Choď na obsah Choď na menu
 


Kontroverzna vizionarka / Carol Ameche

10. 10. 2010

POSOLSTVÁ PRE CAROL 20. JÚLA 2008

 
Posolstvo Panny Márie pre Carol                                         20. júla 2008 
Moji najdrahší, som Mária, vaša nepoškvrnená Matka a prichádzam s veľkou radosťou, aby som bola s vami; aby som vám priniesla slová od Otca; aby som vám priniesla milosti a nové dary od Otca; aby som vám priniesla pokoj, ktorý vám môže dať iba Ježiš; aby som vám priniesla dary Ducha Svätého novým a hlbším spôsobom. Prosím vás, aby ste o tom premýšľali a modlili sa s týmito darmi často, so všetkými týmito darmi, ktoré som spomenula.  

Je také ľahké pre našich ľudí všade na svete zabúdať, že žijete špeciálne povolanie a že toto povolanie vždy vyžaduje celkovú a neustálu obnovu a že si na to potrebujete vymedziť čas. Urobte si znovu nový duchovný program, deti, pretože máte nové modlitby, ktoré vám boli dané a ktoré ste objavili. Oni na vás apelujú. Oni sa dotýkajú vášho srdca a vy si želáte zaradiť ich do svojho programu modlitieb. Všetko toto sa nesmie navzájom vylučovať. Moje drahé deti všade na svete, ako ste len milované a ako si vás nebo cení! Vy ste milované, deti moje! Vy ste vzácne pre vášho Trojjediného Boha a pre mňa.

Predstavte si všetkých svojich príbuzných predkov vo vašej línii duchovného dedičstva, ktorí sa za vás modlia a majú takú radosť, že ste verní, aj keď s tým zápasíte. Je to vaša ľudskosť, s ktorou zápasíte, alebo je to sústredenosť na nejaký svoj projekt či na samotný svet. Je to súčasť vášho boja - tento zápas so sebou - a vy sa občas potrebujete vzdať svojej rutiny, ale iba na malú chvíľku. Toto prerušenie by ste mali stráviť sediac pred mojím Synom v jeho Najsvätejšej sviatosti. Nikde nemôžete dostať obnovu svojich síl a túžby po modlitbe iba u neho a u všetkých nás, čo sme spojení v Najsvätejšej Trojici, a to vy ste. 

Tento týždeň vzdávajte vďaku za krv môjho Syna. Pamätajte ešte viac na to, aby ste prosili Ježiša, žeby vylial na vás svoju krv. To vás posilní tak, ako nič iné. Zotrvanie pred ním bude ako čas obnovy a vy ste vyčerpané, deti moje. Vidím to na vašich tvárach, počujem to vo vašich slovách, vidím vás zápasiť so všetkým, čo musíte urobiť, aby ste si zachovali rovnováhu. Zapamätajte si toto slovo, moji drahí – rovnováha. Aké je to len dôležité! Prinášam vám novú vyrovnanosť a novú schopnosť to praktizovať, aby ste vnútorne nevyhoreli. Je to možné s každým duchovným programom. My chceme oheň Ducha Svätého, aby ste boli strávení týmto ohňom, pretože to je túžba slúžiť.

Vo vašej blízkej budúcnosti vás čakajú veľmi ťažké veci, deti moje. Nedokážete si predstaviť zmeny, ktoré nastanú, pretože tak to musí byť, aby sa rozvíjal Otcov plán. Všetky tieto slová sa stávajú súčasťou vášho denného duchovného programu, súčasťou života, ktorý teraz žijete. Neustále ste pozývaní modliť sa v postoji prosiacich, ktorí si uvedomujú, že Bohu nie je nič nemožné, ktorí si uvedomujú, že on si želá obrátenie vašich milovaných viac ako vy sami! Je to boj, o čom dnes hovorím a je to sústredenie sa na všetko, čo ste povolaní urobiť. Tento týždeň sa opäť sústreďte na krv môjho Syna. Sústreďte sa na väčšiu túžbu vyliať Ježišovu krv na svojich milovaných, na svoju krajinu a na svet. Viac ako kedykoľvek predtým potrebuje vaša krajina vaše modlitby a vašu pozornosť, ako aj uvedomenie si, že vy formujete podmienky vo svojej krajine, ako aj svoju budúcnosť. Hovorím to ako Matka, ktorá pripomína svojim deťom ich úlohy, ich prácu, aj dokonalé ponorenie sa do krvi môjho Syna. Iba toto vás urobí silnými. Iba takto sa stanete takými, na akých ste boli stvorení. Toto je jeden z najväčších darov, aké môžete dostať - krv môjho Ježiša.

Takže volajte „hosanna“ a „aleluja“ po celý týždeň so zvláštnym zameraním sa na svoje miesto v Otcovom pláne. Odteraz bude toto vaše miesto často pre mnohých výzvou, ako súčasť Satanovho plánu. On vás chce oslabiť a samozrejme rozptýliť. Máte zvláštne miesto ako Otcovi špeciálni bojovníci. Vy patríte nebu. Radujte sa. Radujte sa v mojej láske. Radujte sa zo seba navzájom, kvôli tomu, čo si navzájom dávate. Radujte sa v mojej láske k vám, moje drahé, drahé, drahé, sladké deti. Som s vami. Vašou úlohou je byť si toho vedomí. Amen, moji maličkí. Buďte pripravení. Buďte pripravené, buďte ostražité, buďte pripravené, deti moje.  Amen.  Amen. Milujem vás. Amen.

   

 „Pre Božie milosrdenstvo“ – príprava na Ježišov návrat

             Carol Ameche zo Scottsdale v Arizone, USA, od roku 1992 vníma vnútorný hlas, ktorý počuje v mysli a cíti v srdci, hlas Trojjediného Boha a jeho Svätej Matky, aby bola poslom, ktorý odovzdáva kritické slová z neba celému svetu – všetkým,  ktorí chcú počúvať tento hlas a reagovať na požiadavky neba v tomto veľmi kritickom období dejín.

 

Carol vydala už štvrtú knihu obsahujúcu posolstvá z neba, ktorá prezentuje situáciu tohto „konca časov, ktorý poznáme a v ktorom žijeme“. Nie je to koniec sveta, ale obdobie obrovských zmien vo svete, ďalšie ničenie na celom svete, veľké vyliatie Ducha Svätého aj pokusy o ovládnutie sveta nepriateľmi slobody a samotného Boha.

Tieto posolstvá obsahujú volanie k Zemi a naliehavo prosia o dôveru v nebeské prísľuby a v milosrdnú vôľu Boha. Sú to ponaučenia, ktoré nás prevedú cez chaos a prevraty na Zemi bez strachu a bez zúfalstva. Sú to prosby o zintenzívnenie a rozmnoženie našich modlitieb za spásu celého sveta, aby sa z večnej spásy tešili všetci. Podáva sa tu jasný obraz života v Novej ére pokoja a čistoty na obnovenej Zemi. Volanie nebies sa odráža vo vnútorných posolstvách, ktoré na celom svete prijímajú jednoduchí prostí ľudia, ako hovorí náš Boh Otec, vyvolení už pred svojím narodením, aby boli súčasťou jeho plánu na odstránenie zla zo Zeme a zo sŕdc všetkých jeho detí. Udalosti súčasných dní svedčia o slovách daných pre tých, ktorí chcú počúvať volanie nášho Stvoriteľa, aby si volili život.

Podľa tohto vnútorného hlasu prežívame teraz Knihu Zjavenia a uvidíme, ako sa plní celé Sväté písmo až do Druhého príchodu Ježiša! Sme vyzvaní chváliť Otca, že nám dovolil žiť v týchto najvážnejších časoch, ktoré uvidia zmenu tvaru celého sveta a najmä našej krajiny (USA), času, ktorý uvidí Trojjediného Boha zasahovať do životov svojho ľudu, ako to vždy robil:

Posiela prorokov svetu, aby ohlasovali potrebu návratu k Bohu a Stvoriteľovi. Varuje ľudí tejto Zeme, lebo nás musí prísne trestať za to, že sme sa úplne odvrátili od nášho Boha, vyslaním armády pomsty, ako to vždy robil v Starom zákone ako svojho nástroja na očistenie ľudstva v osobách tých, ktorí zradia svet, ktorí zaberú svet – jednu krajinu za druhou - sú plánovači Jednej svetovej vlády, ktorí sú nepriateľmi slobody, a chcú zaviesť Nový svetový poriadok.

Duch Svätý sa vyleje na väčší počet ľudí, ako kedykoľvek v histórii, dokonca aj s úžasnými darmi a zázrakmi uzdravenia a obrátenia vo veľkých počtoch, aby presvedčil ľudí o moci Otca.

Táto kniha dáva odpovede ľuďom na celom svete, ktorí sa divia, čo to sa s týmto svetom deje, čo sa to deje s ich životmi, s našou mládežou, s našimi cirkvami, prečo nastala taká explózia kultúry narkotík, zneužívania detí a množstva pornografie, všade ľahko prístupnej.

Zistíte, aké mocné sú naše modlitby teraz vo Veku Božieho milosrdenstva, keď bojujeme so zlom v jednote so silou a mocou nebies. Nech vás povzbudzuje budúcnosť ľudstva, budúcnosť Zeme. Majte NÁDEJ!

 

     

 Americká vizionárka Carol Ameche

 Carol Ameche a jej manžel Don sú členmi farnosti sv. Márie Goretti v Scottsdale v Arizone v USA od r. 1981. Majú 5 dospelých detí a 11 vnúčat.

Už desať rokov putuje Carol po USA a povzbudzuje modlitebné skupiny, prednáša a prináša posolstvo nádeje, radosti a duchovnej prípravy na blížiaci sa akt Božieho milosrdenstva pre celé ľudstvo: osvietenie našej mysle o stave našej duše známe ako „Malý súd“ alebo „Varovanie“, ktoré príde pre Druhým príchodom Ježiša.

Carol prijíma posolstvá od mája 1992. Napísala už štyri knihy posolstiev a meditácii na pomoc ľudom v týchto posledných časoch: „Konajte, čo láska žiada“ s dodatkom s Harriet Hammonsovou, ktorú žiadal vydať Ježiš, aby pripravil svojich veriacich na časy, ktoré budú nasledovať bezprostredne za „Varovaním“, „Ako čakáme v radostnej nádeji“ s predslovom biskupa Romana Danylaka, knihu „Zväzky lásky“, ktorá obsahuje posolstvá od roku 1996 do roku 1998, ako aj praktické rady ako sa správať v naliehavých prípadoch a ako žiť v spoločenstve.

V poslednej knihe posolstiev z marca 2007  Pre Božie milosrdenstvo hovorí o „konci časov ako ich my poznáme a žijeme teraz“ – nie o konci sveta! Budú to iba nesmierne zmeny vo svete, veľké ničenie, ale aj veľké vyliatie Ducha Svätého i pokusy o ovládnutie sveta nepriateľmi slobody a samého Boha.