Choď na obsah Choď na menu
 


Dar čistoty a panenstva u apoštola a evanjelistu sv.Jána

18. 10. 2010

 

 

Panna Maria zjavila ct.sr.Marii z Agredy tieto vízie, opísané v diele:

"(Mystické) Tajomné mesto Božie"

 (Imrimatur: pp.Innocent XI.)

 

 

 

3 zv. / 6 kn. / 325.

"Keď Pán života vošiel do domu, kde sa konala svadobná hostina, pozdravil prítomných slovami: „Pokoj Pána a Jeho svetlo nech je s vami,“ čo svojím príchodom doslova splnil. Potom sa obrátil k ženíchovi a poučoval ho o dokonalosti a svätosti jeho životného stavu. Súčasne Kráľovná neba poučovala nevestu podobným spôsobom, pripomínajúc jej nežnými, ale zároveň mocnými slovami jej povinnosti. Obidvaja manželia potom plnili veľmi dokonale povinnosti svojho stavu, do ktorého ich uviedli a posilnili najvyšší Vládcovia neba i zeme. Nebudem sa zdržovať vyvracaním mylných domnienok, že týmto ženíchom bol svätý Ján evanjelista. Stačí si pripomenúť, čo som povedala v predchádzajúcej kapitole, že svätý Ján prišiel so Spasiteľom ako Jeho učeník. Pán neprišiel na túto svadbu, aby manželstvo zrušil, ale preto, aby ho znovu potvrdil a schválil, a svojou prítomnosťou posvätil. Preto nemohol mať úmysel odlúčiť od seba týchto dvoch mladých ľudí hneď po ich sobáši. Ani evanjelista Ján nikdy nemal úmysel ženiť sa. Naopak, keď náš Spasiteľ napomenul ženícha a nevestu, pripojil ešte vrúcnu modlitbu, v ktorej prosil večného Otca, aby vylial svoje požehnanie na toto zriadenie ustanovené pre rozmnoženie ľudského pokolenia, a aby v Novom zákone ho obdaril sviatostnou mocou na posvätenie tých, ktorí ho v jeho svätej Cirkvi dobre príjmu.

 

 

 

 

 

3 zv. / 6 kn. / 371.

Evanjelista Ján mal okrem panictva a čistoty ešte niektoré iné cnosti, ktoré sa obzvlášť páčili nebeskej Kráľovnej. Medzi týmito boli najmä: holubičia jednoduchosť, ktorá sa javí aj v jeho spisoch a veľká láskavosť a pokora, ktoré ho robili veľmi miernym a povoľným. Nebeská Matka sa vždy pozerá na pokojných a pokorných ako na najvernejších nasledovníkov Jej božského Syna. Preto presvätá Kráľovná vyznamenávala svätého Jána viac než ostatných apoštolov a on sám Jej slúžil so stále vzrastajúcou horlivosťou, úctivou láskou a príchylnosťou. Svätý Ján hneď od prvého okamihu svojho povolania predbehol všetkých ostatných v úcte k Panne Márii a ako Jej najpokornejší otrok verne plnil i Jej najmenšie priania. Slúžil Jej horlivejšie, než ostatní a kedykoľvek to bolo možné, vyhľadával Jej spoločnosť a konal niektoré Jej ručné práce spojené s pozemským životom. Niekedy sa stalo, že tento šťastný apoštol závodil so svätými anjelmi v takom horlivom pomáhaní veľkej Kráľovnej, zatiaľ čo Ona ešte dychtivejšie sa snažila robiť také pokorné práce sama, lebo v tejto cnosti vždy víťazila nad všetkými tvormi a žiaden nemohol dúfať, že Ju hoci v najmenšom predstihne, alebo sa Jej bude rovnať v skutkoch pokory. Tento milovaný učeník bol veľmi horlivý v podávaní správ nebeskej Matke o skutkoch a zázrakoch, ktoré konal Spasiteľ, kedykoľvek Ona sama nemohla byť prítomná, aj Ju informoval o nových učeníkoch, ktorí sa obrátili Jeho učením. Stále dával pozor a premýšľal, čím by Jej mohol poslúžiť a každé Jej prianie plnil s láskyplnou dychtivosťou."