Choď na obsah Choď na menu
 


Falošné zjavenia od Jakob Lolber

26. 9. 2010

 

Vážení a ctení ...drahé Božie Deti - bratia a sestry - v Božej Rodine (Ef 2,19), v Rodine Boha Otca a Matky všetkých národov. Pokoj Vám.

*   *   *

"Do sveta višlo mnoho falošných prorokov a tak skúmajte, čoje dobré a to sa držte; a čo je zlé, tak toho sa stráňte!"

"Nebojte sa, lebo Ja som premohol svet!"

(hovorí Pán Ježiš)

*   *   *

Oboznamujem Vás s ďalším falošným zjavením od: Jakob Lorber. tzv."

Spisy nového zjavenia" / detstvo a mladosť Ježišova

 

14.kapitola. Zdanlivé Máriine nálady po ceste. Začiatok pôrodných bolestí. Uloženie Márie v blízkej jaskyni.

(23.augusta 1843)

 

1) Naša zbožná spoločnosť prišla teda až na šesť hodín vzdialenosti od Betlehema a odpočívala pod šírym nebom.

2) Jozef sa však išiel pozrieť na Máriu a videl, že má bolesti; premýšľal preto v rozpakoch:

3) „Čo len to môže byť? Máriina tvár sa zračí bolesťou a jej oči sú plné sĺz! Možno, že už nadišiel jej čas?”

 

Porovnajte falošné zjavenie s pravým posolstvom od

ct.sr.Márie z Agredy (cirkev.schválenie od: pp.Innocent XI.)

 Preživala Panna Maria pôrodné bolesti ako každá iná žena pri pôrode ? Neprežívala !

  

381 / “TEHOTNOSŤ NEBOLA najsvätejšej Márii NA ŤARCHU ALEBO BOLESTIVÁ, ale keď ho (sv.Jozefa) obsluhovala pri stole alebo pri konaní domácich prác, stále viac a zrejmejšie prezradzovala svoj stav.”

474 / “Najsvätejšia Mária ostala v tomto vytržení mysle a blaženom nazeraní VYŠE HODINY, až do Božského pôrodu. V okamihu keď vyšla z vytrženia a nadobudla zmysly, cítila i vedela, že telo Božieho dieťaťa sa v Jej živote začalo pohybovať, ako sa uvoľňuje z miesta, ktoré podľa prirodzenosti zaberalo po 9 MESIACOV a ako sa teraz chystá vyjsť zo svojej posvätnej snubnej komôrky. Tieto pohyby nielen že nespôsobili ŽIADNE BOLESTI A OBTIAŽE, ako sa stáva iným dcéram Adama a Evy pri ich pôrodoch, ale vyplňovali ich nevýslovnou radosťou a slasťou, spôsobujúc v Jej duši i panenskom tele také vznešené a božské účinky, že prevyšovali všetky ľudské pomyslenia. Jej telo tak oduševnilo nebeskou krásou, že sa už ani nepodobalo na pozemského tvora. Tvár jej žiarila svetlom ako bledočervené slnko a lesklo sa neopísateľnou vrúcnosťou a velebnosťou, celá roznietená vrúcnou láskou. Kľačala v jasliach, pozerala na nebesia, ruky mala založené na prsiach, dušu ponorenú v Božstve, celá úplne podobná Bohu. V TAKEJ POLOHE pri ukončení nebeského vytrženia NAJSVäTEJŚIA PANI DALA SVETU JEDNORODENÉHO SYNA, Otca večného a svojho, nášho Spasiteľa Ježiša, pravého Boha a človeka, v NEDEĽU O POLNOCI, v ROKU od STVORENIA SVETA 5199, ktorého dátum je udaný v RÍMSKEJ CIRKVI a ktorý mi bol zjavený ako pravý a zaručený.”

(Panna Mária – ct.sr.Márie z Agredy / Tajomné mesto Božie) http://www.rmvn.estranky.sk/clanky/narodenie-jezisa-v-neposkvrnenej-panne-marii

--------------------------------------

Drahí bratia a sestry...

Panna Mária - Matka Božia a všetkých národov, bola výnimočným spôsobom uchránená od dedičného hriechu a tak aj od akéhokoľvek hriechu. Nikdy nespáchala ani všedný hriech, pretože takto Boh chcel prísť na túto zem, cez Nepoškvrnenú osobu, človeka - Ženu, aby sa nijako nepoškvrnil hriechom.

Hriech má taký rozsah, že škodí nie len duši, ale aj duchu a telu.

Keď mal prísť na tento svet Boží Syn Ježiš Kristus, nemohol prísť a narodiť sa z tela, ktoré by bolo hriechom poškvrnené, pretože tak by bolo poškvrnené aj telo Dieťaťa - Ježiša Krista. 

 

Tu neide o to, že by jej nepoškvrnenosť ju robilo božstvom (Stvoriteľom), veď je tiež stvorením, ale hlavne o to, že celá jej osoba musela byť dokonalá pre prijatie Boha a narodenie sa z neho.

A tak ako by sa deti rodili bez pôrodných bolestí, keby nebol na svete hriech (ktorí vzišiel na svet skrze dedičný hriech Adama a Evy), tak aj Panna Mária porodila bez pôrodných bolestí. Totižto keby prví rodičia Adam a Eva nespáchali dedičný hriech, tak by sa deti rodili bez pôrodných bolestí ako to bolo v prípade Panny Márie.

(porov.   http://www.prophecyfilm.com/czech/zjeveni/kniha1/kniha1-kapitola26.htm)

Tieto bolesti ako aj samotné prinesenie dieťaťa na svet - čo sa stáva u bežných pôrodoch - je následkom dedičného hriechu a preto Panna Mária nemohla rovnakým spôsobom porodiť Božieho Syna! Vzhľad jej tela síce bol ako to je u tehotných žien, ale o bolesti nemôže byť ani slovo, pretože jej nepoškvrnenosť nemá nič, spoločné s následkom dedičného hriechu.

 

 

Aj sv.Pavol preto spomína, že chce ženy uchrániť od týchto pôrodných bolestí, keď hovorí, aby "radšej ostali tak ako on," čiže slobodné od manželstva - pohlavného styku a tak aj od pôrodných bolestí.

Uvedomujúc si, že to prináša pôrodné bolesti, lebo žiadna žena nie je a nebude oslobodená od dedičného hriechu (ako bola Panna Mária), tak jeho slová sú Slovom pozvania, ale nie príkazom, pretože porodiť dieťa v pôrodných bolestiach nie je ťažkým hriechom. Keby tomu tak bolo, tak by sv.Pavol ako aj Božie Slovo - Svätého Písma - zakazovalo rodenie, ale vieme, že tomu tak nie, a tak je to skôr pozvaním k životu "nerozdeleného srdca" pre Božie kráľovstvo. Kto pochopí, nech rozumie, že Boh nás miluje, do ničoho nenúti, ale pozýva k plnšiemu spoločenstvu s Ním. 

Drahí veriaci... 

Falošné posolstvá sú navonok skoro rovnaké svojim obsahom alebo vyjadrovaním sa, ale keď príde na hlbšie spoznávanie tajomstiev Boha a Jeho svätých, ako aj v tomto prípade - narodenie Ježiža a pôrod Panny Márie - môžete vidieť, že sa nezhodujú a tak sa odhalí falošný duch týchto posolstiev.

Ďakujem všetkým, ktorí sa rozhodli pre Pravdu k Láske a k prijatiu pravých posolstiev (zjavení). Nech nás Boh chráni pred falošnými náukami, zjaveniami, prorokmi a učiteľov spolčených s padlými anjelmi. Či už sú si toho vedomí alebo nie, nenechajme sa ovplyvniť falošným učením, ale otvorme srdce pre Ducha Svätého, a jeho dary rozlišovania a múdrosti.

Nech nám v tom pomáha Všemohúci Boh (Otec, Syn a Duch Svätý) na orodovanie Panny Márie, všetkých anjelov a svätých i modliacich sa duší. Amen +