Choď na obsah Choď na menu
 


1.november / Sviatok všetkých svätých alebo Helloween ?! Boží sviatok alebo dielo padlých anjelov ?!

21. 10. 2010

 

Drahí bratia a sestry ... najmä tí, ktorí ešte nepoznajú o čom je v skutočnosti Halloween.

Vo všeobecnosti je známe pre mladých ale aj starších slovákov, že ide o západnú tradíciu v severnej Amerike – najmä USA, kdežto na Východe (Európa) je v praxi známa viac tradícia „sviatok svätých a Dušičiek“.

Podobne tomu tak bolo na Slovensku za socializmu, ale s tým rozdielom, že ateizmus v socialistických štátoch presadzoval viac štátnu záležitosť: "pamiatku zosnulých", čím sa uberalo na dôležitosti viery v Boha a svätých a presadzovala sa ateistická filozofia.

Na strane Východu sa propagoval ateizmus

a na strane Západu náboženský liberalizmus.

 

 

Okrem tohto Sviatku je známa falošná aféra s tzv. „Santom“ (na Západe) a „Mrázikom“ (na Východe). Na Západe sa na miesto slávnosti narodenia Pána Ježiša propagoval deduško v červenom odeve zvaný „Santa“, ktorý roznáša darčeky a na Východe deduško v bielom ako „Mrázik“ s kúzelnou palicou.

Človek by povedal, že išlo len o vyobrazenie dobra v rozprávkach, ale v skutočnosti ide o vyobrazenia zla, skrývajúce sa za dobro ako „vlk v ovčom rúchu“  alebo „šelma podobná baránkovi“, ako sa píše v Biblii (Sväté Písmo).

Tak ako je pre niektorých ťažko uveriť, že by bolo ťažko rozoznať vlka od ovce alebo šelmu od baránka a pritom toto prirovnanie je Biblické (Sväté-pravdivé) takisto sa stáva, že ľudia nenachádzajú zlo v tak zavádzajúcich rozprávkach, či tradíciách ľudí.

O čom je Halloween ?!

http://www.magnificat.sk/nd/clanky/hallo.pdf

       Halloween je sviatok strašidiel a duchov, ktorý sa slávi v noci 31. októbra. Deti chodia v kostýmoch do susedov a pýtajú si sladkosti. Je to sviatok typický pre USA, Anglicko, Írsko, Nový Zéland, Austráliu a Kanadu ako sviatok pohanský, ktorý má svoj pôvod v Írsku u Keltov. Išlo o sviatok zmierenia sa s démonmi a zlými duchmi

Čítajte viac: http://antonmedvec.blog.sme.sk/c/208295/Halloween-namiesto-Vsechsvatych.html#ixzz1310BZaCS

 

300 rokov pred Kristom jedna tajná spoločnosť držala pod svojou nadvládou keltský svet. Každý rok 31.10., v deň Halloweenu, oslavovali na počesť svojho pohanského božstva festival smrti. Členovia chodili od domu k domu a žiadali dary, neraz aj ľudské obete, pre svojho boha. V prípade odmietnutia vyslovovali nad dotyčným domom zlorečenie smrti, odkiaľ pochádza výraz „Trick alebo Treat” (zlorečenie alebo dar), jasnejšie povedané: ak nie dar, tak zlorečenie. Na cestu si svietili vydlabanými repami, vyrezanými vo forme tváre, vo vnútri horela sviečka vyrobená zo sadla z predchádzajúcich ľudských obetí. Repy predstavovali ducha, ktorý robil ich zlorečenia účinnými. V 18. a 19. st. sa tento zvyk dostal do USA, kde repy nahradili tekvicami. Slovo Halloween pochádza od „All Hallows’Eve” (predvečer Všetkých svätých). Sme v pokušení spojiť ho s kresťanskou tradíciou, ale jeho pôvod je úplne pohanský. Navyše 31. október je „Nový rok” v kalendári čarodejníkov. „World Book Encyklopédia” vysvetľuje, že je to začiatok všetkého, čo je studené, temné a mŕtve.

 

Milánsky arcibiskup kardinál Carlo Maria Martini kritizoval rastúci trend oslavovať Halloween aj v katolíckych krajinách. Povedal: „Halloween je sviatok, ktorý je našej tradícii cudzí” a vyzval katolíkov, aby na sviatky Všetkých svätých a Spomienku zosnulých pestovali tradičnú úctu k zosnulým návštevou hrobov a obnovovali vieru vo vzkriesenie. (TK KBS)

http://sestrysvkriza.sk/2010/10/halloween-viete-co-to-je/

 

Ako si ctiť a prežívať sviatky svätých a verných zosnulých ?

1.11. na sviatok Všetkých svätých sme počuli slová evanjelia o skutočne blahoslavených - "tichých, prenasledovaných, chudobných, plačúcich...." a o nádeji, že sa máme tešiť a radovať, že naše mená sú zapísané v nebesiach. Je to sviatok všetkých kresťanov, ktorí sú pozvaní k svätosti a túto svätosť aj dosiahli, aj keď nie sú oficiálne kanonizovaní svätí. Milujem tento sviatok. Je plný radosti a nádeje.

2.11. máme v našom katolíckom kalendári spomienku na všetkých verných zosnulých a naozaj sa modlíme za tých, ktorí nás už predišli do domu Otca. Raz v roku aj im môžeme venovať väčšiu pozornosť

http://www.maranathapo.sk/sk/clanky/vsetkych-svatych-halloween/

 

 Vyjadrenie Konferencie Biskupov Slovenska

 

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20101016009

 

 

 

Veľká Británia (15. októbra, RV) – Britskí veriaci boli svojimi pastiermi vyzvaní k tomu, aby sa v predvečer slávnosti Všetkých svätých - 31. októbra - pripojili k iniciatíve s názvom „Noc sveta“.

Svetlo sviečky v okne ich príbytkov bude viditeľným znamením viery v Ježiša Krista. Biskupi Anglicka a Walesu prišli s touto výzvou, aby dopomohli znovu objaviť pravý zmysel kresťanskej slávnosti Všetkých svätých.

Ide o aktivitu, ktorá je zameraná proti okultistickému sviatku „Halloween“, ktorý sa stal komerčnou záležitosťou i v tradične katolíckych krajinách. Osvetľovanie tekvíc, masky čarodejníc či strašidiel sa stalo dobrým obchodom. „Halloween“ sa stal po Vianociach a Veľkej noci ekonomicky najvýnosnejším sviatkom.

Britskí veriaci sú vyzvaní k oslave vigílie tejto slávnosti účasťou na svätej omši a adoráciou Najsvätejšej sviatosti. Deti sa môžu preobliecť za svätých, alebo si obliecť biely odev na znak svojej vernosti Kristovi, ktorý je Svetlom sveta.

Kresťanské sviatky a spomienky tvoria dôležitú súčasť našej katolíckej kultúry. Svetlo sviečky pri obraze Krista by mohlo byť účinným spôsobom, ako ukázať ľuďom, že máme nádej v niekoho iného, nie v samých seba“ - povedal Mons. Kieran Conry, biskup Arundelu a Brightonu, ktorý je v rámci biskupskej konferencie zodpovedný za oblasť evanjelizácie a katechézy. Ako uvádza tlačová agentúra CCN, „Noc svetla“ je konkrétnou reakciou na slová Benedikta XVI., ktorými počas svojej nedávnej apoštolskej cesty vo Veľkej Británii vyzval veriacich k zviditeľneniu ich viery. Toto pozvanie zopakoval Mons. Vincent Nichols, arcibiskup Westminsteru a predseda konferencie biskupov v poslednom pastierskom liste veriacim arcidiecézy.

( TK KBS, RV pd; dj ) 20101016009

 

 

... milovaní ...

Boh nás miluje a svoju lásku k nám preukázal tým, že prišiel na zem sa obetovať za nás a to v Osobe Ježiša Krista. Ked nás tak miloval a stále miluje, že túto obetu opakuje na každodennej svätej omši – trpiac za naše hriechy – nedovoľme sa ľahkomyselne premôcť falošnými oslavami tohto sveta (sveta padlých anjelov), ale prijmime Ducha Svätého a jeho silu ako dar Boží, aby v tejto Jeho láske sme slávili Sviatok našich svätých... Oni sa nám odvďačia svojim orodovaním a budú nás chrániť naši anjeli strážni, lebo takto budeme tvoriť jednotu, ku ktorej nás pozýva Ježiš Kristus.

Nech nám v tom pomáha aj dobrý príklad našej drahej Matky Panny Márie, ktorá ako Kráľovná anjelov má moc uvrhnúť všetkých padlých anjelov do pekla a to v mene Ježiša Krista a našej úprimnej modlitby. Nakoľko bude naša dôvera v Jej milosrdenstvo a milosť Božiu, natoľko sa nás budú strániť zlí anjeli.

Nech požehnanie Boha (Otca-Syna-Ducha Svätého) prebýva v našich srdciach a daruje nám Pokoj, ten pravý pokoj Ježiša Krista. +