Choď na obsah Choď na menu
 


pp.Benedikt XVI. odvolal Mons.Bezáka s postu trnavského arcibiskupa

Dnes o 11:30 som bol na svätej omši v katedrálnom chráme v Trnave. Celebroval ju o. arcibiskup Róbert Bezák. Na kázeň pristúpil k ambónu bez biskupskej berly a asistencia mu podala nejaké dokumenty. Úvod kázne bol taký retrospektívny, kde spomenul jedného 10-ročného chlapca, ktorý odpovedal v škole na otázku učiteľa “Čím chceš byť?”, že “Biskupom!”. Po chvíli dodal, že ten chlapec bol on, hoci si vtedy do dôsledkov neuvedomoval, čo hovorí a prečo to hovorí. Ďalej otec arcibiskup v príhovore spomenul ako plynuly ďalšie roky jeho kňazskej služby, až kým sa ocitol v úrade arcibiskupa. Naznačil, že keď mal 38 rokov mu už raz “hrozilo”, že sa stane biskupom, ale - nadľahčene dodal – podarilo sa mu tomu vyhnúť. Otec arcibiskup zdôraznil, že vždy miloval Cirkev, aj keď boli v jeho živote okolnosti, ktoré by snáď mohli dať príležitosť zanevrieť na ňu – problémy jeho principála, alebo aj mnohé iné situácie. V tej pozícii, do ktorej sa dostal potom ako arcibiskup, mohol vidieť ešte viac do vnútra Cirkvi a jej ďalšie prípadné chyby, ale do kňazskej a potom biskupskej služby šiel z lásky ku Kristovi a nie pre vlastné pohodlie. Veď aj samotný odev biskupa naznačuje, že fialová farba je znakom utrpenia, s ktorým sa táto služba spája.

Po tomto úvode otec arcibiskup spomenul, že aj po jeho zvolení za trnavského arcibikupa, chcel zostať Róbertom Bezákom a tak poňal aj svoju službu v Cirkvi. Chcel od začiatku priniesť transparentonosť a preto aj v tejto situácii, nebude konať inak. Keď komisia z Vatikánu pod vedením biskupa Baxanta robila vyzitáciu arcidiecézy približne od polovice januára 2012 do februára 2012, spočiatku si myslel, že ide o preverenie najmä finančných záležitostí arcidiecézy, pravdepodobne v súvislosti so známimi okolnosťami. Avšak postupne pochopil, že táto vizitácia súvisí priamo s jeho osobou. Po týchto slovách vytiahol z fasciklu dva listy a pokračoval, že xx. júna 2012 dostal z príslušného vatikánskeho úradu dekrét, v ktorom bolo uvedené, že svätý Otec je hlboko zarmútený zo súčasného stavu, o ktorom ho informovali na základe výsledkov vizitácie a preto sa podujal k vážnemu kroku a odvoláva arcibiskupa Bezáka z úradu trnavského arcibiskupa. Jeho úlohu bude ďalej dočasne zastávať v pozícii vikára arcidiecézy v stave in vacantem terajší pomocný biskup Ján Orosh. Arcibikup Bezák bol tým samým listom zo dňa xx. júna vyzvaný vzdať sa aj písomne - do jedného týždňa – svojho úradu s adresovaním svojej abdikácie na príslušný úrad vo Vatikáne. Ďalej bol tým samým listom zaviazaný neinformovať v tejto veci médiá. “Kedže vy nie ste médiá, ale ste moji veriaci”, otec arcibiskup pokračoval vlastný príhovor, “nevzťahuje sa na vás tento príkaz k mlčanlivosti voči médiám a ani žadny kánon cirkevného práva mi to nezakazuje, aby som zverejnil pred veriacimi obsah dekrétu.” V druhom liste, ktorý následne obdržal, kedže sám sa písomne svojho úradu nevzdal, bol informovaný, že sa stáva emeritným arcibiskupom (“Vo veku 52 rokov.” - poznamenal na okraj) a tak je povinný podľa kánonického práva, žiť mimo trnavskej arcidiecézy.

Otec arcibiskup tiež spomenul vo svojom príhovore, že po jeho príchode do arcidiecézy bol, v rozpore s týmto kánonom, jeho predchodca stále na území jeho bývalej arcidiecézy a nikomu z kompetetných na vyšších miestach to nevadilo. Dokonca bývalý trnavský arcibiskup aj momentálen ešte stále býva na Námestí sv. Mikuláša v Trnave, dom číslo 5 a inkaso ide na účet arcidiecézy. Na vysvetlenie, že prečo je vlastne odvolaný, otec arcibiskup povedal: “Neviem!” Neuviedli mu dekréte žiadny konkrétny dôvod a ani kánon cirkevného práva, kvôli ktorému je odvolaný. Sám sa pýta, čo také vážne urobil? Otec arcibiskup zakončil svoj príhovor úvahou o bolesti, ktorá tiež patrí k životu, i keď veľakrát jej nemusíme vôbec rozumieť. Príjíma celú situáciu, v ktorej sa ocitol, v duchu nesenia kríža spolu s Kristom.  I keď je to pre neho ťažké, chce aby platilo aj naďalej, že miluje Krista a Cirkev. Veriaci prítomní v katedrále na konci kázne vyjadrili svoju vďačnosť a podporu arcibiskupovi niekoľko minútovým potleskom, počas ktorého povstali.

“Ako príjme slovenská cirkev odvolanie arcibiskupa Bezáka?” Priatelia,  bl. Ján Pavol II. Veľký nám veľakrát pripomínal, že sme dostali Ducha adoptívneho synovstva a tak, ako synovia, už nie otroci, nájdeme v sebe dosť odvahy aj adekvátne reagovať.

Andrej Škubla http://www.postoy.sk/node/3665

Dalšie správy na: http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/domace/papez-odvolal-trnavskeho-arcibiskupa-roberta-bezaka.html

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.