Choď na obsah Choď na menu
 


PRÍRODNÉ KATASTROFY - čo ich spôsobuje a ako ich prekonať ?!

8. 2. 2010

Vážení a ctení ..., Drahé Božie Deti - bratia sestry - v Rodine Matky všetkých národov. Láska Božia, láska k Stvoriteľovi a všetkému stvoreniu, nech je v nás a medzi nami.

... KATASTROFY ?      MôŹEME  TO ZASTAVIŤ - ZÁLEŽÍ VŠAK NA NÁS !

Na Slovensku ako aj vo svete pozorujeme, že prírodné katastrofy ohrozujú naše rodiny, priateľov a často-krát to prináša žiaľ a smútok nad materiálnou škodou ako aj vyhasnutými životmi ľudí. Ďakujem Bohu i Vám, za každú pomoc ktorú ste prejavili svojim blížnym, keď sa ocitli v takých situáciach a dúfam, že aj tento článok Vám (aj iným) pomôže lepšie vyriešiť takéto problémy.

PRÍRODA SA SPRÁVA PODOBNE AKO MY K NEJ ! 

Svätá Hildegarda z Bingenu (Nemecko) : "Nebo a zem žalujú na človeka.", lebo nepokojná ROZPOLUPLNOSŤ  ĽUDSKÝCH DIEL ČASTO UVÁDZA DO POHYBU ELEMENTY (voda, zem, vzduch, oheň).

Je to tak, ako keď muž drží v ruke sieť a pohybuje ňou.Takisto človek uvádza do pohybu elementy, takže podľa toho AKO ČLOVEK KONÁ, ONY VYSIELAJÚ SVOJE VYŽAROVANIE. Keby človek konal tak ako by vlastne mal, ostávali by všetky ročné obdobia a počasie v nich rovnaké - teda jar by sa podobala predchádzajúcej jari, leto tohto roku minulému letu a podobne aj všetky ostatné obdobia."

PREČO JE TEDA POČASIE  TAKÉ VRTKAVÉ ?

"Lebo ČLOVEK vo svojej neposlušnosti SA STAVIA PROTI bázni Božej a láske k BOHU, a aj elementy a obdobia potom prekračujú svoje práva." (so spisoch : Lekáreň sv.Hildegardy)

10 EGYPSTKÉ RANY (1.krv vo vodách, 2.žaby, 3.komáre, 4.muchy, 5.mor na dobytku, 6.vredy, 7.ľadovec,   8.kobylky, 9.tma, 10.smrť prvorodených. (Biblia / kniha Exodus 7-11 kapitola)

"Nato hovoril Pán (Boh) Mojžišovi : "Faraónové srdce je tvrdé. Nechce prepustiť ľud. ... preto toto hovorí Pán : "...ryby, čo sú v Níle podochnú a Níl bude páchnuť, takže sa Egypťanom bude priečiť piť vodu z Nílu." (Ex 7,18)

Matka všetkých národov prostred. viz. Ida Peerdeman / "Prorokujem svetu NOVÚ KATASTROFU." - hovorí Matka veľmi varovným tónom a dodáva : "Keby tak ľudia chceli už konečne POSLÚCHAŤ ..." Pri týchto slovách neustále záporne kýve hlavou. Po chvíli Matka hovorí : "Zdanlivo sa na krátky čas darí dobre." Teraz vidím zemeguľu. Matka na ňu ukazuje. Oslňuje  ma jasné svetlo - lúče; pripadá mi akoby sa zemeguľa rozprskla. Potom ukazuje Matka na nebo. Stojí v pravo odo mňa,takže na západe a ukazuje na východ. Vidím oblohu plnú hviezd. Pani hovorí : "Príde to odtadiaľ."  (9.6.1946 / Amsterdam - Holandsko)

Drahé Božie Deti - brati a sestry ... Boh nás miluje a nechce nás trestať, ale keď páchame ťažké (smrteľné) hriechy (nie všedné), chtiac-nechtiac bránime milosrdenstvu Božiemu a voláme po Jeho spravodlivosti, ktorá prináša nápravu za naše hriechy. Ale aj napriek všetkých ťažkým hriechom (celého sveta), Boh nám dáva príležitosť, aby sme nemuseli znášať spravodlivosť (tresty) a to tým, že nám ponúka zmierenie: odpustenie hriechov - prostreníctvom SVIATOSTI ZMIERENIA (Svätá spoveď). Keďže ťažké hriechy nemožno zmazať len osobným vyznaním pred Bohom,  je potrebné sa vyznať aj prostredníctvom kňaza, vo svätej spovedi. Slobodne a s vierou, že Ježiš zabráni spravodlivému trestu a prejaví milosrdenstvo v našich rodinách na Slovensku ako aj v celom svete. Záleží aj na našom rozhodnutí !  

ŤAŽKÉ - SMRTEĽNÉ HRIECHY (ktoré sú príčinou prírodných katastrof a vyvolávajú ich)

KLAMSTVO vo vážnej veci, KRIVÁ PRÍSAHA, umelé oplodnenie, CUDZOLOŽSTVO, smilstvo, KRVISMILSTVO, mnohoženstvo, ROZVOD, konkubinát: "spolunažívanie partnerov", ONANIA (MASTURBÁCIA), homosexualita, STERILIZÁCIA (bez zdravot.dôvodov), ANTIKONCEPCIA, rúhanie, SVäTOKRÁDEŽ, vražda, SAMOVRAŽDA, eutanázia, POTRATY, vyvolanie smrtiaceho hladu, užívanie DROGY, pokusy na embryách (vyvolávajúce zdravotné ťažkosti), POHORŠENIA (zvádzanie maličkých na hriech), VOJNA - GENOCÍDA, únosy-terorizmus-mučenie, NENÁVISŤ, hromadenie atómových, chemických a biologických  zbraní, ZÁVISŤ, zlomyselnosť, OBŽERSTVO, nezaplatená mzda robotníkovi, ÚČASŤ NA PRAKTIKÁCH ZLÝCH ANJELOV: falošné zjavenia a proroci, SATANIZMUS, čary, MÁGIA (čierna a biela), modloslužba, VEŠTENIE (Horoskopy), KOMUNIZMUS (ateizmus), SLOBODOMURÁRSTVO (falošné náboženstvá, cirkvi a sekty)

                   "Stačí pristúpiť s vierou k nohám MôJHO ZÁSTUPCU (kňaza), povedať mu o svojej biede a zázrak Božieho milosrdenstva sa prejaví v celej plnosti. Aj keby duša bola ako rozkladajúca sa mŕtvola a aj keby po ľudsky už nebolo pre ňu vzkriesenia a všetko bolo už stratené, nie je tak u Boha. Zázrak Božieho milosrdenstva  vzkriesi dušu v celej plnosti."                               (Ježiš Kristus sr. Faustíne Kowalskej /Krakow - Poľsko / r.1937 /Denníček 1448 )

Kráľovná Pomoci - Panna Mária - "Moje drahé deti !

Deti, dnes vám prinášam lásku, odpustenie a pokoj. Prijmite od vašej Matky tieto tri veci, ktoré tak veľmi potrebujete k svojmu životu.

LÁSKU - aby ste sa vedeli navzájom milovať.

ODPUSTENIE - aby ste dokázali každému odpustiť ako aj Pán Ježiš vám odpúšťa vaše hriechy vo  SVIATOSTI   ZMIERENIA. 

POKOJ - aby ste vedeli prijímať všetky príkoria, ktoré vám Pán Ježiš každý deň zosiela.

Deti, mnohé nie ste schopné prijať kríž, ktorým vás Pán Ježiš obdaroval a to kvôli tomu, že nežijete pre môjho Syna, ale žijete pre krásu tohto sveta. Keby ste žili pre Ježiša, tak by ste to všetko zvládli. Deti, vy veľmi potrebujete pokoj do vašich bytostí. Pre tento svet  je veľmi dôležitý pokoj a preto vám ho prinášam. Pokoj, pokoj, pokoj a stále iba pokoj !

Deti, prosím : VEĽMI SA MODLITE  ZA CELÉ MOJE DRAHÉ SLOVENSKO, lebobude napomenuté BOŽÍM TRESTOM. Prosím,modlite sa , modlite sa, modlite sa na tento úmysel !!! Modlite sa hlavne srdcom, lebo modlitba srdca je najsilnejšia a najskôr ju Pán Boh vypočuje. Deti, zamyslite sa nad týmto posolstvom, ktoré som vám dnes dala. NESMIERNE VÁS  MILUJEM."   ( Dechtice pri Trnave / 1.2.1997)

--------------------------------

PS / Príspevky a komentáre môžete napísať v rubrike : diskusia (v diskusnom fóre) alebo ak chcete súkromne, tak na e.mailových adresách : rmvn@pobox.sk  

                                                                               caritas@azet.sk

                                                                               rmvn@centrum.sk

  

Ďalšie web.stránky zo zaujímavými článkami môžete nájsť na týchto stránkach :               www.rmvn.estranky.sk

                                            www.rkc.estranky.sk

 Ďakujem, že ste sa rozhodli pre väčšie poznanie vo vašom živote.