Choď na obsah Choď na menu
 


Falosne posolstva zjavene Evy B./ Slovensko

27. 9. 2010

Drahé deti,

slabé diela nie sú v mojom dome. Pre lásku k Panne Márii sa Ježiš obetoval na Kríži a vytrpel si to za vaše hriechy. Sodoma je v pekle a nepracujte nadarmo na niečom, čo nie je moje. Zverte svoje životy Bohu a nechajte si pre dobré diela ešte niečo v svojom živote, čo je a obyčajné, ale zverte to Pánovi. Lebo aj básnik tvorí od Pána, ale nie vždy a všetko. Lebo svoje diela chápte ako mocné skutky Pánove alebo diablove. Zverte si to v mojom dome Božom do rúk Panny Márie a zasväťte sa jej poriadne ako jej kňazi a kňažky. Lebo sa stále obraciate po hriechu a to chápete, že je to lepšie ako Božie, ale lepšie je mať Máriu a s ňou robiť obyčajné veci a žiť s ňou. Len jeden je Pán a len jedna je Panna Mária. Verte, že Mária nie je v Dome Božom pre zopár ľudí, ale pre každého a hovorte o nej svojim blížnym, priateľom, známym. Ona je mocná premeniť ich srdcia na podobné kňazovi Márie a jej dieťa je hodné večného života. Zatratenie ľudí je niekedy na vás a vy stále váhate so svedectvom. Ale Mária je mocná a menieva srdcia ľudí. Verte v prebudenie vo svojom živote tak ako veríte v to, že Boh stvoril svet. A On chce, aby ľudia vedeli, že je autorom diel na zemi Pán a že má byť oslavovaný. Verte, že máte mať diela od Pána a že máte vymodlovať čistotu svojho srdca, svojich rúk, svojho života i svojich diel. Zvedenie je ľahké, ale diabol používa obyčajné veci na to, aby vás zviedol k rúhaniu sa Panne Márii a jej kňazom. Lenže zatratí Pán tých, čo sa mu budú vzpierať. V nebi sa nikto nezatvára do seba a nemlčí o Bohu. Chvála nech sa vo vašom živote rozhojní. Sodomské veci nechajte bokom a upozornite deti na porná a hriešne skutky čo robia, inak ich už neuvidíte na veky a budú naveky trpieť. Posadnutie sa pornom a vzdorom voči Bohu je veľká zbraň satanova v živote vašich detí. Presne viete, čo je to rozdeliť svetlo od tmy? Pán rozdelil svetlo od tmy a zvelebil svoj stán, svoje meno, svoj Dom Boží prostredníctvom katolíckej cirkvi. Zmeňte svoje postoje k Pánovi a k Panne Márii. Lebo má reč vaša byť áno, áno a nie, nie, ale vy neviete v čom. Určite nie v tom, že pokračujete v hriechu. Sedí si Mária v kostole a nikto nepribúda v chválach. Kážte o nej a verte v prax katolíckej cirkvi a vo vyvolenie Mariánskej úcty na spasenie vašich blížnych. Predovšetkým zodvihnite svoje diela Božie a nie obyčajné a tak choďte životom. Lebo zhorí slama a ukáže sa zlato. Presne viete, že veriaci sú posadnutí diablom a stále s nimi chodíte hrešiť. Očierňujete veriacich a svätcov a za chrbtom ich ohovárate zo závisti. Majte reč radšej presladenú Máriou a venujte svoju myseľ niečomu pokojnému. Len jedna vec vadí vždy Márii a to je hriech. Jedným z nich je nevera. Toto je to, že nevera rastie alebo sa zmenšuje, preto dbajte o výchovu mládeže a nečakajte veľkú vieru hneď. Ak zanedbáte výchovu, pôjdu do pekla i vy. Boha neoklamete a ani ľudí, len seba. Sedel Pán v Božej blízkosti a nerozprával Bohu o zle a hriechu, ale ho chválil v Duchu a pravde. Preto zverte svoje životy Panne Márii, kňazom a diakonom. Nespite duchom opomenúc bohatstvo Mariánskych zjavení a výchovu. A doneste si Písma so sebou na dovolenky a čítajte. Bôh bude ďalej kričať? Nie! Ale zavesí si doma obrazy a bude sa modliť. Je presne zjavené čo je to duchovno. Verte, že Pán nebude prijímať do neba ľudí, čo sa stále snažia nahnevať každého a vymýšľať zlo. Preto si najdite pokojnú cestu a nie vyvažovanie nudy hriechom a pijanstvom, ktoré Boh vydedil z neba. Zaveste si doma sväté veci a venujte sa Bohu a pozrite na vieru svätcov, verte, že vaša nie je taká len kôli hriechom a nevenovaniu sa svätým veciam. Nespite v mojom Dome, ale počúvajte slovo Pánovo. Zoberte si z toho príklad, čo je to vizionár a vymodlujte si dary. Zaveste si doma niečo pekné a venujte sa Bohu. Majte radosť zo života a nie strach z predávkovania sa zlom, ktoré nie je od Pána. Zlo je od satana a keď si myslíte, že nie, je pre vás napísané.: Stíhajte pokoj. Zožeňte si pokoj Boží a nie peniaze navyše na márnivé veci a pijanstvo. Zostarnete a bude už neskoro, keď vám porastie nevera namiesto viery. Zle je v dome Božom? Alebo je zle v koncentráku? Ale veď peklo je koncentračný tábor a tam vy sa chystáte. A to na veky. Preto oddelí Pán svetlo od tmy a zoberie do neba tých, čo budú počúvať jeho Slovo a hľadať ako majú podľa neho žiť.

(Mária Eve, 3.7.2010, počas omše v Kláštornom kostole v Pezinku po časti Fatimská sobota, kde bol iný odkaz počas Fatimskej soboty, viď hore)

 http://www.pannamaria.estranky.sk/clanky/posolstva-2010

 -------------------------------------------------------------------------------------------

 

Porovnajte ucenie falosneho posolstva o knazkach

s ucenim Katolickej Cirkvi

 

Jan Pavol II. / Pastores da vobis / 16

V tom zmysle napísali synodálni otcovia: "Keďže kňaz reprezentuje Krista, Hlavu, Pastiera a Ženícha Cirkvi, stojí nielen v Cirkvi, ale aj vo vzťahu k Cirkvi. Kňazstvo, Božie slovo a sviatosti, ktoré vysluhuje, patrí k ustanovujúcim prvkom Cirkvi.   http://www.kbs.sk/?cid=1117280933

 

17 / Všetci kňazi, diecézni aj rehoľní, majú účasť na jedinom kňazstve Krista, Hlavy a Pastiera, lebo "pracujú na tom istom poli, totiž na stavbe Kristovho tela, ktorá si vyžaduje mnohoraké funkcie a nové spôsoby, najmä v tejto dobe",32 a ktorá sa počas stáročí obohacuje novými charizmami.

 

29 / V tomto svetle možno ľahšie pochopiť a oceniť motívy rozhodnutia, ktoré západná Cirkev urobila pred stáročiami a ktorému napriek mnohým ťažkostiam a a námietkam ostala verná, že udeľuje kňazské svätenie len mužom, ktorí môžu dokázať, že sú Bohom povolaní k daru čistoty v absolútnom a trvalom celibáte."

 ----------------------------------------------------------------