Choď na obsah Choď na menu
 


Festival lumen v Trnave bol pohoršením pre veriacich

6. 6. 2010

Drahé Božie Deti – bratia a sestry – v Božej Rodine (Ef 2,19) Pokoj Vám. Nie, ako svet dáva, ale aby sa naše srdce nestrachovalo.

Festival Lumen, ktorý sa uskutočnil

4. a 5. júna 2010

 v Trnave, kde bolo možné si vypočuť aj rockové skupiny a taktiež sa zapojiť do workshopoch.

*   *   *

Festival Lumen vznikol s dobrým úmyslom, ale so zlým programom a hlavne so zlým hudobným štýlom. Gospelový štýl alebo piesne chvál , ale hlavne rytmus tejto hudby a posolstvo obsiahnuté v textoch piesní je svedectvom toho, čo Boží Svätý Duch prináša pre mládež našej krajiny. Avšak tak ako nemožno slúžiť dvom pánom (nemôžme slúžiť Bohu i mamone), tak nie je možné spájať Ducha Svätého s duchom tohto sveta.

Rockový štýl – jeho rytmus spútava ducha človeka natoľko, že nemôže Duch Svätý pôsobiť v človekovi natoľko, nakoľko by mal. Tento rytmus zlého ducha pôsobí na človeka s ovládaním myslei tela natoľko, že prejavy človeka svedčia o neovládaní vášní a tela.

*   *   *

Festival Lumen nie len že nebol predstavením  kostolnej hudby, ale bol skôr o hudbe, ktorá nenapĺňa ľudského ducha - Božím Duchom, ale naopak spútava ducha človeka - zlým duchom.

http://hnonline.sk/kultura/c1-44055620-festival-lumen-nie-je-o-kostolnej-hudbe-tvrdi-organizator

*   *   * 

Porovnajte rockový štýl s  piesňami chvály

– porovnajte pôsobenie zlého ducha a pôsobenie Ducha Svätého / pozrite si chvály skupiny : "Hillsong"    

 http://www.kristus.sk/video/chvaly/

*   *   *

 Drahí bratia a sestry ...

Božia láska chce vstúpiť do človeka prostredníctvom Ducha Svätého a to aj skrze hudby a piesní, pretože „Boh prebýva na chválach svojho ľudu“. Ale keď sa otvárame zlému duchu, Boh ťažko vstúpi do srdca takého človeka. Otvorte srdce Ježišovi a On Vás naplní svojou láskou a radosťou.

Nech Vám v tom pomáha orodovanie všetkých anjelov a svätých ... a Božie požehnanie +