 - toro Božích prikázaní.

Aj svätá Hildegarda vysvetľuje, tak ako jej bolo v Božskej vízii povedané:

"Bravčové mäso (z domácej i u divej ošípanej): Prasa je hnilé, pažravé a žerie aj nečisté veci.Toto zviera je nečisté, preto jeho mäso nie je vhodné ani pre zdravých, ani pre chorých. V človeku rozmnožuje hlien a slabosti, vyvoláva zlovestný nepokoj v duši a v konaní človeka; a to je zlé. Bravčové mäso roznecuje v človeku telesnú žiadostivosť."

*       *      *

Keď prijímame túto skutočnosť, tak pochopiteľne sa budeme snažiť nejesť bravčové mäso nie len každý piatok a na popolcovú stredu, ale celý život ako nám to dal za príklad aj Ježiš Kristus a Panna Mária. Ale keďže je to tak z bravčovým mäsom, čo sa týka zdravých, potom je otázne, ako to je z chorými, ktorí môžu nahradiť mäsitý pôst a to modlitbou alebo almužnou ? A tak sa niekto môže pýtať : "Ako to, že Boh aj cez Pannu Máriu a cirkevné dokumenty dovoľuje chorým vymeniť mäsitý pôst za iný... ??? Môžu oni jesť bravčové mäso ?

Vysvetlenia sa nám dostáva opäť aj cez sv.Hildegardu : "KOZľACINA: je vhodná pre zdravých i chorých., BARANINA: je dobrá pre zdravých i chorých., DIVÁ HUS: vhodná pre zdravých i chorých."

Tieto mäsité pokrmy sú vhodné pre chorých a tak v pôstnom období ako aj každý piatok môžu jesť tieto pokrmy, avšak nemôžu tieto:

HOVäDZIE: "vhodné len pre zdravých s dobrým krvným obehom.

SLEPAČIE: "vhodné je pre zdravých; pre chorých len vtedy, keď sa varí spolu s iným mäsom. Pečené kura je pre chorých absolutne nevhodné."

RYBACIE / ÚHOR : "jeho mäso je nečisté a pre človeka nie je na jedenie zdravé, tak ako mäso z ošípanej... tých, ktorí ho jedia, robí horkými v duchu (zatrpknutými), ľstivými a podozrievavými ..."

SUMEC : "vhodný pre zdravých i chorých."

ŠŤUKA : "je vhodná pre zdravých i chorých." 

 *       *      *

A tak z toho všetkého vyplýva pre chorých, že môžu každý piatok jesť aj mäsitý pokrm, ale len ten, ktorý je pre chorých dobrý.

Zdraví ľudia každý piatok (najmä na Veľký Piatok) nemôžu jesť mäsitý pokrm, ktorý im škodí (bravčové mäso, úhor), ale ani ten, ktorý im zdánlivo neškodí.

To, že nemôžu jesť škodlivý je samozrejmé pre všetkých avšak ten, ktorý nie je priamo škodlivý, je v skutočnosti škodlivý v prikázané pôstne dni. Pretože ak človek nepôsti podľa žiadosti svojho Stvoriteľa, tak nie len škodí svojej duši, ale automaticky aj telu, čo na prvý pohľad nemusí spozorovať, ale časom sa ukáže.

Dôvodom takéhoto pôstu je čnosť zv. "miernosť", ktorú práve takýmto spôsobom má zdravý človek nadobudnúť. A miernosť je veľmi potrebná, aby sme žili v mieri s Bohom a človekom ako na zemi, tak aj v Nebi.   

   *       *       *

"Moje deti!
     Veľká je Božia láska, Otca nášho Stvoriteľa. Pozerajte a uvidíte Jeho lásku. Načúvajte a budete počuť o Jeho láske. Svoje srdcia odvráťte od hriechu a budete cítiť Jeho lásku. Modlitbu majte denne na perách a hriech vás nebude môcť odvrátiť od jeho lásky. Neprestajne vzdávajte vďaky Stvoriteľovi za dar života, ktorý vás stvoril pre lásku.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca."

                 (15.01.2010 - Panna Mária prostredníctvom Martina / Dechtice - SR) 

 -----------------------------

Komentáre alebo príspevky napíšte do rubriky: "napíšte svoje príspevky"

Súkromné správy : rmvn@pobox.sk   caritas@azet.sk   rmvn@centrum.sk