Choď na obsah Choď na menu
 


SPRISAHANIE proti PÁPEŽOVI

18. 4. 2010
 
Vážení a ctení ... drahé Božie Deti – bratia a sestry – v Božej Rodine (Ef 2,19) v Rodine Boha Otca a matky všetkých národov. Pokoj Vám. Nie, ako svet dáva, ale aby sa naše srdce nestrachovalo, aj počas prenasledovania a útokov zo strany neprajníkov. 
--- 
Benedikt XVI. - TERČOM SLOBODOMURÁROV  V ANGLICKU 
---
Dawkins a Christopher Hitchens (ateistický spisovateľ) požiadali právnikov z oblasti ľudských práv, aby pripravili súdne riadenie, na základe ktorého obvinia pápeža Benedikta XVI z údajného zatajovania sexuálneho zneužívania v katolíckej cirkvi. 

Táto dvojica verí, že môžu uplatniť ten istý legálny princíp, ktorý bol použitý v prípade Augusta Pinocheta, zosnulého diktátora Čilskej republiky, ktorého zatkli počas jeho návštevy Británie v roku 1998.

Na svetlo sa vytiahol jeho list z roku 1985, v ktorom ešte ako kardinál Ratzinger údajne píše, aby "pre dobro všeobecnej Cirkvi nebol zbavený kňažstva americký kňaz, ktorý spáchal sexuálny zločin voči dvom chlapcom. Vtedy bol hlavou kongregácie pre náuku viery, ktorá prejednáva aj prípady sexuálneho zneužitia.

Benedikt bude v Británii od 16. do 19.spetembra a plánuje navštíviť Londýn, Glasgow a Coventry, kde bude blahorečiť kardinála Johna Henryho Newmana, teológa z 19.storočia.
 
Viac na :  http://www.magnificat.sk/nd/clanky/dawchce.html
 ---
ÚTOKY NA PÁPEŽA
http://dnes.atlas.sk/svet/eu-a-europa/616191/pri-utoku-na-papeza-sa-zranil-francuzsky-kardinal
 http://www.magnificat.sk/nd/clanky/amorth.html
 ---
 PÁPEŽ JE NEVINNÝ
 ---
Dôvod, prečo pápež je nevinný a prečo jeho uväznenie by bolo trestom proti láske k nemu a k nám všetkým (ako aj k Bohu), nie je výlučne jeho charizma neomylnosti, alebo .... imunita, ale skôr to, že už samotný zákon o takomto treste je proti zákonu Evanjelia. Okrem toho dôkazy o pápežovej vine sú nedôveryhodné a pápež vo svojej funkcii nemá právo NÁSILÍM  odstrániť vinných kňazov z ich miesta pôsobenia.
 http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20100326041
 ---
 TAKÉTO SVETSKÉ ZÁKONY PROTIREČIA ZÁKONU EVANJELIA
 ---
Podľa zákonov niektorých štátov sa pedofília trestá odňatím slobody a to do príslušnej väzby. Cirkevné zákony takéto tresty nemajú, pretože protirečia zákonom Evanjelia. Ked Ježiš na kríži odpúšťal zločincovi, ktorý bol vedľa neho, naproti tomu svetská vláda ho odsúdila. Aj v súčasnosti svetské zákony presadzujú takéto tresty ako sa na to odvolávajú aj v prípade pápeža.
 Zákon o treste uväznenia je zákonom proti Evanjeliu : Ježiš Kristus priniesol radostnú zvesť Evanjelia, aby nás oslobodil od zákonov, ktoré prinášajú násilie a uberajú človeka o slobodu. V tomto sa zásadne líši svetský zákon od zákona Evanjelia a preto je trest odňatia slobody aj v tomto prípade zákon proti láske a úcte k životu. Len človek, ktorý si neuvedomuje vážnosť svojich hriechov súhlasí s takým trestom !   
---
 PÁPEŽ JE „SLUHA SLUHOV“ A NIE SUDCA, KTORÝ NÁSILÍM RIEŠI PROBLÉMY
 ---
Pápež, napriek svojej najvyššej funkcie v Cirkvi, nemá právo, či povinnosť násilím odsúdiť hriešnikov (za pedofíliu) z ich miesta pôsobenia. To znamená, že aj ked ich môže exkomunikovať (oficiálne vylúčiť z Cirkvi) a môže ich vyzvať, aby zo svojho pôsobenia odstúpili, predsa ich nemôže násilím vylúčiť z miesta ich pôsobenia(ako to robia vladári tohto sveta). 
Tak ako Ježiš neodstránil Judáša z funkcie biskupa a miesta svojho pôsobenia v rade 12 apoštolov vo svojom spoločenskom apoštoláte, tak aj pápež ako zástupca Ježiša Krista, nie je povinný hriešnikov z radu klerikov (knazi, biskupi...)  
 ---
 ÚTOKY NA PÁPEŽOV V HISTORII ĽUDSTVA
 ---
http://storico.radiovaticana.org/slo/storico/2005-07/44198.html
 ---
A čo hovorí Matka Ježiša Krista o pápežoch ? 
 V 3. Fatimskom tajomstve (r.1917) hovorí, že pápež bude prenasledovaní – postrelený, čo sa aj stalo u pápeža: Jána Pavla II. 
„(Kňazi môjho hnutia ) musia byť ochotní brániť pápeža, ktorý celkom sám bude musieť niesť kríž Cirkvi.“ (23.9.1973 / MKH - Don Gobbi – Matka Ježiša Krista – Panna Mária )
 ---
PRENASLEDOVANIE KRESŤANOV 
 ---
„Šavol ešte stále dychtil po hrozbách a zabíjaní Pánových učeníkov. Išiel teda k veľkňazovi a vyžiadal listy pre synagógy v Damasku, aby mohol stúpencov tejto Cesty – mužov i ženy – ak tam dajakých nájde, v putách priviesť do Jeruzalema. 
 Ako išiel a blížil sa k Damasku, zrazu zalialosvetlo z neba. Padol na zem a počul hlas, ktorý mu hovoril : „Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ ?“ On povedal : „Kto si Pane ?“ A ten : „Ja som Ježiš, ktorého prenasleduješ. Ale vstaň, choď do mesta a povedia ti, čo máš robiť.“ (Biblia / Skutky apoštolov 9,1-9)
 Šavol z Tarzu, ktorého dnes poznáme ako svätého Pavla - pred svojim obrátením – prenasledoval kresťanov, schvaľoval ukameňovanie sv.Štefana (diakona) a ked šiel do Damasku, aby priviedol do väzenia dalších kresťanov, tak sa mu zjavil zmrtvychvstalý Ježiš. Ako sme čítali, Šavol pri silnom jase svetla spadol z kona a na 3 dni oslepol. Ale v tom počul hlas Ježiša : „Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ ?“ 
 
A tak sa môžeme pýtať : „ prečo Ježiš hovorí, že ho Šavol prenasleduje, ked Ježiša už nikto fyzicky nemohol prenasledovať ?! A predsa to Ježiš hovorí ! Pretože každý pokrstený je tajomným spôsobom v členený do tajomného Tela Cirkvi ako súčasť tela (údy).  Ak sa jeden teší, tešia sa s ním všetci. Ak jeden trpí všetci s ním trpia a čo je najdôležitejšie, tak Ježiš to všetko vníma a cíti ako na vlastnom tele. 
---
 PROROCTVO SV.FRANTIŠKA Z ASSISI O POSLEDNOM PRENASLEDOVANÍ KRESŤANOV PRED PRÍCHODOM JEŽIŠA KRISTA (NA KONCI SVETA)
 ---
„Moc démonov sa bude prejavovať viac ako obyčajne , nedotknuteľná čistota nášho Rádu ako aj ostatných rehoľných rádov sa zdeformuje takým spôsobom, že len malý počet kresťanov bude s čistým srdcom a dokonalou láskou poslúchať pravého Najvyššieho Veľkňaza a rímsko-katolícku Cirkev  http://www.rkc.estranky.sk/ .... za pápeža bude prehlásený muž, ktorý nebude zvolený zákonitou (kanonickou) cestou. Ten sa bude snažiť, aby falošným spôsobom zamoril mnohých smrtonosným jedom bludu.“ (sv.František z Assisi / Františkánske pramene / „Opera omnia“)   
*** 
Dawkins a Christopher Hitchens nielen že prenasledujú pápeža (zástupcu Ježiša Krista na zemi), ale hlavne Ježiša, ktorý je tajomným spôsobom prítomný v pápežovi Benediktovi XVI. Ak dnes robia toto, čo bude v budúcnosti ? Obrátia sa ako Šavol z Tarzu, alebo ostanú ako zákonníci tvrdošijní až do konca svojho života ? To vie Boh, ale my sme povolaní, aby sme obhájili Ježiša Krista a to prítomného v pápežovi.
***
Drahí bratia a sestry ... Boh nás miluje a jeho láska je v tom, že sa stále zjavuje (Medžugorie  a Dechtice),pozýva nás, aby sme neverili len tomu, čo počujeme ale aj tomu, čo môžeme vidieť a zažiť z vlastnej skúsenosti. Kto nezažil skutočnú Božiu prítomnosť ťažko obstojí v skúškach prenasledovania. Teraz je čas spásy a teraz je čas milosrdenstva. Obráťme svoj zrak na Ježiša a Máriu a príjmime ich posolstvo nádeje a lásky, aby sme zahnali nenávisť a pomstu, ktorú cítime voči svojim nepriateľom. 
Nech nás žehná Pán Ježiš na príhovor Sedembolestnej Panny Márie v ,mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen +

------------------------------------------------

PS / Príspevky a komentáre môžete napísať v rubrike : príspevky alebo ak chcete súkromne, tak na e.mailových adresách :

rmvn@pobox.sk                                                                                caritas@azet.sk                                                                          rmvn@centrum.sk

rodinamvn@gmail.com