Choď na obsah Choď na menu
 


(NEO)SOCIALIZMUS-KOMUNIZMUS (Ateizmus)

23. 6. 2010

Od SOCIALISTICKEJ DEMOKRACIE – CEZ SOCIALIZMUS – KU KOMUNIZMU (Ateizmu)

Vážení a ctení ...drahí bratia a sestry ... v Božej Rodine (Ef 2,19). Pokoj Vám. V tejto dobe sa ľudia snažia spojiť kresťanstvo s (neo)socializmom, akoby sa dalo slúžiť dvom pánom (Bohu i mamone). O čom je novodobý socializmus sa dozviete s učenia pápežov (Cirkvi) a z Božieho zjavenia :

NEOSOCIALIZMUS je SMER SOCIÁLNEJ DEMOKRACIE

 ----------------------

Z UČENIA PÁPEŽOV (CIRKVI)

Moderný ateizmus sa neraz prejavuje ako systém, ktorý – odhliadnúc od iných pohnútok – privádza požiadavku samostatnosti človeka tak ďaleko, že robí námietky proti akejkoľvek závislosti od Boha. Prívrženci tohto ateizmu tvrdia, že sloboda človeka spočíva v tom, že si je sám sebe cieľom, jediným strojcom a demiurgom svojich dejín. To však podľa ich mienky vylučuje uznanie akéhosi Pána, pôvodcu a cieľ všetkého, alebo robí takéto tvrdenie prinajmenej celkom zbytočným. Pocit sily, ktorý súčasný technický pokrok dodáva človeku, môže napomáhať túto doktrínu. Medzi formami dnešného ateizmu nemožno obísť tú, ktorá očakáva oslobodenie človeka predovšetkým prostredníctvom oslobodenia hospodárskeho a spoločenského. Tomuto oslobodeniu vraj prekáža náboženstvo samo svojou povahou, kedže povzbudzuje v človeku nádeje na iluzórny budúci život a odvracia ho od budovania pozemskej spoločnosti. Preto prívrženci tohto učenia, ked sa dostanú k vláde, prudko útočia proti náboženstvu a rozširujú ateizmus, a to aj s tými donucovacími prostriedkami, ktorými disponuje verejná moc, zvlášť čo sa týka výchovy mládeže.“ (II.Vatikán.koncil /Gaudium et spes / č.20)

NEOSOCIALIZMUS (umiernený socializmus)

„Pápež opätovne potvrdzuje, že medzi komunizmom a kresťanstvom je radikálny protiklad. Upresňuje taktiež, že nijako nie je prípustné, aby katolíci boli prívržencami umierneného socializmu : jednak preto, lebo je to svetonázor obmedzený len na časnosť, v rámci ktorej blahobyt je najväčším cieľom spoločnosti; ako i preto, lebo socializmus obhajuje spoločenské organizovanie spolunažívania s jediným cieľom vyrábať, a to na vážnu ujmu ľudskej slobody; ako napokon preto, lebo v socializme chýba akýkoľvek princíp pravej spoločenskej autority.“ (pápež :  Ján XXIII. /Mater et magistra /č.22)

SOCIALIZMUS

Socialistická myšlienka kolektivizácie je negatívna pre spoločnosť

„Až príliš jasne sa ukazuje nielen nespravodlivosť, ale aj to, aký zmätok a neporiadok by z toho vzišiel pre všetky vrstvy spoločnosti, aká tvrdá a nenávistná poroba pre občanov. Otvorila by sa cesta závisti, vzájomnému obviňovaniu, nesvornostiam; samotné zdroje bohatstva by vyprahli, kedže um a schopnosti jednotlivcov by boli pozbavenej všetkej motivácie. A vysnívaná rovnosť by nebola fakticky ničím než všeobecným stavom opovrhnutia a biedy . Všetky tieto dôvody oprávňujú uzavrieť, že socializmom predloženú myšlienku zoskúpenia dobier treba celkom odmietnuť, pretože škodí práve tým, ktorým treba priniesť pomoc; protiví sa prirodzeným právam jednotlivcov, rozvracia úlohy štátu a ruší všeobecný pokoj. Nech je teda jasné, že v diele vylepšenia situácie robotníckej triedy musí ako neotrasiteľný základ ostať právo na súkromné vlastníctvo. Za toho predpokladu vysvetlíme, odkiaľ treba vziať riešenie.“ (Lev WIII. / Rerum novarum/ č.12)

KOMUNIZMUS

Vznik bezbožného a násilného komunizmu

„Jedna zo strán socializmu podstúpila tú istú transformáciu, akú sme opísali vyššie ohľadom kapitalistického hospodárstva a upadla do komunizmu. Tento hlása a sleduje dve myšlienky, vôbec nie v skrytosti alebo obkľukou, ale celkom verejne a všetkými prostriedkami, a to aj násilnými : ten najzúrivejší triedny boj a úplné odstránenie súkromného vlastníctva. A pri napĺňaní týchto dvoch cieľov sa pred ničím nezastaví a nič nerešpektuje; tam však, kde sa dostal k moci, ukazuje sa ešte ukrutnejší a divší, že sa to zdá až neuveriteľné a hrôzostrašné. Dôkazom toho je strašné krviprelievanie a ničenie ,ktoré si pripísal v rozsiahlých krajinách východnej Európy a Ázie. Do akej miery je otvoreným nepriateľom svätej Cirkvi i samého Boha, to je vec, žiaľ potvrdená skúsenosťou a všetkým dobre známa. Nepovažujeme preto za nevyhnutné varovať dobrých a verných synov a dcéry Cirkvi pred zlou a nespravodlivou povahou komunizmu. A však nemôžeme predsa bez hlbokého žiaľu hľadieť na nedbalosť a nezáujem tých, ktorí zjavne nedávajú primeranú váhu hroziacim nebezpečenstvám a s pasívnou ľahostajnosťou umožňujú , aby sa na všetky strany šírili tieto bludy, ktoré krviprelievaním a násilnosťami privedú celú spoločnosť na smrť. Avšak najviac si odsúdenie zaslúžia tí, ktorí pripravujú cestu revolúcii a záhube spoločnosti.“ (pp.Pius XI: / Quadragesimo anno / č.112)

Z BOŽIEHO ZJAVENIA

Matka všetkých národov (Panna Mária) ”Svetom vládne FALOŠNÝ duch. MODERNÉ POHANSTVO, HUMANIZMUS, ATEIZMUS, SOCIALIZMUS A KOMUNIZMUS ovládajú svet. Chráňte sa pred falošnými prorokmi ! Matka všetkých národov vám to musí stále opakovať, a ani opakované varovanie nestačí. Ľudia, poslúchajte ! Mňa predsa posiela rovnaký Pán (Boh), aby som vás varovala, rovnaký Pán (Boh), ktorý bol kedysi obetovaný i za týchto moderných ľudí. Nie ste si vôbec vedomí, aké sily ohrozujú tento svet. Hovorím nie len o MODERNNOM HUMANIZMU, ATEIZMU, O MODERNOM SOCIALIZMU A KOMUNIZMU - tento svet je ohrozený ešte dokonca inými silami. Národy, hľadajte pravdu ! Hľadajte pravú skutočnosť !” (10.5.1953 )

“Tak ako by ste mali byť zjednotení v POLITIKE,  buďte zjednotení v Duchu Svätom.” (20.brezen 1953)

***

Drahí bratia a sestry ... v Božej Rodine ... Božia láska je v tom, že sa nám dáva poznávať rôznym spôsobom, ale nie na silu. Nenúti, ale pozýva, aby sme mali možnosť sa zjednotiť a zároveň prežívať túto jednotu. Nie, však s tými, ktorí túto jednotu rozbíjajú. Tak ako už bolo spomínané, že nemožno sa spojiť s ideologiou socializmu, tak je nemožné očakávať lepšiu koalíciu so SMER-SD.

Či už sa ľudia preto rozhodujú z nevedomosti alebo so strachu, v každom prípade sa treba modliť a postiť za to, aby sa socializmus-komunizmus (ateizmus) aspon čo najmenej prejavil. .

Nech Nám v tom pomáha Božie požehnanie, na orodovanie všetkých anjelov a svätých (najmä Panny Márie).