Choď na obsah Choď na menu
 


Priateľstvo

26. 2. 2010

 

 

Keby sme nemali priateľov po boku, naše dni by boli chudobné. žili by sme sami so sebou a stále by nám niečo chýbalo. Nerozvinuli by sme sa do tej plnosti, ku ktorej sme povolaní. Ľudia, s ktorými sa môžeme navzájom obdarovávať citmi radosti, veselosti, s ktorými si rozumieme, opätujeme obetu, bytostne patria do nášho života. Každý chlapec, každé dievča túži po takomto človeku a táto túžba je v ľuďoch nezmazateľne zapísaná.

 

Budovanie priateľstva
Priateľstvo sa buduje komunikovaním. Komunikovať neznamená len viesť rozhovor. Komunikovať znamená aj usmievať sa alebo smútiť, chytiť za ruku alebo odmietnuť ju, pozrieť si do očí alebo ich sklopiť. Znamená to chytiť pero a napísať list, zdvihnúť slúchadlo a vytočiť číslo, nechať odkaz, poslať pozornosť... Bez komunikácie sa nedá vytvoriť priateľstvo a bez nej chladne a vytráca sa.

 

Piliere priateľstva
1. Dôvera - ak priateľstvu zoberieš dôveru, stratí svoj obsah. Zostane ako prázdne slovo bez významu. Stratí sa nežnosť a dôstojnosť toho druhého. Už je len jedným z tých mnohých, s ktorými sa dennodenne stretávame na ulici.
2. Vernosť - ak chýba vernosť, nemožno hovoriť o priateľstve.

 

Vlastnosti priateľa/-ľstva
Túžiť po stretnutí
Navzájom sa prijať - nenútim ho za každú cenu robiť to, k čomu nemá vzťah. Vážim si jeho spôsob života.
Rešpektovať sa - keď sa ho nepýtam, neradí mi, ale keď mi radí, vždy sú to dobré rady.
Vychádzať si v ústrety
Dôverovať si
Pochopiť sa - obyčajne sa mi podarí uhádnuť aj jeho myšlienky. Viem, keď je vo svojej koži, ale viem, aj keď v nej nie je.
Byť spontánny - nemusím nosiť masku a zatajovať svoje typické vlastnosti. Rozumie, čo je dobré a zlé. Cítim sa pri ňom vo svojej koži.

 

Zodpovednosť za priateľa
Ak si našiel priateľa, Tvojou povinnosťou je chrániť ho, aby v ťažkých chvíľach neskĺzol a neskomplikoval si život, aby nestratil duchovnú silu, vzťah k Bohu a dobročinnosť voči ľuďom. Každý z nás je zodpovedný za tento poklad, ktorý sa nesmie premárniť a znehodnotiť.

 

Pravidlá priateľstva
1. Skutočne sa zaujímať o druhých.
2. Každého oslovovať menom (nie priezviskom).
3. Zdôrazňovať dobré vlastnosti druhých a nezvýrazňovať ich chyby.
4. Radovať sa z ich úspechu a dávať im to najavo.
5. Hovoriť o veciach, ktoré sú im príjemné.
6. Rešpektovať mienku a názory druhých.
7. Prijímať žarty.
8. Byť ochotný k spolupráci.

 

Desatoro priateľstva
1. Prijmi druhého aj s jeho chybami.
2. Rešpektuj u neho momenty krízy.
3. Nezabudni na jeho narodeniny.
4. Pošli mu pozdrav, keď si ďaleko.
5. Ochotne mu požičaj svoje veci.
6. Nebuď žiarlivý.
7. Nemysli si, že existuješ len ty.
8. Neznevažuj ho.
9. Neporovnávaj ho s niekým.
10. Neponižuj ho.