Choď na obsah Choď na menu
 


Book of heli (Kniha prežitia) film slobodomurárov

23. 2. 2010

Drahé Božie Deti - bratia a sestry - v Božej Rodine (Ef 2,19)

Na prvý pohľad sa zdá, že ide o knihu, ktorá by mala byť kľúčovým riešením k prežitiu. A naozaj v celom filme ide o knihu, kvôli ktorej bojujú o život.

Odohráva sa to po nukleárnej vojne, keď celý svet (presnejšie USA) je postihnutá zničením miest i ľudí, pričom tí,čo prežili sa snažia prežiť za každú cenu a niektorí ako aj hlavný "hrdina" pritom súperia o tzv. "knihu prežitia"

Táto kniha je známa ako "Biblia" alebo Sväté Písmo (kresťanov).

Prečo toľko súperenia o jednú knihu ?

Pretože naozaj je len jedna ! Aspoň v tom filme. Hlavný "hrdina" (Denzel Washington) ako samostatný ochránca tejto knihy je konfrontovaní s ľuďmi,ktorí majú o túto knihu záujem, avšak ich záujem nie je úprimný, aby podľa nej žili, ale samotné vlastníctvo. 

Keď tento "hrdina" spoznáva ich falošné úmysly, pri konflikte s nimi cituje starý zákon, pričom používa násilie a tak zabíja všetkých, ktorí sa chcú zmocniť tejto knihy.

Tu môžeme spozorovať, že autor filmu, tak aj herec prezentuje starý zákon, ale nie v súlade s Novým zákonom (Evanjelium Ježiša Krista), čím dáva nesprávny výklad starého zákona a tak aj jeho skutky sú nesprávne.  

Ďalšie udalosti ako aj celý film je o súboji, násiliu, ale koniec filmu je samotným dielom slobodomurárov, kedy hlavný hrdina zomiera, ale jeho učeníčka pokračuje v jeho šľapajách.

Na prvý pohľad sa zdá, že je to v súlade s učením apoštolov Ježiša Krista, ale tak ako cirkevní slobodomurári prekrúcajú Sväté Písmo (Bibliu), tak aj jeho učeníčka naďalej pokračuje, ale nie v učení Ježiša Krista, ale ako "hrdinka" akčných filmov so sluchadlami v ušiach a s mečom v puzdre. Presný opak toho, čo Ježiš zanechal pre nás.

Drahé Božie Deti - bratia a sestry - Pokoj Ježiša Krista, nech zostáva vo vás a Duch Svätý nech vás chráni i posilňuje pred falošnými filmami tohto sveta. Nech vás žehná Boh Otec i Syn i Duch Svätý +