Choď na obsah Choď na menu
 


Cirkevní slobodomurári o uzdravení z rodových koreňov

17. 12. 2010

Cirkevní slobodomurári

v konferencii biskupov (Francuzska a Česka) zavádzajú:

 

                         odsúdili „modlitby za uzdravenie z rodových koreňov skrze Eucharistiu“,

na zaklade niektorých kontroverzných skutkov P.Hamscha a McNuta ako aj iných aktivistov v tejto oblasti.

 

Panna Mária prostredníctvom Don S.Gobbi :  

Rubbio (Vicenza, Taliansko), 8. decembra 1988 /

Sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

 

„Čierna šelma podobná leopardovi označuje slobodomurárstvo. Dvojrohá šelma, podobná Baránkovi, označuje slobodomurárstvo, ktoré preniká do vnútra Cirkvi, to jest cirkevné slobodomurárstvo, ktoré sa rozšírilo zvlášť medzi členmi hierarchie.

Túto slobodomurársku infláciu do vnútra Cirkvi som už predpovedala vo Fatime, ked som vám oznámila, že satan prenikne až do vrcholu Cirkvi.

*   *   *

Auckland (Nový Zéland), 12. novembra 1985

Do Cirkvi prenikla aj nejednotnosť a rozkol, boj a antagonizmus. Sily bezbožníctva a slobodomurárstva, ktoré sa votreli do jej vnútra, dokázali narušiť jej vnútornú jednotu a zakaliť lesk jej svätosti.

Toto sú časy, ktoré som predpovedala, keď kardináli sa postavia proti kardinálom, biskupi proti biskupom, kňazi proti kňazom a stádo Kristovo budú trhať pažraví vlci, ktorí sa vkradli v podobe nevinných a mierumilovných baránkov. Medzi nimi sú i takí, ktorí zaujímajú aj veľmi zodpovedné postavenie a prostredníctvom nich sa satanovi podarilo preniknúť až do samého vrcholu Cirkvi a tam pôsobiť.

 

Drahé Božie Deti – bratia a sestry ... v Božej Rodine (Ef 2,19). Pokoj s vami.

Skôr ako si prečítate falošné dôvody (zo strany KBS) odsudzovania aj samotnej „modlitby za uzdravenie z rodových koreňov skrze Eucharistiu“, poukážem na mylné vyjadrenie v komentári k biskupským dokumentom:

V komentári k vyjadreniam konferencie biskupov Francuzska a Česka : ThLic. Prokop Brož,Th.D., děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, sa vyjadril : „Praxi uzdravování rodových kořenů pojímá a studuje materiál francouzských biskupů ve vztahu k eucharistii a jeho závěry jsou platné též pro nás.“

Je to zavádzajúce, pretože dokumenty obidvoch konferencii biskupov nie su schválené pápežom a ako také nemajú výhradu neomylnosti. Len v tom prípade, ak by sa plne zhodovali s doterajším učením Katolickej Cirkvi, ako aj s učením pápežov (porov. II. Vatikan.koncil / Lumern Gentium 25)

 

 

V tomto odkaze nájdete vyjadrenie konferencii biskupov Francuzska a Česka aj s komentárom:

http://tisk.cirkev.cz/dokumenty/o-uzdravovani-rodovych-korenu-skrze-eucharistii/

 

 

Kedže v niektorých vyjadreniach si biskupi mylne vysvetľujú podstatu a dôležitosť samotnej modlitby za uzdravenie z rodových koreňov, je potrebné uviesť na pravú mieru, že takýmito vyjadreniami nie len že bránia veriacim k plnej slobode, ktorú môžu prijať skrze túto Modlitbu, ale tým pádom ani nevytvárajú jednotu s pápežom.

Okrem toho, že dokumenty KBS odmietaju pôsobenie Ducha Svätého pri oslobodzovaní od zviazaností z rodových koreňov, nie lenže uhášajú pôsobenie Ducha Svätého, ale zároveň dávajú do popredia učenie kontroverzných psychoterapeutov ako napr: S.Freud.

Na jednej strane uprednostňuju psychologické terapie, na druhej strane odmietaju adorácie s modlitbou za uzdravenia. A pritom sa jedná o obnovenie krstných sľubov v širšom rozsahu, čo je nie len že prax Cirkvi, ale aj povolaním od Ježiša Krista a Panny Márie, ked nás k tomu vyzývaju ako na zjaveniach v Medjugorí, tak aj v Dechticiach pri Trnave.     

Aj keď slobodomurárska činnosť v Cirkvi vo Francuzsku a Česku nie je vínimočnosťou, predsa je potrebné sa za nich modliť práve tou modlitbou, ktorú odsudzujú. Dobre o nich povedala Panna Mária :

Porto Alegre (Brazília) 2. februára 1988

Obetovanie dieťaťa Ježiša v chráme / Don S.Gobbi

...veľký odpad sa šíri stále viac i vo vnútri Katolíckej cirkvi. Bludy sa vyučujú a rozširujú, kým základné pravdy viery sa popierajú s veľkou ľahkosťou – a to pravdy, ktoré autentický učiteľský úrad Cirkvi vždy hlásal a energicky bránil proti akejkoľvek heretickej úchylke. Biskupské úrady zachovávajú podivné mlčanie a vôbec nereagujú... Obeťami veľkého odpadu sú mnohí biskupi, kňazi, rehoľníci i veriaci. V týchto časoch zostane v Katolíckej cirkvi malý zvyšok, ktorý bude verný Kristovi, evanjeliu a celej jeho pravde.