Choď na obsah Choď na menu
 


Film : Van Helsing / ako archanjel Gabriel ? Další film slobodomurárov!

31. 5. 2010

Drahí bratia a sestry ... Pokoj s Vami

Či už ste videli alebo nevideli tento film, najprv Vás oboznámim v krátkosti o čo ide a potom si to porovnajte s pohľadom Božím a s pohľadu slobodomurárov. Skôr ako si to prečítate,majte na pamäti, že filmoví producenti s takýmito filmami,ktoré na prvý pohľad vyzerajú ako výmysly so zaujímavou myšlienkou, vôbec nekonajú len tak pre zaujímavosť, ale zo zámerom vytvoriť falošný obraz o Cirkvi a zároven vo svojej pýche zaujať miesto uznania -a chvály, ktorá nakoniec aj tak prináša zmätok a pády hriechov.

 

---

Krátky súhrn filmu : Van Helsing (hlavná postava) predstavuje muža, ktorý bojuje proti upírom, vlkodlakovi (potom sa ním sám stáva), ohavným škriatkom a proti hlavnému nepriateľovi grófovi : Dracula (drak).

Van Helsing je poverený z Vatikánu biskupom a na pomoc mu je poskytnutý jeden rehoľník. Skôr ako sa skončí celý boj o víťazstvo, hlavnému hrdinovi pomáha istá žena, postava známa ako Frankenstein a pri konci sa stane, že Van Helsing zničí vlkodlaka, ale pri pokryznutí sa "nainfikoval", takže sa z neho tiež stal vlkodlak, len s tým rozdielom, že nakoniec zohrával úlohu "dobrého", ktorý porazí nakoniec grófa Draculu.

Podotýkam, že Van Helsing bol nakoniec protilátkou opäť v koži človeka a to bol "Happpy end."

------

Teraz poukažem na skutočnosť ako to je z Božieho pohľadu, aj ked to nebude úplne dokonalé :

Bytosti z filmu ako sú upíri,vlkodlak, alebo iní škriatkovia nie sú skutočne žijúce bytosti vo svete, pretože ich Boh nestvoril na zemi, ale kedže Boh stvoril anjelov, ktorí sa odlúčili od Boha (svojou neposlušnosťou - hriechom) môžu na seba zobrať podobu rôznych démonov ako sú aj ohavné bytosti : lesné víli, škriatkovia, upíri, vkodlak ..., aby vyvolali v ľudoch strach, pretože vedia, že niekedy ľudia zo strachu sa nechajú podvoliť i tomu, kto na nich vyvýja nátlak strachom a násilím. Takýmto spôsobom si chú ľudí podmaniť.

 

Z toho dôvodu netreba týchto démonov podceňovať, ale netreba sa ich ani báť, pretože ten, kto sa spolieha na Božích anjeloch, tak ten je s Bohom pokojný a vydrží všetko.

Od prvotného hriechu anjeli a démoni bojujú proti sebe v neviditeľných sférach (neviditeľných pre ľudský zrak) a natoľko vyhrávajú dobrí anjeli, nakoľko im to dovolí Boh v spolupráci s ľudskými dušami.

A tak aj v živote na zemi v Cirkvi a vo svete biskupi, reholníci a každý človek dobrej vôle istým spôsobom bojuje proti démonom a to za pomoci anjelskej pomoci, ktorí nám pomáhajú mimoriadným schopnosťami a my v spolupráci s nimi bojujeme Myšlienkami, Slovami a Skutkami, aby sme sa ubránili navzájom a zároven šírili pokoj na zemi.

Niektorí ľudia v tomto vyhrávajú inokedy prehrávajú a podobne to bolo aj vo filme, ale falošne podané, čo vysvetlím neskôr (z pohľadu slobodomurárov).

------

A teraz pohľad slobodomurárov, čo tým filmom chceli povedať : vo filme poukazali na to, že Van Helsinga nepriamo predostreli divákom ako sv.archanjela Gabriela, ktorý zobral na seba podobu človeka a neskôr i šelmy z apokalypsy (vlkodlaka). Z ich predstavou ponukli divákovi svätého archanjela ako van Helsinga, ktorý bojoval zbranami (kríž, sv.voda, šípi, nože...) a nakoniec i seba zachránil elixírom života.

 

Falošné je na tom to, že arch.Gabriel nepotrebuje zbrane a ani ich nepoužíva na víťazstvo proti démonom, pretože démonov (ako duchovné bytosti) nemožno zničiť materiálnymi vecami ako sú zbrane : nože, šípi...., ale na nich pôsobia skôr duchovné zbrane ako je sv.voda, sv.kríž, a predovšetkým Božie Slovo, ktoré dáva splnomocnenie zahnať démonov do pekla alebo aspon mimo bezpečia. 

 

Aj ked vo filme nie su spochybnované tieto sväteniny, predsa to miešajú s vojenskými zbranami, aby tak vyvolali v ľudoch dojem, že Boh od nás žiada bojovať proti démonom násilím a zbranami. Je to falošné, neúčinné a naopak dáva démonom väčšiu príležitosť vyvolať v človeku strach a neistotu v Božiu moc, ktorú dáva vo svojom Slove (Biblia) a sväteninách Cirkvi.

---

Dalšou falošnou predstavou je, že arch.Gabriel sa predstavoval vo filme ako ten, ktorý zhodil Satana do pekla, pričom to urobil sv.archanjel Michael. Dôvodom je pomýlenie ľudí, aby nepoznali pravdu. A pravda je, že sv.Michal archanjel má za úlohu viesť dobrých anjelov v boji proti zlým anjelom. Svätý Gabriel archanjel má za úlohu zvestovať pravdu svetu a sv.Rafael archanjel má za úlohu sprevádzať ľudí na cestách. 

O tom, že grof Dracula sa predstavuje ako stelesnený satan, tak to je vskutočnosti otázne, ale vo filme nepriamo poukazuje svojim výzorom na draka  z apokaplypsy (Biblia / Zjavenie Jána), ked bojuje proti šelme (vlkodlakovi) a hovorí mu, ako ho zhodil v minulosti do pekla a potom od neho žiadal, aby s ním nebojoval, ale sa s ním spolčil. 

---

V tomto je vidieť dalšiu falošnú predstavu, pretože chce pomýliť divákov, aby si mysleli, že šelma z Apokalypsy je archanjel Gabriel, čo nahráva do kariet opäť tým, ktorí sú prívrženci šelmy. Totižto satan (najvyšší padlý anjel) má takúto taktiku: vytvoril minimálne 2 strany. Na jednej strane sú privrženci draka (ateisti odporujúci vieru v Boha) a na druhej strane sú privrženci šelmy (slobodumurári za zásterou, ktorí falšujú predstavu o Bohu), takto sa ľudom zdá, že jeden z nich je dobrý a druhý zlý, ale v skutočnosti aj ked bojujú proti sebe, predsa obaja stoja proti Bohu. 

----

Z toho dôvodu ak by divák považoval sv.Gabriela za šelmu z apokalypsy, myslel by si, že učenie šelmy nie je zlé,ked bojuje proti drakovi. A tým pádom by satan získal dušu na svoju stranu.

Z toho vyplýva, že sv.Gabriel nemôže byť ani šelma a ani drak z apokalypsy a netreba sa nechať presvedčiť filmom, že dobro môže zvíťaziť pod víťazstvom šelmy. Draka (ateizmus) nemožno prekonať šelmou (slobodmomurárstva zo zásterov), pretože v skutočnosti drak i šelma sú jedná a tá istá strana Satana a vo svete je to viditeľná organizácia pod názvom : SLOBODOMURÁRI

---

Dalšou falošnou predstavou vo filme je to, že Van Helsing sa nakoniec uzdravuje z vlkodlaka na človeka a to elixírom života (injekciou), čím dáva najavo, že nie Boh svojou mocou a Slovom oslobodzuje a prinavráca podobu človeka, ale elixír, ktorý je typickým prostriedkom pre mágiu a okultizmus.

Veľkým rúhaním a pohoršením vo filme je, ked reholník smilnil so ženou a odôvodnil to tým, že je len brat a nie knaz. aj ked je pravda, že brat reholník, ktorý nie je zasväteným knazom, predsa svojimi večnými sľubmi už sa nemôže oženiť a súložiť. Akeby aj nemal večné sľuby, predsa by bolo smilstvo, keby s nou súložil ak nie sú ešte zosobášení.  V každom prípade išlo o falošnú predstavu v oblasti sexuality a hlavne útokom na cirkevný život.

     Drahí bratia a sestry ...zatiaľ toľko mysliac na vašu dušu a rozlišovanie pri pohľade na falošné filmy a ich predstavy o Bohu a živote ako takom.

Nech Vás Boh naplní Duchom pokoja a odvahy. Nech anjeli a svätí Vás chránia proti zlu, v akejkoľvek podobe. Na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Kráľovnej všetkých anjelov, nech Vás žehná Všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.Amen +