Choď na obsah Choď na menu
 


Podobenstvo o Synovi cloveka / ako moze clovek v sucasnosti trpiet s Jezisom ?

5. 10. 2010

PODOBENSTVO O SYNOVI ČLOVEKA 

Skôr ako Ježiša zajali na tzv."Zelený Štvrtok" pred "Veľkým Piatkom" sa udialo množstvo skutočností, kotré keby sme chceli zapísať, tak by nám nestačili všetky knihy na svete. A tak sa pokúsim opísať aspoň jeho 3 - ročné účinkovanie v niektorých oblastiach života.

Ale aby to nebolo len o Ježišovi (v minulosti), tak to budem kombinovať aj s udalosťami,ktoré sa týkajú nás a konkrétne istého človeka, ktorý prežíval Ježišov život na zemi:

Tak ako Ježiš verejne ohlasoval Evanjelium, podobne aj tento človek ohlasoval radostnú zvesť v istej spoločnosti.

Ježiš sa častokrát dostal  do verejnej diskusii, ale aj súkromnej, pretože nie všetko je správne vysvetľovať verejne, ale medzi dvoma osobami, a hlavne ak sa jedná o osobné spory. Taktiež aj preto, aby nevzniklo pohoršenie.

A podobne to bolo aj s istým mužom, ktorý tiež ohlasoval verejne, ale súkromne  musel inde. Nie, že by nechcel (súkromne v spoločnosti), ale mu to nebolo umožnené !

Ježiš mal s tým tiež problém:

- keď sa dostal do konfrontácii so zákonníkmi a chcel im to vysvetliť súkromne, nedali mu k tomu priestor a ani možnosť, ale zámerne ho vystavovali pokušeniu na verejnosti, aby zhodili jeho autoritu a našli na ňom aspoň nejakú chybičku, na zaklade ktorej by Ho mohli odsúdiť.

Keďže Ježiš vybadal ich falošné spôsoby, v niektorých prípadoch dal verejne najavo akí sú pokrytci a inokedy odišiel ohlasovať na iné miesto, lebo "ten kto má - tomu sa pridá, ale kto nemá - tomu sa zoberie aj to, čo si myslí, že má." A aj keď zákonníci mali uši na počúvanie a oči na pozeranie, predsa ich srdce, tak otupelo, že nepočuli a nevideli, čo im Ježiš chcel povedať.

To bol začiatok sporu medzi Ježišom a zákonníkmi, ale aj medzi spomínaným človekom a spoločnosťou, ktorý to tiež nemal ľahké:

- neochota spolupracovať zo strany vedúcich spoločnosti, odmietanie súkromného dialogu a verejné pohoršenie i podchytávanie v reči, aby ho mohli vyhodiť z tejto spoločnosti.  Keď svedčil o Božích tajomstvách - neprijali to a keď im kládol otázky, nepočúvali ho, neodpovedali mu, ale vyčítali mu jeho istotu.

 Kedže to začalo nedorozumením a odsudzovaním, začali Ježiša prenasledovať a to takým spôsobom, že hľadali zámienku, ako by Ho podchytili v reči. Zákonníci namiesto toho, aby bránili vieru Izraelitov pred pohanským spôsobom života, tak sa zháňali po dôkazoch, ktoré by boli zámienkou na odsúdenie Ježiša.

Aj vedúci spoločnosti namiesto toho, aby chránili vieru Evanjelia, tak nie len že to nerobili, ale zaoberali sa tým, ako toho človeka odstrániť zo spoločnosti. Tým pádom sa v spoločnosti verejne šírili falošné náuky :

- propagovali sa slobodomurárske učenia a filmy, New Age a ich praktiky, cudzoložstvo, smilstvo, aktivity homosexuálov, falošná predstava o manželstve, čo sú smrteľné hriechy.

Ježiš upozorňoval viac-krát svojim správaním na falošné praktiky, ale oni ešte vo väčšej zaslepenosti sa vrhli na neho, aby Ho mohli zhodiť zo skaly (vo svojom rodisku), ibaže ešte nemohli, lebo nenadišla jeho hodina (Boh Otec to nedovolil).

Aj dotyčný muž upozorňoval na ich chyby, a oni ho chceli odstrániť, ale keďže ešte im v tom Duch  Svätý bránil, tak to urobili neskôr. 

V tomto pomyslení Ježiš zaplakal a povedal: "Jeruzalem, Jeruzalem, ty, ktorý kameńuješ prorokov .... chcel som si ťa privynúť ako sliepka svoje kuriatky..."

Keď sa zvečerialo na "Zelený Śtvrtok", Ježiš vo Večeradle (s Pannou Máriou a jeho učeníkmi) ustanovil Sviatosť Eucharistie (Sviatosť Oltárna), pričom "lámal chlieb" - čím sa stala starozákonná obeta už premenená na novú- tzv."Svätá Omša". Vtedy, do Judáša vošiel satan (padlý anjel-zlý duch), aby vykonal dielo skázy. 

V noci, keď Ježiš so svojimi učeníkmi sa šiel modliť na Olivovú horu nastala Hodina nespravodlivého zajatia Ježiša Krista, kedy Judáš zradil svojho Majstra a Pána-Boha.

Dnes, vo Štvrtok, keď čítame tento článok sa tajomným spôsobom deje opakovaná dráma v tajomnom Tele Kristovom - Cirkvi a to v každom z nás, pretože ako pokrstení sme jeho údmy.  

A netýka so len nás, ale hlavne tých, ktorí trpia ako Ježiš alebo Mária a tých, ktorí zrádzajú nevinnú Krv Krista ako Judáš.

Spomínaný muž sa v ten deň dostal do situácii, kedy srdcia vedúcich sa uzavreli a rozhodli sa, že nezákonným spôsobom , ho odstránia zo spoločnosti.   

To, že jeho skúsenosť má súvis s Ježišovým nezákonným uväznením a odsúdením, je následovné vysvetlenie:

Ako vieme, Ježiša proti zákonne uväznili a potajomky, aby sa o tom nedozvedeli vyšší nadriadení ako v tom čase bola Rímska vláda a to ešte pripomínam, že vyšší od Veľkňaza (ktorý to celé naplánoval) bol práve Ježiš (ako najvyšší Kňaz a Pastier Izraela), ktorého dal nižší predstaviteľ Izraela odsúdiť.

Podobne aj tohto muža sa rozhodli vedúci spoločnosti odstrániť a to protizákonne, pretože to chceli urobiť bez vedomia svojich vyšších duchovných predstavených, ktorí zodpovedajú za všetko a nie len za spoločnosť. A čo je tiež dôležité, tak dotyčný muž mal možnosť vedúcich odstrániť, ako to mohol urobiť aj Ježiš s Veľkňazom.

A tak sa môžeme pýtať : Prečo ten muž a Ježiš tak neurobili, keď tým mohli zabrániť odsúdeniu ?

"Ježiš neprišiel na zem, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil ! Neprišiel sa dať posluhovať, ale aby slúžil !"  A neprišiel ani trestať, ale vo svojom Božom milosrdenstve dať možnosť ľudstvu sa obrátiť a zmeniť svoj život až do konca svojho pozemského života.

A tak by sme mohli povedať aj o tom človekovi, keď mal možnosť a neurobil tak. Neprišiel zneužiť svoju moc (ako to urobili vedúci spoločnosti), ale  svojim príkladom dať najavo, že Boh je láska a milosrdenstvo, aj voči hriešnikom.

Ježiš (Syn človeka) a dotyčný človek mohli zabrániť odsúdeniu, ale neurobili tak, lebo keby každý tak konal (podľa nich), nenapĺňal by zákony (pravidlá) lásky, ale nenávisti !!!

Na záver si spomeňte, že keď Ježiš hovoril v podobenstvách a zákonníci spoznali, že hovorí o nich, tak sa ešte väčšmi rozúrili a namiesto toho, aby sa obrátili a spolupracovali s Ježišom v živote, tak sa Ho rozhodli odsúdiť.