Choď na obsah Choď na menu
 


Časopisy zaoberajúce sa výskumom siekt

20. 2. 2010

 

http://www.sekty.sk/sk/content/casopisy

Pápež Ján Pavol II. vo svojej encyklike Redemptoris missio napísal:

„Ekumenická činnosť a harmonické svedectvo o Kristovi hlásané kresťanmi rôznych cirkví a cirkevných spoločenstiev už priniesla svoje hojné ovocie. Zostáva však ešte jedna čoraz naliehavejšia záležitosť - aby navzájom spolupracovali a spoločne vydávali svedectvo, obzvlášť teraz, keď kresťanské a im podobné sekty svojím pôsobením sejú zmätok. Expanzia týchto siekt vytvára hrozbu nielen pre katolícku cirkev, ale aj pre ostatné cirkvi, s ktorými vedie dialóg. Všade tam, kde je to možné a je to v súlade s miestnymi podmienkami, odpoveď kresťanov by mala mať ekumenický charakter."

Berúc si tieto pápežove slová ako určitú smernicu, od začiatkov existencie nášho časopisu sme sa usilovali o jeho ekumenický charakter a boli sme otvorení pre spoluprácu s bratskými kresťanskými cirkvami. I preto sme tiež v minulom roku nadviazali spoluprácu s nemeckým evanjelicko-ekumenickým časopisom Berliner Dialog, ako aj so slovenským ekumenickým štvrťročníkom Rozmer. Myslíme si, že tieto vzájomné kontakty budú pre nás obojstranným prínosom."

Grzegorz Fels, šéfredaktor

odborná literatúra — časopisy

DINGIR.jpg
DINGIR
Vydavateľ: Dingir, s.r.o., Praha
Šéfredaktor: PhDr. Zdeněk Vojtíšek, ThD.
Adresa: Dingir, Černokostelecká 36, 100 00 Praha 10
E-mail: dingir@dingir.cz
Internet: http://www.dingir.cz

 

Od roku 1998 vychádza v Českej republike štvrťročník Dingir – časopis o súčasnej náboženskej scéne. S týmto periodikom úzko spolupracujú členovia Společnosti pro studium sekt a nových náboženských smerů. V každom čísle Dingir rozoberá jednu ústrednú tému: napríklad ufológiu, budhizmus, judaizmus, hnutie Grálu, satanizmus; scientologiu, antropozofiu, náboženské komunity, náboženstvo a školstvo atď. Zvyšné strany sú venované aktuálnym článkom a správam z domova a zo zahraničia, recenziám, ukážkam prác študentov, reflexiám na články v minulých číslach, listom čitateľov a pod.

 

Sekty-i-fakty.jpg
SEKTY i FAKTY
Vydavateľ: Maternus Media
Šéfredaktor: Grzegorz Fels
Adresa: Cynkowa 22, 41 711 Ruda Śląska, Poľsko
E-mail: sektyifakty@wp.pl

 

Sekty-i-fakty.jpg

Sekty-i-fakty.jpg