Choď na obsah Choď na menu
 


Erotika -ako odolať pokušeniu - erotickým myšlienkam

1. 12. 2010

Drahé Božie Deti – bratia a sestry ... v Božej Rodine

Ak chceme vedieť ako odolať pokušeniam erotického zvádzania, najprv musíme vedieť, čo sú to erotické zvádzania.

Čo je erotické zvádzanie – pokušenie ?

-          Sú to pokušenia padlých anjelov, ktoré v ľudskej mysli nahovárajú človeka, aby zhrešil proti morálke a mravov v oblasti sexuality.

Konkrétne sa prejavujú, keď napadnú človeka myšlienky porušiť Božie prikázania ako napr:

nečistota, smilstvo, cudzoložstvo, homosexuálne a bisexuálne až erotické styky, zoofília, pedofília, masturbácia-onania, pornografia, ...  

-          Nečistota - nečistý vzťah  : padlí anjeli pokúšajú v mysli človeka, aby túžil po sexuálnom vzrušení nad stvorením ako je človek opačného alebo rovnakého pohlavia a dokonca aj zo zvieraťa.

Ježiš Kristus hovorí: „Pokušenie musí prísť, ale beda tomu, z koho prichádza.“

-          Pokušenie môže prísť aj od človeka k človeku, ale kedže človek je predovšetkým pokúšaný padlými anjelmi, tak treba najprv vedieť ako odolať pokušeniu padlých anjelov:

Keď ťa v mysli napadne túžba po nečistote, čiže vzrušovať sa z erotických filmov, obrázkov, ale aj zo skutočného pohľadu na živé stvorenie (osobu, či zviera), toto pokušenie neprichádza nadarmo a preto netreba sa pred ním strachovať, ale v dôvere v Božiu lásku, spolupracovať s Bohom a so Svätými, aby si využil túto situáciu a nie zneužil.

Pokušenie musí prísť...“, ako hovorí Ježiš, aby tvoja láska k Bohu rástla a to práve tým, že využiješ túto situáciu v svoj prospech:

Ak ťa napadnú nečisté myšlienky, rozprávaj sa s Bohom a so Svätými, a keď je pokušenie silnejšie, hovor nahlas s väčšou dôverou. Pros Boha a Svätých, aby ovládali tvoje myšlienky, viedli tvoje slová a spravovali tvoje skutky. Uvedom si, že aj keď pokušenie prichádza od padlých anjelov, aby si zhrešil, predsa Boh využíva túto situáciu, aby s tvojou pomocou premenil pokušenie na milosť obrátenia sa k Ježišovi Kristovi, Panne Márii ako aj k ostatným svätým anjelom a dušiam v nebeskom kráľovstve, ktorí v žiadnom prípade nechcú od teba nič zlé, ale naopak – len dobré.

A tak, keď si muž, najlepším riešením ako odolať nečistým myšlienkam, je obrátiť svoju pozornosť na Ženu – Matku Božiu i našu – Pannu Máriu – prečistú a nepoškvrnenú Nevestu Ducha Svätého a Cirkvi – svätú Kráľovnú neba i zeme – najkrajšiu a najláskavejšiu Osobu po Kristovi Ježišovi, našom Pánovi a Bohu živému.

V dôvere, že Panna Mária je Bohom poslaná, aby bola tvoja najvernejšia Osoba po Kristovi -  je zároveň pre každého muža – tou najväčšou Dôvernicou, ale aj Priateľkou, ku ktorej si pozvaný budovať priateľstvo a zdôverovať sa jej, aj o intimných záležitostiach, čo sa týka sexuálnej oblasti.

Pre lepšiu dôveru, je potrebné prijať skutočnosť, že Panna Mária je pre Teba - ako muža, tou najlepšou Radkyňou, Matkou, Priateľkou, ktorá v spoločenstve so Svätou Božskou Trojicou všetko vie, čo potrebuješ pre vyriešenie svojich problémov aj v sexuálnej oblasti života.

 

Žena a Matka všetkých národov – Panna Mária

Okrem toho, že si pozvaný budovať čistý vzťah k Panne Márii a to zdôverovaním sa Jej, pýtaním rady, prosby o pomoc a iné rozhovory, taktiež si pozvaný k tomu, aby si sa k Nej správal ako k Žene a Matke, ktorá nie len že potrebuje sa s tebou rozprávať a cítiť tvoju prítomnosť - žeby to bola len jej túžba, ale keďže to je aj tvoja túžba a poslanie, ktoré nosíš vo svojom srdci - nespokojné bude tvoje srdce, pokiaľ svoje poslanie nebudeš napĺňať podľa Božieho Plánu:

A to tak, že ako v každom čistom a v rodinnom vzťahu medzi Matkou a synom sa buduje vzťah láskavým rozhovorom, tak aj Ty sa zhováraj s Pannou Máriou ako so svojou nebeskou Matkou.

A keďže k láskavému a plnohodnotnému vzťahu patria aj nežnosti : radostné objatia s čistým úmyslom prejaviť svojej Mame, že ju máš rád, tak v oveľa väčšej miere si pozvaný prejaviť toto gesto lásky-nežnosti a vďačnosti svojej nebeskej Mamičke. Úctivé bozky na čelo alebo líce pri sviatkoch, ale aj každodenných stretnutiach nemôžu chýbať ani pri svojej nebeskej Mame a zvlášť v čase pokušení, kedy oveľa viac potrebuješ cítiť Jej prítomnosť a ochranu. Prijmi skutočnosť, že v náručí nebeskej Matky – „Ženy odetej slnkom“ z knihy Zjavení Jána 12 kap. -  je každé Božie Dieťa pod ochranou, kedy diabol nemôže ublížiť dieťaťu, ale za to ide pokúšať aj tých kresťanov, ktorí si nectia Pannu Máriu, resp.sa k nej neutiekajú.

A preto nie len z povinnosti, či z obavy pred pokušením diabla by si sa mal držať v objatí nebeskej Matky, ale aj kvôli tomu, aby tvoja radosť bola úplná. Pretože plnosť radosti sa prejavuje vtedy, ked Vaše prejavy lásky, pozornosti, vďačnosti, nežnosti a dôvery sú obojstranné a zároveň konané s úmyslom lásky, ktorá prináša radosť aj z obety (utrpenia), ktoré to obnáša.

Napr: obeti (utrpeniu) sa takisto nedá vyhnúť v takýchto situáciách, ako ani pokušeniu, ale chvíľkové „potešenia“ (z podľahnutia  pokušeniam) nestoja za stratu Ovocia lásky, ktoré prináša obeta (utrpenie) spojená s odolaním pokušeniu a zároveň vnútorným zápasom, odohrávajúci sa v tvojej duši. Je to súboj dobrých anjelov a zlých anjelov o tvoju dušu-tvoje konečné rozhodnutie, či podľahneš pokušeniu alebo naopak rozhodneš sa pre stretnutie so Svätými. A tak v tomto zápase ak vytrváš, nie len že víťazne a s pokojom v srdci dostaneš veniec slávy, hodný Božieho dieťaťa a uznania zo strany Svätých, ale aj spomínanú Lásku vo vzťahu k Matke a Panny Márie.

Uisťujem ťa, že neexistuje lepší vzťah s akoukoľvek ženou, ako je čistý vzťah s Pannou Máriou.

Úctivé objatia ako k svojej Matke, bozky vďačnosti za jej starostlivosť, milé slová dôvery ako k najdokonalejšej Priateľke ... nenahradí žiaden vzťah s inou ženou – hoc aká by bola krásna, vznešená, pokorná ... lebo jedine Panna Mária je bez hriechu počatá a ako taká, nemá žiadnu nedokonalosť, chybu, kdežto aj keby si získal možnosť si vybrať z celého sveta a obdobia hociakú ženu, žiadna z nich nebude taká dokonalá ako Panna Mária a čo sa týka erotického vzťahu s hociakou ženou-hoc aj manželkou, tak ten takisto nemôže priniesť väčší Pokoj ako čistý a úprimný vzťah s Pannou Máriou.

Eros-Erotika-Erotický vzťah je hriech všedný alebo smrteľný (ľahký alebo ťažký)

Erotika je ako pokušenie, ktoré musí prísť, ale beda tomu z koho prichádza a kto sa mu poddá.

Nakoľko sa mu poddáš, natoľko budeš ponorený do tohto hriechu. Buď málo alebo veľa, ľahko alebo ťažko, všedne alebo smrteľne – podľa miery a stupňov, pre ktoré sa rozhodneš.

V čom spočíva erotické pokušenie ?

V nečistom vzťahu sú to vášnivé bozky na miesta zvané erotogénne zóny : postranné časti krku a stehien, pery (ústa + tzv.“jazyčková-francuzák“) a najmä prsia ...

Ak sa vo svojom srdci rozhodneš, že chceš takýto nečistý vzťah so ženou, ktorá nie je tvoja pravoplatná manželka (cirkevne zosobášená-kňazom, ktorý má podľa pápeža právoplatnú vysviacku), tak ide o nečistý erotický vzťah, ktorým už vo svojej mysli hrešíš, lebo Ježiš hovorí: „ak človek vo svojom srdci túži po inej žene, už vo svojom srdci scudzoložil.“ Aj keď sa zdá, že ide len o pohlavný styk, už samotné obcovanie na lôžku s cudzou ženou, je ťažkým hriechom. Ak by si túžil len po vášnivých bozkoch, či objatiach, ešte sa nemusí jednať o ťažký hriech, ale už samotné rozhodnutie je všedným hriechom.

Či už sa v mysli rozhodneš pre všedný alebo ťažký hriech, v každom prípade stále máš možnosť zabojovať - vyznať svoj hriech Bohu ako aj Panne Márii a obnoviť svoj vzťah najmä k Ježišovi a potom aj k Panne Márii. Neboj sa priblížiť k trónu čistoty a svätosti. V ich láske sa celý očistíš a na tvoje hriechy zabudnú. Len sa obráť k Svätým s úmyslom budovať čistý a úprimný vzťah a Duch Svätý posvätí tvoj život.

O náprave by sa dalo veľa písať, ale v tejto téme je najdôležitejšie vedieť ako odolať pokušeniam a tým aj zachovať si Pokoj a Lásku Božiu vo svojom srdci.

Drahé Božie Deti – bratia a sestry ...

Tak ako som uviedol príklad pre mužov k Panne Márii, to isté platí aj pre ženy, ale vo vzťahu k Ježišovi Kristovi. Aj keď plnohodnotný čistý a chránený vzťah je v tom, že muži a ženy majú svoj intímny vzťah budovať k Ježišovi i Márii, na základné odvrátenia pokušenia v danom momente, postačí hlavne budovať vzťah k opačnému pohlaviu, čiže muži k Panne Márii a ženy k Pánu Ježišovi.

Moc a sila ochrany je dostatočná ako u Ježiša, tak aj u Márii, pretože Ježiš dáva dostatočnú silu aj Panne Márii a tak sa netreba báť toho, žeby muži mali v Panne Márii nedostatočnú ochranu alebo že by som týmto návrhom uberal mužov o skutočnú ochranu Božiu (pred pokušením)

... milovaní...

Ježiš a Mária nás milujú dostatočne a osobitne, čím nás nie len chránia pred pokušeniami padlých anjelov, ale aj napĺňajú naše životy tým najväčším šťastím a požehnaním ako si ani nevieme predstaviť, lebo „ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo má Boh pripravené pre tých, ktorí ho milujú.“ A keď Ho milujeme skutočne, tak jeho odmenu môžeme zakúšať dostatočne aj tu na zemi, aspoň na toľko, nakoľko je potrebné, aby sme odolali pokušeniam.

Nech nás Boh žehná v Osobe Otca-Syna-Ducha Svätého na orodovanie Panny Márie

 – nepoškvrnenej čistoty – a všetkých anjelov a svätých.. +