Choď na obsah Choď na menu
 


PEKLO - miesto, večného odlúčenia od Boha, kde sú padlí anjeli a zatratené duše.

8. 2. 2010

Zjavenie zmŕtvychvstalého Ježiša Krista v Krakowe (poľsko) sr.sv.Faustýne Kowalskej, dňa : 9.8.1934

"Ježiš mi dal poznať, aká milá je mu vynahradzajúca modlitba. Povedal mi : "Modlitba pokornej a milujúcej duše zmierňuje hnev môjho Otca a priťahuje more požehnania." Po skončení adorácie v polovici cesty do "cely" (izby), ma obstúpilo množstvo veľkých čiernych psov. Skákali a zavýjali, chceli ma  roztrhať na kúsky. Zbadala som, že to nie sú psy, ale DIABLI (padlí anjeli). Jeden z nich prehovoril zlostne : "Za to, že si nám ODOBRALA tejto noci toľko DUŠÍ, roztrháme ťa na kusy." Odpovedala som, že akto je vôľa najmilosrdnejšieho Boha, nech ma trhajú na kúsky. Právom si to zaslúžim, lebo som najúbohejšia z hriešnikov a Boh je vždy svätý, spravodlivý a nekonečne milosrdný. Na tieto slová odpovedali všetci SATANI naraz : "Utekajme, lebo nie je sama, je s ňou Všemohúci." A zmizli ako zvírený prach z cesty. Ja som spokojne, končiac Te Deum, išla do cely a rozjímala nad nekonečným,nepochopiteľným Božím milosrdenstvom." ///

 Katechizmus Katolíckej Cirkvi / KKC 1034 /

 "Ježiš často hovorí o "PEKLE" (gehenne), o "neuhasiteľnom ohni", ktorý je URČENÝ TÝM, ČO AŽ DO KONCA SVOJHO ŽIVOTA ODMIETAJÚ VERIŤ A OBRÁTIŤ SA, a kde môžu zahynúť naraz duša i telo. Ježiš závažnými slovami oznamuje,že "pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva ... tých, čo páchajú neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece" (Mt 13,41-42) a že vyhlási odsúdenie : "Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa." (Mt 25,41)

 KKC 1035 / "Učenie Cirkvi potvrdzuje, že jestvuje peklo a že je večné. DUŠE TÝCH, ČO ZOMIERAJÚ V STAVE SMRTEĽNÉHO HRIECHU ZOSTUPUJÚ HNEĎ PO SMRTI DO PEKLA, KDE TRPIA PEKELNÉ MUKY, "večný oheň". Hlavný trest pekla spočíva vo večnej odlúčenosti od Boha, lebo jedine v ňom môže mať človek život a blaženosť, pre ktoré bol stvorený a po ktorých túži." ///

 Zjavenie Kráľovnej posvätného ruženca - Matky Ježiša Krista - Panny Márie, vo Fatime (Portugalsko) dňa: 13.7.1917

 "Videli ste PEKLO, do ktorého sa DOSTÁVAJÚ ÚBOHÉ  DUŠE. Aby saduše zachránili, chce Pán Boh zaviesť vo svete pobožnosť k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu (POBOŽNOSŤ na 1. SOBOTU V MESIACI: sv.spoveď, sv.ruženec, sv.omša, zasvätenie Srdcu Panny Márie). Ak sa urobí to, čo vám kážem, budú mnohé duše zachránené a svet sa dočká mieru." (schválené pápežom: Ján Pavol II. a vizionári sú - okrem Lucii - vyhlásených za svätých)

--------------------------------------------------------------------------------

PS / Príspevky a komentáre môžete napísať v rubrike : diskusia (v diskusnom fóre) alebo ak chcete súkromne, tak na e.mailových adresách : rmvn@pobox.sk  

                                                                               caritas@azet.sk

                                                                               rmvn@centrum.sk

  

Ďalšie web.stránky zo zaujímavými článkami môžete nájsť na týchto stránkach :               www.rmvn.estranky.sk

                                            www.rkc.estranky.sk

 Ďakujem, že ste sa rozhodli pre väčšie poznanie vo vašom živote.