Choď na obsah Choď na menu
 


Šaty - KRÁTKE SUKNE a NOHAVICE /pohoršenie alebo pokušenie ?!

19. 6. 2010

 

Vážení a ctení .. drahé Božie Deti - bratia a sestry v Božej Rodine (Ef 2,19) v Rodine Boha Otca a Matky všetkých národov.

V tomto článku sa píše viac o ženských otázkach a odpovediach na nosenie šiat a poodhalenie ľudskej sexuality. Aj keď je to venované skôr dievčatám a ženám, predsa sa to týka aj mužov a to nie len preto, aby pochopili ženskú sexualitu, ale aj preto že oni sú tiež tými, ktorí môžu byť buď pohoršením pre okolie alebo aj dobrým príkladom a to práve kvôli poznaniu, ktoré sa o ňom tu píše : 

 

Aký má vplyv poodhalenie nôh na ľudí :

1. / po telesnej stránke života / Aj keď poodhalenie nôh rôzne vplýva na človeka, ked je opačne orientovaný (muž na muža alebo žena na ženu) alebo aj správne orientovaný, predsa to vzrušuje ľudskú sexualitu.  

To znamená, že človek či už vedome alebo nevedome myslí viac na sexuálny vzťah a túžby s tým spojené, tak je to práve tým, že do jeho obrazotvornosti sa dostáva pohľad na erotické časti tela. Či už človek mal sexuálny vzťah alebo nemal, už od „puberty“ sa zvyšuje jeho sexuálna túžba a tak pri pohľade na erotické časti tela sa v mysli človeka produkuje väčšia túžba po sexuálnom vzťahu.

Aj  malé poodhalenie nôh dokáže ovplyvniť myseľ a to až natoľko, že sa človek nedokáže správne sústrediť na okolité povinnosti. Čím väčšie poodhalenie, tým väčšia túžba. Medzi najväčšie túžby patrí túžba po pohlavnom styku a to pri poodhalení pohlavných orgánov (najmä v prípade mužov).  

 *   *   *

2. / po duševnej stránke života / To, že človek poodhaľuje erotické časti svojho tela, je následok jeho duševného stavu.

Pri poodhalení nôh (či už to robí vedome alebo nevedome) vo svojom zmýšľaní  robí ústupky (kompromisy) voči nezriadenému spôsobu života a tým pádom sa oberá o cudnosť, ponižuje svoju vernosť voči čistému vzťahu k Bohu, človeku i k sebe samému.

Dôvod je jednoduchý : rozhodol sa pre pokušenie a pôžitok z nemravnosti, ale následok je tak očividný, že ako hriech má neblahé následky : ďalšie pokušenie na okolitých ľudí, čím sa nemravnosť a pokušenie rozširuje a oberá sa o mravnosť, cudnosť a čistotu Božieho kráľovstva na zemi, tak aj to, že sa ľudia trápia malomyseľnosťou.

*   *   *

3. / po duchovnej stránke / Keď sa človek rozhodne pre nemravnosť a nakoniec skutkom poodhalí svoje telo (erotické časti) tak je to predovšetkým tým, že už v duchu odmieta pôsobenie Ducha Svätého.

Duch Svätý (Boh Stvoriteľ) pôsobí na človeka tak, aby sa správal slušne a zachoval si cudnosť. Učí ho morálke a viere v čistý a krásny vzťah k Bohu, k ľuďom i k sebe samému, aby bol človek krásny a slušný pred všetkými.

Zlí duchovia (padlí anjeli- Lucifer a spol.) bojujú o človeka , aby ho získali na svoju stranu a to tým, že človeka prehovárajú, aby sa rozhodol pre opak toho, čo si žiada od neho Duch Boží.

Keďže Boh chce od človeka mravnosť, tak zlo chce nemravnosť; keď má byť človek slušný, tak je pokúšaný k neslušnosti a ak má svoje telo zahaľovať, tak je pokúšaný na odhaľovanie.

 ------------------------------------------------

Z hľadiska zdravia

Pri poodhalení nôh je vystavené telo rôznym vplyvom okolia : horúci alebo mrazivý  vietor, slnečno-ozónové lúče, a iné poškodenia (zranenia) ...

Následky sú zjavné, keď človek máva alergiu, rôzne kožné choroby, a dochádza to až do takej miery, že môže dôjsť impotencii alebo k iným sexuálnym chorobám a nemusia to byť len sexuálne ale aj bežné vnútorné choroby : rakovina, bolesti a iné ťažkosti ...

*   *  *

Nakoniec treba spomenúť aj Božie tresty (resp.následky, ktoré si ľudia privolávajú svojou nemravnosťou): nadmerné horúčavy alebo naopak časté dažde, ktoré buď spôsobujú únavu, závrate, znechutenie, alebo aj škody na kráse človeka, či poškodení majetku.

Či už je to silné slnečné žiarenie alebo silné dažde, v každom prípade tieto skutočnosti majú priviesť človeka k náprave spôsobu života. Zámerom takýchto katastrof je priviesť človeka k ochrane svojho tela a to tým, že zahalia svoju nahotu :

Mnohí si myslia, že prírodné katastrofy sú následkom ľudských hriechov proti prírode (nesprávne zasahovanie do prírody...) a ich ľahostajnosti (nedbalosť o prírodné zdroje a svoje okolie....), ale v skutočnosti prvotným hriechom je ľudská nemravnosť a vierolomnosť, ktorá pohýna tieto katastrofy do činnosti. Keby ľudia žili v súlade s Božími prikázaniami o mravnosti a viere, tak by anjeli prírody nemuseli dopúšťať prírodne katastrofy na ľudí. Ale keď ľudia tvrdošijne žijú nemravne aj napriek napomenutiam a pritom pohoršujú aj ostatných, tak je pre nich nevyhnutné dopustiť niečo viac ako len napomenutia zo strany ľudí, aby sa prebudili zo sna prázdnoty a zmenili svoje správanie. Je pre nich lepšie ak prídu o časné veci ako keby mali svoju dušu zatratiť. /clanky/aktuality-zo-sveta-a-cirkvi/preco-slovensko-postihuju-skazy-a-nestastia-zaplav-__

„Beda tomu, kto pohorší maličkých !

Tomu by bolo lepšie sa hodiť do vody z mlynským kolesom (ako hovorí Ježiš Kristus) a kto zrádza svojho Stvoriteľa, tomu by bolo lepšie, keby sa ani nenarodil.“

 *   *   *

Deti, za ktorých zodpovedajú rodičia

(približne vo veku do 12 rokov)

Keďže deti v takom veku ešte nemajú dostatočné poznanie a rozlišovanie na to, aby spáchali ťažký hriech a možno ani všedný, tak zodpovednosť sa vzťahuje skôr na ich rodičov alebo tých, ktorí sú ich vychovávateľmi.

Ak takéto deti nosia krátke šaty je to skôr hriech ich vychovávateľov a prináša to neblahé následky, o ktorých sa dozviete neskôr v prípade dospelých žien.

*   *   *

Dospievajúca mládež 

(od 12 do 18 rokov)

    Dievčatá a chlapci v tomto veku už rozoznávajú slušné a neslušné, mravné a nemravné oblečenie a podľa toho sa aj obliekajú. Niekedy viac podľa nariadení rodičov, inokedy podľa nariadení školy a viac-menej podľa módy, či zapadnutia do kolektívu. 

V každom prípade už možno hovoriť o vlastnej zodpovednosti, pokiaľ nemajú psychickú vadu ( mentálne postihnutí alebo trpiaci psychopatickou vadou, čo uberá na zodpovednosti za svoje obliekanie).

Ak mládež zo zdravým rozumom a slobodnou vôľou sú si vedomí svojich hriechov v obliekaní (konkrétne pri nosení krátkej sukni, či nohavíc), tak uskutočňujú všedný hriech proti mravnosti, ale tiež je to obraz ich duše, v ktorej sa skrýva možný ťažký hriech proti čistote alebo aj voči inej oblasti života. 

Najzákladnejším hriechom je hriech proti Bohu, kedy je mládež vzdorovitá voči Jeho prítomnosti (existencie) a tak sa to prejavuje i navonok (na obliekaní). 

Napr. keď tí, ktorí nechcú pripustiť Božiu existenciu a už vôbec nie to, aby im nariaďoval ako sa majú sexualne správať, tak tým pádom v srdci prechovávajú túžbu po sexuálnom vzťahu, či dokonca pohlavnom styku, ktorý je dovolený až po uzavretí sviatostného manželstva. Ale keďže oni neprijímajú Božiu existenciu, tak vedome a dobrovoľne pohŕdajú aj týmto Božím nariadením.   

V tejto vzdorovitosti, či už len túžbou alebo aj skutkom páchajú ťažký hriech smilstva a nevery, tak vonkajšie oblečenie je len prejavom ich vzdorovitého správania.

Na záver o mládeži je dôležité spomenúť, že nejde až tak o to, či páchajú ťažký alebo všedný hriech, pretože to záleží na rôznych okolnostiach, ale skôr o to, že ich nemravné oblečenie je výplodom ich vzdorovitého správania voči Bohu a Jeho nariadeniam. 

V každom prípade ich treba na to upozorniť a skôr ako pristúpia k Sviatostiam Cirkvi - sv.prijímanie, tak nech najskôr pristupujú k sv.spovedi.

-----------------------------------------------------------------------------

Čo prezrádza človeka pri poodhalení tela u dospelých ľudí (vekom i rozumom)

Taký človek buď nesúhlasí alebo súhlasí s nemravnosťou a to chce uskutočniť alebo už uskutočnil. To záleží od rôznych poodhalení tela ako aj od iných okolností. Nie je to vždy rovnaké, ale do istej miery očividné a potvrdené. Človek s takýmto vonkajším správaním nemravnosti chce alebo nechce porušovať Božie prikázania, proti čistote, ale aspoň s jedným z týchto ťažkých hriechov si osvojuje a to v mysli alebo v skutku :

Ťažko zhrešiť sa dá i myšlienkami ako hovorí Ježiš, že „kto žiadostivo túži po žene, tak už v mysli scudzoložil.“ To znamená, že kto túži po uskutočnení ťažkých hriechov v oblasti sexuality (aj ked ich ešte nespravil), ale ak bude mať príležitosť - tak to bude chcieť urobiť (už v mysli zhrešil).

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Šaty (sukňa alebo krátke nohavice

do polovičky píšťaly

(medzi kotnikom a kolenom)

Vo väčšine prípadov takýto ľudia nechcú vedome porušovať mravy a etiku, ale nemajú dostatočnú ľútosť (ako Judáš) a tak svoj hriech proti čistote (zo spomínaných) skrýva do určitej miery, ale svojim čiastočným poodhalením tela, prezrádza že nemá úplne dobré úmysly a je ochotný v prípade možnosti aj ťažko zhrešiť :

Napr. jeden z nich je, keď človek túži po smilstve, aj keď ho ešte neuskutočnil, očakáva, že ak sa naskytne taká príležitosť, tak to urobí. Stáva sa, že v prípade žien, ktoré si hľadajú muža (za manžela) chcú vstúpiť do manželstva ako panny a byť verné jednému mužovi, ale ak vidia, že sa im nedarí nájsť toho pravého sú ochotné urobiť kompromis a to taký, že ak muž by naliehal na pohlavný styk ešte pred manželstvom, tak ona sa mu podvolí, ale očakáva za tým to, že si ju vezme. Namýšľa si, že si ho tým získa pre manželstvo.

Takéto nemravné poodhalenie je navonok minimálne a pri priamom pohľade nie je až tak veľmi vzrušujúce, ale keď sa dotyčný zohne, alebo dvihne nohy, tak sa mu poodhalia nohy až po kolená.

Napr. najväčším pohoršením je v prítomnosti posvätných miest ako je kostol, cintorín, pútnicke miesta ...

 

*   *   *

Šaty (sukňa alebo krátke nohavice po kolená)

Zväčša prípadov takýchto ľudí je v stave, v ktorom neľutujú svoje hriechy proti čistote, ale chcú žiť dvojakým spôsobom života. To znamená, že uvedomujú si svoj hriech, ale očakávajú aj od Boha, že im odpustí (hoc aj na konci života) a aby dosiahli svoje záujmy, tak sa nehanbia dávať i najavo, čo v sebe skrývajú :

Človek s takýmto poodhalením tela (polovička zakrytá a polovička odkrytá) prezrádza, že napr. v prípade pohlavného styku nie je pre neho dôležité, že kedy bude mať pohlavný styk (či už pred manželstvom alebo až v ňom a len s jedným mužom), ale pre takého človeka je dôležitejšie, aby prostredníctvom tohto pohlavného styku dosiahol svoje potreby (napr.finančné zabezpečenie, miesto v práci...)

Chce slúžiť 2 pánom : chce sa zapáčiť aj Bohu, ale zároveň i ľudom a to aj za cenu pohlavného styku. Ale to sa nedá úprimne, ako hovorí Ježiš. Preto sa takýto človek nachádza v plnom vedomí ťažkého hriechu.

*   *   *  

 Šaty (nad kolená – v polovici stehien)

V takýchto situáciách sa nachádzajú ľudia, ktorí už nepočítajú z Božími prikázaniami a neberú ohľad na okolie, ale naopak ide im o to, aby okolie nie lenže akceptovali ich správanie, ale aj aby si z nich brali príklad. Nepoznajú morálne zábrany a tak sa sami odsudzujú na odsúdenie, keď ich zneužívajú iné osoby.

Napr: takýto človek zjavne túži po pohlavnom styku. Nemusí to byť s každým, môže ísť skôr o sympatických a vplyvným ľudí, ktorí majú isté vymoženosti a charizmu, ale takýto človek prezrádza, že pohlavný styk v jeho živote zohráva veľkú úlohu na dosiahnutie svojich záujmov, či už ide o materiálne potreby alebo „uspokojenie“ sexuálnych túžob.

V každom prípade ide o zvrátené zmýšľanie, ktoré vyjadruje svojim zovňajškom.

Svojim nemravným správaním prezrádza aké má falošné úmysly a za tým sú neblahé následky ako prostitúcia, znásilnenie, pornografia, ...

 

Aj keď v niektorých prípadoch môže ísť skôr o získanie peňazí pre obživu, predsa to je ďalším prejavom iných ťažkých hriechov, ktorými tiež pohŕda Božími vymoženosťami, pretože človek sa má postarať o obživu prácou, ktorá je čestná, poctivá a prináša úžitok aj iným,

ale nie neveru a pohlavné choroby.

U takýchto ľudí sa nedá naivne zmýšľať, že nekonajú pod vplyvom  ťažkého hriechu, pretože takýto človek buď nežije sviatostným životom, čo je ťažký hriech, alebo svätokrádežne prijíma Sviatosti (sv.prijímanie).

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Čo núti ženy nosiť krátku sukňu ?

Masmédiá, knihy, časopisy, reklamy a iné verejné módne propagandy predkladajú verejnosti takú módu,

ktorá priam vyzýva k noseniu krátkych šiat.

Aj ked sa dá odolať takémuto pokušeniu, predsa to nie je ľahké pre všetkých. Zvlášť, keď sú k tomu vychovávaní od svojich rodičov alebo naopak nemajú dobrú výchovu. Sú ponechaní na vlastný úsudok bez pravdy o skutočnej mravnosti.

Takto pokúšaní ľudia skôr podľahnú nemravnej móde a tak sa stáva, že pri každej zmene módy sú „In“, že idú dobou, čo považujú za správne. V opačnom prípade sa stáva, že aj keď prídu na to, že nie je správne sa riadiť pohyblivou módou, ktorá je naozaj extravagantná a nemorálna, predsa však ťažko im je sa vzoprieť tomu a to najmä školáčkam, ktoré chcú zapadnúť do kolektívu.

 

* * *

Dospelé ženy v otroctve vlastnej ctižiadostivosti  

Dospelé ženy, ktoré už nie sú viac-menej nútené zapadnúť do školského kolektívu, predsa v každom vekovom období sa nachádzajú v spoločenstve ľudí, kde je tiež tendencia sa prispôsobovať kolektívnej móde avšak ako dospelé dokážu viac rozlišovať.

Tam skôr majú väčší problém s udržaním pracovného miesta, a tak sa snažia aj svojim oblečením natoľko prispôsobiť, nakoľko im to zabezpečí istotu v zamestnaní. Niekedy viac inokedy menej, ale každá je konfrontovaná s tým, čo nosia kolegyne a čo vyžaduje jej zamestnávateľ.

 A tu je problém. Odolať takémuto tlaku zo strany svojho okolia je veľmi ťažké pre ženy, najmä keď si to vyžaduje zamestnávateľ. Aj keď poväčšine tomu tak nie je, ale skôr je väčší nátlak zo strany kolegýň, ktoré nosia nemravné šaty, tak predsa najlepším odolaním je pomoc Ducha Božieho, ktorý predovšetkým dáva poznávať aké sú mravne cudné šaty a zároveň dáva silu odolávať pokušeniu i presadiť slušnú módu, ktorá nie lenže prináša uspokojenie pre dušu, ale aj pre telo. Kedže viac-menej ide v zamestnaní o nátlak zo strany kolegýn a nie zo strany zamestnávateľa, tak presadenie slušnej módy bude skôr potešením ako pre ňu, tak aj pre mnohých.

 

*   *   *

Nosenie krátkej sukni núti ženu si holiť nohy, poprípade nosiť lodičky, či silonky..., čo nemá dobrý vplyv na zdravie ženy.

Holenie nôh spôsobuje podráždenie pokožky, zaberie veľa času i peniaze a je otázne nakoľko to škodí telu, keďže silonky sťažujú voľný priebeh dýchania tela a tlačí na vzniknuté póry po holení. Aj keď sa tento problém rieši nesprávnymi chemickými prostriedkami, práve preto sa narušuje voľný kolobeh dýchania ľudského tela a vylučovania potu. Je to ako začarovaný kruh, na ktorý dopláca telo ženy.

Lodičky pre prispôsobenie vonkajšieho vzhľadu tiež prekáža pri chôdze a aj keď si žena zvykne, predsa má problém sa pohybovať v náročnejšom priestore a vytknutie členkov je nemalý problém.

Toľko by sa dalo predísť pred touto tragédiou, ale keď sú ženy slabé pre svoju pripútanosť k ťažkým hriechom, tak sú slabé aj pre takúto nemravnú módu. A preto je pre nich dôležitejšie najprv sa zbaviť ťažkých hriechov a potom im bude ľahšie prijať skutočne lepšiu módu ako pre dušu, tak aj pre telo.   

*   *   *  

Ako má byť človek cudne a mravne zahalený ?

  Na to, aby človek mohol s presvedčením a čistým svedomím nosiť šaty jemu vhodné, najprv musí prijať Ducha Svätého a jeho dar múdrosti a rozlišovanie v oblasti čistoty i sexuality, ktorý danej osobe pomôže sa správne rozhodnúť.

V modlitbe (v rozhovore s Bohom) je veľmi dobré si zobrať Bibliu ako za vzor, kde sa píše o tom ako sa obliekali ľudia s mravnou povesťou. Okrem iných ľudí s dobrou morálkou sú najdôležitejšími Osobami Ježiš a Mária. Ježiš ako dokonalý vzor pre mužov a Mária pre ženy.

Podľa Svätého Písma ako aj tradícii učenia Cirkvi, či zo samotných zjavení Boha a jeho svätých, môžeme spozorovať, že ich oblečenia boli

 

 

od lýtka až po zápästia.

Voľné a nepriliehavé šaty z kvalitného prírodného materiálu sú pre telo človeka nie len morálne prípustné ale aj zdravotne potrebné. Voľné a dlhé šaty dávajú pôvab osobe a nebránia telu dýchať ako u pri priliehavých a tesných šatách. Svojim strihom a vzorom nebránia ľuďom sa zamýšľať nad spávnymi povinnosťami a nenútia ľudí myslieť na sexuálne túžby ako u krátkych šiat.

----------------------

Na záver opäť poukážem na to, že nosenie krátkych šiat je všedným hriechom, ale poodhalením už spáchaného ťažkého hriechu a to buď myšlienkami alebo skutkami.

Nešťastie spočíva v tom, že pokiaľ ide o všedný hriech nosenia takýchto šiat, tak nie len na zemi človek škodí sám sebe, ale aj ostatným a po smrti bude musieť ešte sa očistiť v očistci a to utrpením práve tej časti tela, ktorou zhrešil(a).

V prípade ťažkého hriechu, ktorý takýto človek uskutočňuje, tak nie len že privoláva nešťastie až do 4 pokolenia svojej rodiny, ale po smrti pôjde do večného zatratenia (ak do konca svojho života dostatočne neoľutuje všetky svoje ťažké hriechy)

--------------------------------------------------------

Vážení a ctení ... drahé Božie Deti, mladé dievčatá a ženy ... Pokoj Kristovej lásky nech prebýva vo vašom srdci. Nie, ako svet dáva, ale aby sa vaše srdce nestrachovalo.

Nech Vám v tom pomáha pomoc svojich blížnych, správna výchova v rodine ako aj pomoc zo strany  anjelov a svätých. Nech Ježiš a Mária sú našim vzorom v nasledovaní pravej cudnosti, mravnosti, slušnosti, kráse a radosti z toho ako sme boli nádherne stvorení.

Ježiš vzor mužov :  https://caritas.estranky.sk/   

Mária vzor žien : www.rmvn.estranky.sk                                  

Šaty na sv.prijímanie http://www.salonzuzana.sk/saty_1sv_prijimanie/13.jpg

Svadobné šaty http://www.slando.sk/photos/live/64/predam_krasne_svadobne_saty_vel_36_38_19507264_1_F.jpg

http://www.fotoatelier44.sk/img/saty2.jpg

http://nasa-super-svadba.com/images/matoluc1.jpg

Spoločenské šaty:  

————————————————————————————

rodinamvn@gmail.com  rmvn@pobox.sk  caritas@azet.sk

 

Viac zaujímavosti nájdete aj na týchto stránkach autora : www.rmvn.estranky.sk    www.rkc.estranky.sk    www.caritas.estranky.sk

www.svetlosveta.webnode.sk  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Reklamy okolo článku sa nezlučujú vždy s presvedčením autora, takže ich nepovažujte za súčasť stránky, ale skôr za presvedčenie samotnej firmy (reklamy). Dakujem za pochopenie. God bless you with Virgin Maria +  (autor : rmvn)