Choď na obsah Choď na menu
 


Falošné tzv.hippokratovské typy (cholerik, flegmatik, melancholik a sangvinik).

21. 2. 2010

 

Predovšetkým delenie na fyzické, éterické a astrálne telo nemá žiadnu podporu v modernej anatómii, vo fyziológii alebo v psychológii. Fyzické i psychické vlastnosti a schopnosti sa vyvíjajú súčasne, a to natrvalo, s určitou retardáciou súvisiacou so začiatkom školskej dochádzky a s akceleráciou v čase puberty. Začiatok prerezávania zubov nie je žiadnou hranicou vo fyzickom alebo v duševnom vývoji dieťaťa. Preto nie je najmenší dôvod odmietať terajšiu výchovu k racionalite a logike.

Prekonaný je i Steinerov názor, že učiteľ by mal dieťa vychovávať podľa jeho hippokratovského typu (cholerik, flegmatik, melancholik a sangvinik).

Prečítajte si v časti: vývojové etapy človeka, na tomto odkaze:

http://www.sekty.sk/sk/articles/show/478