Choď na obsah Choď na menu
 


VERÍTE v lepšiu Európu, postavte ju na skale

8. 2. 2010

"Veríte v Boha, verte aj vo mňa..." povedal Ježiš Kristus a kto stavia na skale, jeho dom obstojí, ale kto na piesku, toho dom sa zrúti (keď príde víchrica). 

               Drahí bratia a sestry v Rodine Matky všetkých národov. Čo myslíte, nakoľko je európska únia (EU) postavená na skale a čo je tou skalou ? Ježiš premenoval Šimona na Petra, čo v preklade znamená "skala"- pevný ako skala. Dodáva, že na tejto skale postaví svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu . Už 2000 rokov stojí pevne založená na skale, aj keď sa jej Dom (Cirkev) otriasa, vplyvom výchrice (útokov neprajníkov). Anglikánska "cirkev" (patriaca medzi najväčšie cirkvi-počtom) sa prinavracia späť kvôli MORÁLKE a VIERE (ktorá je mylná v ich učení), ale v katolíckej Cirkvi (Ježišové a pápežové učenie) je stále ZÁSADOVEJŠIA a ešte viac VÝSTIŹNEJŠIA.

               Čo myslíte: je EURÓPSKA ÚNIA postavená na pevnej skale, aby obstála počas búrky, ktorá na ňu dolieha, zo strany neprajníkov ?

  Pápež: Benedikt XVI. sa vyjadril, že "Európska únia nie je ani dobrá, ani zlá, ale taká, akú ju budeme mať !" Aj keď Európska únia vznikla v spolupráci s ľuďmi dobrej vôle, ktorí tiež túžili odstrániť prekážky hraníc, alebo presnejšie povedané poskytnúť slobodnejšie a väčšie práva na sociálnu, hospodársku, či politickú, náboženskú činnosť ako aj ďalšie výhody, ktoré máme v únii, predsa je dôležitejšie: AKÁ BUDE ÚNIA NAĎALEJ ?

1. HIERARCHIA PODĽA JEŽIŠA KRISTA (CIRKEV)

Čo myslíte, keby si Šimona (Petra) zvolili "demokraticky" Ježišovi učeníci za zástupcu (najvyššieho predstaviteľa Cirkvi) -  aj napriek tomu, že by Ježiš mal určeného niekoho iného - obstála by Cirkev ako doteraz ?  A tak sa môžeme pýtať, čo dáva stálosť a pevnosť Cirkvi ? Demokratická voľba ľudu, ktorá nedokáže správne zvoliť, alebo Ježišova vôľa - Božia vôľa ! Áno, Božia vôľa v určení jeho nástupcu.  Jeho zástupcu na zemi ako aj sprostredkovateľa jeho vôle. Ježiš určil Šimona (Petra) a dal mu moc, aby on ju odovzdával svojmu nástupcovi. Jeho moc (neomylnosti) nie je v osobe, ale vo funkcii, čiže vo vyjadreniach, čo sa týka viery a mravov.

2. NEODMYSLITEĽNÁ NEOMYLNOSŤ (VO VIERE A MRAVOV)

Ak by Ježiš myslel na Petra a Cirkev len ako na ľudskú inštitúciu, jej dom by sa zrútil ako každá veľmoc, či ideologický systém. Ale keďže Ježiš myslel aj na NEOMYLNOSŤ VO VIERE A MRAVOV PRE PETRA A JEHO NÁSTUPCOV, doteraz Cirkev stojí pevne na základe, ktorý jej dal Ježiš a každý, kto žije podľa tohto neomylného učenia je morálne pevný vo viere. Ako sme to mohli vidieť na blahoslavených a svätých: bl.Janett Mollová, sv.František z Assisi, sv.Tomas More, sv.Matka Tereza... Nie, že by bol pápež alebo tí, ktorí sa riadia podľa jeho učenia dokonalí a neomylní vo všetkom, ale vďaka tejto viere a morálky je európska únia ako aj svet morálnejší a vierohodný.

1. EURÓPSKA ÚNIA A SVET (ZÁKLAD POSTAVENÝ NA SKALE - HIERARCHIA URČENÁ JEŽIŠOM A PÁPEŽOM)

Tak ako Ježišovi neišlo len o to, aby Cirkev pôsobila v Izraelskom národe (ale v celom svete), tak je to aj s európskou úniou. Keď nám neide o dobro len pre náš kontinent, ale pre celý svet, nemôžme predsa dávať prekážky medzi kontinenty. A preto výhody Európskej únie ako aj jej pôsobenie sa musia rozšíriť do celého sveta.
Ale tak ako Cirkev stojí na základe Ježiša Krista a jeho zástupcu na zemi (pevnej skale), tak sa musí zakladať aj Únia a svet. Na hierarchii určenej Ježišom a jeho zástupcom na zemi (pápežom) a nie hierarchiou určenou alebo zvolenou nekompetentnými ľuďmi.

NIE, ŽE BY európska únia ako aj celý svet NEMOHOL sociálne, či politicky SPRÁVNE JESTVOVAŤ BEZ INEJ HIERARCHIE AKO JE CIRKEVNÁ, ale s ohľadom na našu malú vieru v Božiu starostlivosť, musia ľudia prijať RADŠEJ BOŽIU HIERARCHIU ako tú, ktorú si zvolia (alebo určia) sami. Prečo ? Pretože sami nedokážu určiť lepšiu hierarchiu ako Boh-Ježiš Kristus a jeho zástupca-pápež. Ako v náboženstve, tak aj v politike.

Vidíme to na doterajších hierarchických zriadení náboženstiev ako aj politických zriadení. Nie, v počte alebo vo veľkosti, ale v učení MORÁLKY A VIERY - ako nestoja na pevných základoch. V takýchto náboženstvách ako aj v politických zriadeniach, nie len že sa nestarajú dostatočne o SOCIÁLNE POTREBY ľudí (potraviny, šatsvo a ubytovanie, vzdelávanie a parcovná činnosť, ale aj BRÁNIA V MEDZIĽUDSKÝCH PRÁVACH NA ŽIVOT (inetrupcie, eutanázie, trest smrti, prenasledovania a vojny).

Čo z toho všetkého vyplýva pre náš slovenský národ, či európsku úniu alebo kontinent ako aj celý svet ? Ako máme postaviť Dom celého sveta (náboženstvo, socializáciu, či politiku ako aj všetko ostatné) na skale ?

POSTAVTE HO NA SKALE ! Zjednoťte sa s pápežom a prijmite HIERARCHIU od Neho. Nespoliehajte sa na ľudí-zvolenými nekompetentnými, ale na tých, ktorých určí alebo schváli pápež.

Drahé Božie Deti - bratia a sestry - v Rodine Matky všetkých národov, Boh Vás všetkých miluje a tak vo svojej láske nám ponúka možnosť ako vyriešiť problémy v každej oblasti nášho života. Záleži však aj na nás ako prijmeme jeho pozvanie. Viac o Božej ponuke sa môžete dozvedieť v liste: "Socializácia vo svetle viery", ale pre zatiaľ - prijmite Božie pozvanie ako to urobili naši predkovia, keď prijali Božiu hierarchiu (Kráľa Dávida) a nie ako tí, ktorí si zvolili inú hierarchiu (dosadeného "kráľa": Isboset, porov. Biblia : 2 Sam 2,4b-9)

... milovaní ... v nádeji na lepšiu budúcnosť Európy ako aj celej zeme (v obnovenej zeme) sa dozviete v ďalšom článku: ... o NÁDEJI... Boh vám žehnaj na príhovor Matky všetkých národov, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen +

--------------------------------------------------------

PS / Príspevky a komentáre môžete napísať v rubrike : diskusia (v diskusnom fóre) alebo ak chcete súkromne, tak na e.mailových adresách : rmvn@pobox.sk  

                                                                               caritas@azet.sk

                                                                               rmvn@centrum.sk

  

Ďalšie web.stránky zo zaujímavými článkami môžete nájsť na týchto stránkach :               www.rmvn.estranky.sk

                                            www.rkc.estranky.sk

 Ďakujem, že ste sa rozhodli pre väčšie poznanie vo vašom živote.