Choď na obsah Choď na menu
 


Prasačia chrípka - správna životospráva

8. 2. 2010

Vážení čitatelia, drahé Božie Deti, bratia a sestry,... v Rodine Matky všetkých národov. Pokoj Vám, nech pravý pokoj Krista Ježiša, prebýva vo vašich srdciach i medzi nami, navzájom. Nie ako svet dáva, ale aby sa vaše srdce nestrachovalo.

                                  Naozaj spoznávame, že „svetský pokoj“ (ktorý nám ponúkajú ľudia) je zdanlivý a netrváci. V mene „pokoja a mieru“ niektorí ľudia šíria vojny, strach a ako počujeme aj choroby ako je aj v súčasnosti „prasačia chrípka“. Keď na jednej strane ľudia šíria „pokoj“ prostredníctvom "životosprávy", na druhej strane nám Kristus ukazuje aká má byť skutočná a správna životospráva, aby sme zachovali pravý pokoj Ježiša Krista.

Tak ako Boh zjavuje svoju vôľu a plány prostredníctvom ľudí (na rôznych miestach sveta a rôznym spôsobom), tak sa prejavil aj prostredníctvom svätej Hidegardy z Bingenu (Nemecko). Ako rehoľná sestra – zaujímajúc sa o SPRÁVNU ŹIVOTOSPRÁVU – jej bolo zjavené ako sa máme správne stravovať. Niekoľko dôležitých poznatkov z knihy: „Zdravie z lekárne sv. Hildegardy“ / 

„Jestvuje štvoro štiav. Dve najdôležitejšie z nich sa menujú „flegma“, ďalšie dve sa nazývajú „hlien“... Ak je vzájomný pomer týchto štiav u človeka správny, človek je v stave pokoja (to značí, že je zdravý). Dôvod toho, že ľudia trpia na všetky možné choroby, spočíva vo „flegme“, ktorej majú nadbytok. POTRAVINY, KTORÉ SPôSOBUJÚ NADBYTOK „FLEGMY“: BRAVČOVÉ MäSO (PRASAČIE), PÓR, JAHODY, ČUČORIEDKY, ŠOŠOVICA, SLIVKY, BROSKYŇA, ÚHOR (či už sú surové, varené, pečené, dusené, pražené alebo spolu s inými potravnými článkami).

KAŠEL: „Kto má suchý kašeľ, nech vyberie vnútorné jadierka zo sliviek a šupy (ostatné) odhodí. Jadierka nech dá do vína, aby sa napili a napučali. Také napučané nech ich často jedáva. Potom nech z týchto napučaných jadier urobí vínovú polievku, nech ju vypije a bude vyliečený.“ (toľko z výňatku sv. hidegardy).

Tak ako bolo spomenuté, že sa máme zrieknuť niektorých potravín (ako chorý, taj zdravý), podobne  je dôležité postiť najmä v určité dni, ako nás k tomu vyzývajú naši nebeskí Rodičia. 

PôST – PRE ZDRAVÝCH (PONDELOK, STREDU, PIATOK) – O CHLEBE A VODE. Kto nedodržiava tento pôst, aspoň nech sa zriekne potravín, ktoré škodia ľudskému organizmu ako sú: potraviny s chemickými a umelými látkami.

Drahé Božie Deti, brata a sestry, vážení čitatelia... toto sú praktické rady pre chorých(aby sa uzdravili), ale aby sa choroba znova neobjavila (alebo aby sme jej predchádzali), spozorujte aký je  úžasný Boží plán, ktorý prejavil aj prostredníctvom prírody, či dokonca premenil „zlo“ (choroby) na dobro SVIATOSTNÝ ŽIVOT:

Víno, ktoré prináša uzdravenie chorým (na tele), sa v duchovnom živote stáva aj uzdravením na duchu a duši. ČLOVEK JE BYTOSŤ Z TELA, DUŠE A DUCHA.  A preto nestačí uzdraviť len telo (aby sa opäť choroba nevrátila), ale aj ducha a dušu. UZDRAVENIE NA DUCHU prináša takisto víno, ale premenené na krv Ježiša Krista, ktoré necítime ako skutočnú krv, ale ju prijímame (tajomným spôsobom), ktorá je prítomná v Eucharistii.  

EUCHARISTIA – HOSTIA – SVäTÉ PRIJÍMANIE - „kúsok oblátky“, v ktorom je tajomným spôsobom prítomná aj krv Krista Ježiša (ako aj premenené víno). Ježiš nás vyzýva, aby sme sa posilňovali na tele, ale aj na duchu touto Najsvätejšou Sviatosťou a to aj každý deň. Kto prijíma jeho Telo a Krv (sväté prijímanie), prijíma liek života.

Avšak ako každé uzdravenie potrebuje správnu životosprávu, aj prijímanie svätej Eucharistie, vyžaduje ČISTÉ SRDCE: Eucharistiu nemožno prijímať so srdcom, plným ťažkých hriechov (aj keby bol len jeden). Pretože Boh hovorí v Biblii, že kto by prijímal Telo a Krv – Ježiša Krista (sv. Eucharistiu) – a to nehodne, ten sa prehreší... a PRETO JE MEDZI NAMI MNOHO CHORÝCH A POTOM AJ UMIERAJÚ. Ak chceme mať čisté srdce (bez hriechu), jediným prostriedkom je SVäTá SPOVEĎ: Zmierenie sa s Bohom (Ježiš Kristus) a to prostredníctvom kňaza, ktorého k tomu povolal, čo hovorí aj cez svoju Matku (Pannu Máriu).

             Drahé Božie Deti, vážení rodičia, milé deti,... prajem všetkým požehnaný čas a obdobie na lepšiu zmenu života. Nech hojné nebeské požehnanie Vás obdarí zdravím a chráni pred chorobami, nech Božie milosti a dary, charizmy vám pomáhajú v živote, aby sa na vás prejavili čnosti a ovocie Ducha Svätého: láska, pokoj, radosť, dobrotivosť, trpezlivosť ... v modlitbe zostáva Rodina Matky všetkých národov

------------------------------------------------------------------------

PS / Príspevky a komentáre môžete napísať v rubrike : diskusia (v diskusnom fóre) alebo ak chcete súkromne, tak na e.mailových adresách : rmvn@pobox.sk  

                                                                               caritas@azet.sk

                                                                               rmvn@centrum.sk

  

Ďalšie web.stránky zo zaujímavými článkami môžete nájsť na týchto stránkach :               www.rmvn.estranky.sk

                                            www.rkc.estranky.sk

 Ďakujem, že ste sa rozhodli pre väčšie poznanie vo vašom živote.