Choď na obsah Choď na menu
 


kontroverzná astrologická metoda MUDr.Eugena Jonáša

20. 7. 2010

Drahí bratia a sestry...

Pokoj a pravda Ducha Svätého nech je medzi nami.

 

 

Bolo už veľa povedané o Eugenovi Jonášovi ako aj o jeho astrologických praktikách a zaiste mnohým v kat.Cirkvi vadí, jeho metoda. Na internetových stránkach je to podobne, ale sú aj takí, ktorým to nevadí, hlavne tí,ktorí na tom zarábajú alebo výsledky samotná metody ich uspokojili. Zo skusenosti vieme, že Pravda Božia ako aj pravda vo všeobecnosti nie je to, čo je len navonok pekné alebo to, čo prináša zdravie, materiálne zabezpečenie ako aj samotné počatie a možnosť mať dieťa podľa vlastných predstáv, pretože v historii ľudstva už veľakrát sa stalo, že ľudia zo zlými úmyslami ako aj padlí anjeli zneužili takéto falošné predstavy o živote. Skutočná pravda je v láske, ktorá je nekompromisná a nezlučiteľná s falošným duchom a jeho zvádzania k moci nad inými ...

 

 

Pozrite sa najprv na falošné spôsoby :

1./ antikoncepcia/ pod týmto pojmom sa prezentuje v Jonášovej metode (JM) obdobie neplodných dní : ak by sme mali sa pridržať tejto terminologii, tak aj samotnú PPR by sme nazývali antikoncepciou, pretože ako vieme, tak PPR sa týka neplodných dní. Zavádzanie tohto pojmu je zlým ovocím  toho, že spája svoju prácu s astrologickými metodami a tak u neho platí, že „účel svätí prostriedky“ (neberie ohľad na zdroj prostriedkov, ale na konečný efekt a cieľ svojho diela).

Na jednej strane „bojuje“ proti potratom ako aj rizikovému zabráneniu počatia, čiže proti antikoncepčným prostriedkom a na druhej strane tento pojem zavádza do svojej práci. Pripomínam, že antikoncepčné prostriedky za úmyslom zabraniť počatiu sa v KC považuje za hriech.

 

 

2./ Horoskopy/ tento pojem, aj ked neviem o tom, že by ho doslovne definoval na metodu určenia vhodných dní pre počatie, predsa tento pojem  mnohí zneužívajú na internete a požívajú ho. Pritom dobre vieme, že horoskopy sú výsledkom veštenia z hviezd. Tí, ktorí veštenie  nepovažujú za prejav magie ale astrologie, tak samozrejme, že aj JM považujú za horoskopy, pričom by sa neštítili takto pomenovať aj PPR, pretože určitým spôsobom je aj to metodou na ziskanie vedomosti o buducich termínoch počatia. A tak opäť sa dostávame do zavádzania falošných pojmoch, ktoré vytvárajú zbytočný neporiadok do tejto oblasti.

 

 

3./ Astrologia/ Taktiež som nepočul od Jonáša, aby požil tento pojem, ale ľudia to častokrát spájajú s jeho metodou, pretože na jednej strane sa netýka samotnej astronomii a na druhej strane im to vyhovuje. Vyhovuje, pretože im nevadí ked sa spája veštenie s vedou a konec koncov majú pravdu v tom, že JM je skutočne astrologickou metodou. To, čo robili kedysi mágovia, to sa deje aj dnes, ked ľudia túžia po poznaní budúcnosti neprirodzenou cestou (ako ked sa Šavol Izraelský kráľ dovolával svojej budúcnosti od veštici a vieme, že to bolo nesprávne, pričom mu povedala aj pravdu o svojej budúcnosti).

V učení KC sa spomína, že v astrologii sa človek domáha po moci nad človekom a JM je tým skutkom domáhania sa, pretože je vidieť ako túži určovať  ženám termíny počatia, aj napriek tomu, že jeho metoda je spoľahlivá len na 70 %. To, že si nechce pripustiť 30% zlyhania a ospravedlnuje to chybou nedodržiavaním metody ako aj výkyvy vesmírnych telies je nedostatočným dôvodom na jeho „správnu“ metódu. Zámerne píšem tak, pretože to, či je niečo zlé i vo vede, tak nezáleží na tom, či je to úplne nesprávne, ale na tom, akým spôsobom sa to deje. V astrologii neide o to, že je úplným klamstvom, ale naopak: používa aj pravdivé skutky, proroctvá ako aj výsledky, ale práve v tom je ten problém, že to používa so spojením padlých anjelov,ktorí do určitej miery ukážu až 70% výsledok (ako to je v prípade JM), len aby sidaných ľudí naklonili k túžbe po moci bez Božej pomoci.

 

 

4./Okultimus a kult Panny Márie/ JM je metota bez Božej pomoci a požehnania, pretože aj ked sa odvoláva na kult Panny Márie ako pokrstený katolík, predsa to spája s formou okultizmu a tak jeho úcta k Panny Márie nie je v duchu a ani v Pravde. Keby jeho úcta bola pravá, vedel by že nemôže formu astrologie (okultizmus), spájať a poživať s astronomiou, či s náboženstvom. Aj ked hovorí, že je katolík a svoje dielo považuje za dielo Panny Márie (odvolávajúc sa na sviatok Nanebovzatie Panny Márie / 15,8.) predsa sa neriadi Slovami Tej, ktorú vyznáva. Ved tak ako Panna Mária potvrdzuje učenie KC, tak aj KC učí proti vešteniu a astrologii.

------

Pozrite si video z TA3 a vypočujte si jeho vlastné slová o svojej metode : 

   http://www.ta3.com/sk/relacie/12_portret/6091_eugen-jonas-vdaka-mojim-vypoctom-sa-rodia-deti/?pridaj=189445

... a môžete ako veriaci počuť, že vo svojej práci sa neodvoláva na Božiu pomoc, nespolupracuje s ňou a ani s požehnaním ako Ježišovým, tak ani s cirkevným.

Pochybnosti o jeho diele majú aj výskumnici na sekty ako sa vyjadrili na neho samého:

Deti satanove sú ďalšou zo satanistických skupín pôsobiacich na Slovensku. Členovia tejto košickej sekty sa nenazývajú menami, sú jednoducho sestry a bratia. Jedným z písaných zákonov sekty je mlčanie. Porušujú ho iba v prípade súhlasu „Veľkého mága". Brat Alexej sa novinárovi denníka Nový deň posťažoval na košickú konkurenciu: „V Trebišove a v Michalovciach je to iné než v Košiciach. V tomto meste je veľa tajných spoločenstiev. Naša sekta má však budúcnosť..." Tieto slová údajne nepriamo potvrdil aj známy slovenský astrológ MUDr. Eugen Jonáš, ktorý okrem iného predpovedal sekte Deti satanove rýchle rozširovanie... http://www.sekty.sk/sk/articles/show/999