Choď na obsah Choď na menu
 


Cirkevní slobodomurári (Eucharistia a Bohostánok)

5. 3. 2010

Drahé Božie Deti - bratia a sestry - v Božej Rodine (Ef 2,19) v Rodine Boha Otca a Matky všetkých národov. Pokoj Ježiša Krista nech je vo vašich srdciach i medzi nami, navzájom.

*       *       *

... milovaní bratia a sestry ... v Božej Rodine.

Boh nás miluje a má s nami úžasný Plán: ako ste počuli - Božia láska je v tom, že sa zjavuje (Anjelom, Adamovi, Abrahámovi...prorokom a svätým, v Ježišovi Kristovi ako zmŕtvychvstalý-vzkriesený  a to mnohým ľuďom na svete), tak nie len v Duchu a Tele, ale aj celou svojou bytosťou, a to keď sa premieňa na "lámaní chleba" - Svätej Omši, pri Slovách premenenia, keď kňaz hovorí Ježišové Slová: "Toto je moje Telo, ktoré sa dáva za vás !"

Takýmto spôsobom je Boh prítomný medzi nami a to celá Jeho bytosť a osobnosť Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Ako živý Telom a Krvou - Duchom a silou je prítomný v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, tak s úctou a velebou má svoje miesto medzi nami, ktoré je v chrámoch (kostoloch) zvanom: BOHOSTÁNOK. 

Už od dávnych čias, keď Šalamún bol kráľom Izraela, Boh ocenil Šalamúnovu múdrosť, keď chcel postaviť Bohu chrám - miesto pre Jeho Archu Zmluvy (Schránka vystavená podľa Božieho príkazu, na umiestenie Božieho Ducha v posvätných knihách ...).

Tak ako vtedy niektorí namietali proti výstavbe chrámu, aj neskôr tak robili a v súčasnosti sa tiež  stáva, že mimo ale aj v Cirkvi sú ľudia, ktorí namietajú proti výstavbe chrámov a ešte viac proti výstavbe Bohostánkov:

Odvolávajú sa na to, že Boh je všade prítomný a nie je ako človek, alebo vec, ktorému by sme sa mali klaňať na zemi. Klananie ponechávajú na poklonu v duchu a na život po smrti, aj napriek tomu, že Ježiš ako aj Jeho zástupca na zemi (pápež) sa jasne vyjadrujú, že Boh má byť na zemi oslavovaný a prítomný v chrámoch (kostoloch) v Bohostánkoch (Svätostánok).

Dokonca Ježiš neostáva len pri tom, aby bol prítomný na zemi v Bohostánku, ale reaguje na odmietanie Jeho prítomnosti (v Bohostánku), ktoré má byť v centre chrámu, čiže má byť stredobodom kostola :

"Moja svätá prítomnosť v Mojom SVäTOSTÁNKU vás ruší, preto ste si urobili vlastný zákon, vyháňate Ma z môjho trónu." (...tu Ježiš hovorí o novom systéme, keď je Najsvätejšia Sviatosť-Sviatosť Oltárna-Eucharistia na bočnom oltári alebo dokonca vo vedľajšom priestore pod zámienkou, že Ježiš je na istejšom a kľudnejšom mieste, výklad vizionárky: Vassula Ryden).

"Opýtali ste sa na Môj súhlas, skôr akoste to urobili ? " (Ježiš Kristus vo víziách Vassuly Ryden)

 Odvolávajú sa na pápežové vyjadrenia, v ktorých hovorí, že Bohostánok je možné umiestniť na iné miesto ako je centrum a stredobod kostola, ale to je možné v mimoriadnych prípadoch, ktoré v riadnom a bežnom poriadkumilovnom spôsobe živote nemajú miesta. To znamená, že keď sa stavia nový chrám, tak Boshostánok sa musí umiestniť do centra kostola a nie niekde na bok. 

V mimoriadnych prípadoch je možne, ak napr: sa prestavuje centrálne miesto Bohostánku, pričom je nemožné Ho zviditeľniť a tak je pochopiteľné, že sa využíva mimoriadny spôsob umiestnenia Bohostánku na iné miesto (úctivé miesto). Čiže z čiastočných technických príčin a nie z príčin, žeby tam bola väčšia úcta alebo s ohľadom na bezpečnosť. Toto sú falošné dôvody, ktoré cirkevní slobodomurári zneužívajú vedome alebo nevedome v prospech zlému a nie dobrému.

*        *       *

 Taktiež to, že Bohostánok má byť nie len na viditeľnom mieste a v strede, ale aj v centre kostola, (čo je pápežské nariadenie po II.Vatikánskom koncile), kedy sa obetné stoly (oltáre) vysunuli pred hlavný oltár, ale o tom v téme : "Obetný oltár a Bohostánok".

K tejto zmene treba pripomenúť, že opäť cirkevní slobodomurári zneužívajú pokoncilové zmeny na odstránenie Bohostánkov zo stredu kostola pod zámienkou, že nie je správne ak je Bohostánok za chrbtom kňaza. Je pravda, že Bohostánok má byť skôr medzi veriacimi a kňazom, a práve pokoncilová zmena začala tento proces vykonávať, ale ešte nedokončila a tak to niektorí zneužívajú odstránením Bohostánkov zo stredu kostola a umiestnujú ho na bok, kde je niekedy viditeľný, ale častokrát na prvý pohľad nespoznateľný, pretože je "gíčový" ako aj "moderné" umenie samo o sebe.