Choď na obsah Choď na menu
 


Purchay -bolivijska hudobna skupina

9. 11. 2010

Drahé Božie Deti – bratia a sestry ...Pokoj s Vami. Nie, ako svet dáva, ale aby sa naše srdce nestrachovalo, nech Pokoj Ježiša Krista prebýva v našich srdciach.

Mnohí z Vás už pučili hrať a spievať  bolivijskú skupinu : „Punchay“ v rôznych veľkomestách alebo aspoň počuli piesne v rádiu. Môžete ich poznať podľa bolivijskej tmavej rasy, ľudovo povedané: „Indiáni z južnej Ameriky“, ale aj podľa ich tradičných šiat, ktoré sú typické aj pre Mexičanov zvané: „Pončo“.

 

V tomto článku by som chcel poukázať na ich hudbu, ktorá sa zdá pre mnohých slovákov dobrá na relax alebo aspoň ako dobrá hudba pre ľudovú tradíciu národa Bolívie.

Avšak  tak ako každé ľudské dielo pochádza buď z Ducha Svätého alebo z ducha zlého (padlých anjelov), tak je potrebné vedieť, odkiaľ pochádza aj toto dielo! Tu je potrebné rozlišovať, že aj to, čo má v sebe dobré prvky - pretože aj diabol si zakladá svoju kultúru na kultúre života a to tým spôsobom, že kopíruje dobré dielo, pričom ho znetvorí na dielo falošné a odsúdenia hodné -  tak nakoniec sa môže odhaliť ako dielo padlých anjelov.  

Falošné dielo

Napr. v tejto hudbe môžeme vidieť a počuť píšťaly, gitary a bubny, ktoré sami o sebe nie sú zlým hudobným nástrojom a tak ani nemôžeme odsúdiť to dobré, k čomu sa rozhodla táto skupina (hrať na týchto hudobných nástrojoch), ale nemožno súhlasiť s každou ich rytmickou piesňou alebo textami, pretože mnohé sú  viac na pohoršenie ako na povzbudenie ľudského ducha.

A práve o to ide v každej hudbe, pretože každé Božie Dieťa, ktoré má talent hrať na hudobných nástrojoch, tak má hrať a spievať na chválu Božiu (Ježiša krista) a tým povznášať ľudského ducha - v Duchu Svätom - k radosti. Ale nie ako svet dáva – „radosť“ tohto sveta, pretože nie je zlučiteľná s radosťou, ktorú nám ponúka Stvoriteľ ako ani nie je možné zlúčiť skutky Božie so skutkami zlých anjelov.        

 

Na týchto internet.odkazoch môžeme vidieť skupinu „Purchay“ ako ľudových spevákov. Mohli by sme ich prirovnať k našim slovenským, ktorým chýba duch skutočnej radosti Božej a miešaním sa s prvkami pohanskej kultúry sa na nich odráža skôr povrchnosť i užívanie si tohto sveta.

Koncert

http://www.youtube.com/watch?v=9dcVIOx1C7E&feature=related

Ludovky

http://www.youtube.com/watch?v=CLQevZoBFdo&feature=related

 

Tak ako majú problém slovenské ľudové  piesne spievať o Ježišovi Kristovi ako o živom Bohu a Stvoriteľa sveta, takisto majú problém spievať aj v ľudových piesňach iné národy, v tomto prípade bolivijská skupina: „Purchay“.

Dôvod je ten, že sami nezažili lásku zmrtvychvstaleho Ježiša a neprijali Ducha Svätého, ktorý nemieša svoje dielo s dielom padlých anjelov.

Ďalším dôvodom je aj to, keď sa vedome a dobrovoľne odvrátili od Ježišovej lásky i Jeho Ducha a tak sa rozhodli spájať s duchom tohto sveta.

Konkretne: Človek, ktorý zažije Ježišovu lásku a prijíma Ducha Svätého, pričom odmieta zlých duchov,  už nespieva o všeobecnej láske k stvoreniu, či dokonca k bôžikom alebo o mamone ako sú „láska k peniazom, víne, tancu, zábavy,... ktoré spútavajú ľudského ducha k tomuto svetu, ale túži osláviť meno Pána Ježiša a povznáša svojho ducha k Bohu tým, že chváli Ježiša vo svojich piesňach.

Každé odvrátenie sa od chvály Ježišovi je obrátením sa k zlým anjelov. Aj keď sa jedná len o všedné hriechy, predsa ide o hriech a ako taký má svoje negatívne následky, pre ktoré ťažko odporúčať takúto hudbu.    

V ľudových piesňach sa často krát nespieva o Ježišovi, pretože sa ešte poriadne nezriekli zlých duchov a tak sa aspoň snažia miešať lásku Božiu k láske tomuto svetu.

Napr: v piesňach nespievajú o Ježišovi, ale o Bohu ako o tom, ktorý má nás rád, čo nie je až tak zlé, ale horšie je to, že k tomu spievajú o láske k mamone: peniaze-bohatstvo-blahobyt, jedlo-mäso-víno, erotika-nevera-ctižiadostivosť a dokonca aj falošná láska k bôžikom ako sú: na slovensku: Perún, Svansovit-Morena a v Bolívii (Južná Amerika): Quetzalcoatl, Xolotl, Viracoch, Xochipilli, Tlaloc, Nnahuatcin...

 

Komerčne

http://www.youtube.com/watch?v=4OltqWpp4-g&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=LLUg7o0zZq0&feature=related

Na tomto videu môžeme vidieť, že hudba a kultúra bolivijských spevákov sa mieša z módnym štýlom, ktorý je v každej krajine rôzny, a aby sa zapáčili tomuto svetu, miešajú svoje prvky s komerčnou hudbou. Ak by išlo o doplňajúce sa prvky z rôznymi kultúrami, pričom by si zachovali svoju identitu, tak to by bolo chvályhodné, ale tu málo čo ide o túto jednotu. Skôr sa tu mieša falošná hudba s ešte horšou. Jeden štýl horší, než druhý.

Je to podobné ako ked niektorí miešajú kresťanské piesne s metalom,rock, pop, jazz alebo rap, v domienke, že nie tieto štýly hudby sú zlé, ale len samotný text. Lenže takto sami sa stávajú šíritelia zlých skutkov, pretože zlo sa v hudobnej sfére nešíri len samotným textom, ale aj rytmom, na ktorý neberú ohľad (alebo len málo).   

 

... milovaní bratia a sestry... jediného Pána a Boha (Otca-Syna-Ducha Svätého) živého, ktorý bol, je a príde vo svojej sláve, aby každé koleno sa sklonilo pred Jeho Menom a chválili Ho večne v Božom kráľovstve.

Nemôžeme slúžiť dvom pánom, lebo jedného budeme milovať a druhého nenávidieť.

 

A tak nech všetko, čo robíte, robte na chválu Božiu, ale nech jeho Meno je oslávené na veky a jeho meno je Pán – Ježiš Kristus. Niet iného mena na nebi, na zemi a ani v podsvetí, v ktorom máme spasenie, lebo jen jediný je Pán a Stvoriteľ sveta, ktorý zomrel za naše hriechy, ale vstal z mŕtvych a zjavuje sa na rôznych miestach sveta, aby každý kto vyznáva jeho meno, bol spasený a blažený aj na tomto svete.

Blahoslavení ste, ked trpíte pre Božie meno s čistým srdcom

a uvidíte Jeho slávu s jeho anjelmi.

 

 

"Niet podobného tebe medzi bohmi, Pane,

 

A nič sa nevyrovná tvojim dielam.

 

Všetky národy,ktoré si stvoril, prídu k tebe a budú sa ti klaňať, Pane

 

a tvoje meno oslavovať.

 

Lebo si veľký a robíš zázraky, iba ty si Boh.

 

...

 

Celým srdcom ťa chcem chváliť, Pane, Bože môj

 

a tvoje meno oslavovať naveky; veď si bol ku mne veľmi milostivý

 

 a vytrhol si ma z najhlbšej priepasti.“

 

(Ž 86,8-13)

 

 

Drahí bratia a sestry...

 

Skúmajte každého ducha a čo je dobré, toho sa držte. Neuhášajte ducha, ale zrieknite sa zlého, lebo čo má spoločné Boh s diablom?!

Modlite sa za bolivijskú skupinu: „Purchay“ ako aj za iné hudobné skupiny, aby sa obrátili k Bohu živému a spievali na chválu Ježišovi, ako jeho milované Božie Deti...

 

... ale nedávajte pohoršenie (najmä maličkým) a to tým, že budete počúvať taléto piesne akokeby boli Bohom požehnané alebo nič nemali spoločné s diablom. Lebo diabol takto obchádza okolo vás ako lev-šelma, ktorá chce zožrať svoju korisť. 

Nech nám v tom pomáha Jeho milosť a Duch Svätý, ktorý dáva pravú radosť a pokoj v duši.

 

Nech Boh (Otec-Syn-Duch Svätý) požehná vaše úsilie na orodovanie všetkých svätých – Panny Márie ... a chráni nás od všetkého zlého. Nech nás chránia naši anjeli strážni a darujú svoj Pokoj.