Choď na obsah Choď na menu
 


BOH HOVORÍ CEZ NEBESKÚ MATKU (MATKU JEŽIŠA KRISTA-NAŠU MATKU)

“Aby sa teda žiaden nepoškvrnil hrabivosťou, mohlo by sa ustanoviť šesť alebo sedem mužov, osvedčených životom a upevnených v cnosti, ktorí by prijali almužny, dary a všetko, čokoľvek by im veriaci chceli zveriť, v snahe, aby žili bezpečnejšie a lepšie nasledovali Krista-môjho božského Syna- bez obtiaží spojených s majetkom.

Všetko sa musí dávať ako almužna a nie ako nájomné, dôchodky alebo kapitál. Všetko sa má používať pre obstaranie potrieb pre spoločnosť a našich bratov, našich chudobných, núdzu trpiacich a chorých a žiaden zo zhromaždenia alebo z Cirkvi nech nepovažuje niečo z toho tovaru za svoje, akoby mu to patrilo viac než niektorému inému z bratov….” (Tajomné Mesto Božie/III. zv., 3.kniha 107)