Choď na obsah Choď na menu
 


ZÁPLAVY sú len začiatkom 9 tajomstiev, ktoré sa naplnia do príchodu Ježiša krista

24. 8. 2010

 

Deväť tajomstiev

 

Doba, v ktorej žijeme je mimoriadna, aj keď to niekto nechce pripustiť. Mariánske kňazské hnutie očakáva druhé Turíce, hnutie Obnova v Duchu Svätom silné vyliatie Ducha Svätého, mariánske hnutia, ktoré vznikli na základe zjavení alebo príhovorov Panny Márie, očakávajú víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Nedajú sa vymenovať všetky aktivity a evanjelizačné spoločenstvá, ktoré jasne evidujú výnimočnosť tejto doby. Dôvody týchto aktivít majú spoločného menovateľa. Je ním - očakávanie mimoriadneho Božieho zásahu v týchto časoch.

   Na tento čas je ľudstvo pripravované rozličnými spôsobmi. Dejú sa ozaj zaujímavé veci. Ak by sme to mali povedať ľudským jazykom, potom Panna Mária a Duch Svätý pracujú na plné obrátky.
   Na charizmatickom stretnutí v Prešove ThLic. St. Iźyk-Dekovska v jednej zo svojich prednášok spomenula, že aj v židovskom národe začína pôsobiť Duch Svätý: "V národe, ktorý kričal - ukrižuj! Dnes k nim prichádza Duch pravdy a spoznávajú, že Mesiáš prišiel pred 2000 rokmi. V mnohých krajinách, kde žijú Židia, prichádza do nich duch Boží. V krajinách bývalého Sovietskeho zväzu bolo nedávno veľmi veľa stretnutí, kam prichádzali Židia a začali veriť a uznávať Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa. V Jeruzaleme je 40 rabínov, ktorým priamo Duch Boží zjavil, že Kristus je Mesiáš. Teraz sa stretávajú každú noc a študujú slovo Božie, a duch Pravdy im dáva neobvyklé poznanie - že Pán prichádza, a prichádza deň, keď sa On ukáže s veľkou mocou…"
   Žijeme v dobe, keď očakávame prisľúbené víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Tento čas, dianie a udalosti, ktoré predchádzajú a počas ktorých sa uskutočnia predpovedané udalosti, Mária dáva poznávať vizionárom. Vie o nich Lucia z Fatimy, poznajú ich vizionári v Medžugorí a vedia o nich aj vizionári v Dechticiach. Tieto informácie sú ukryté do tajomstiev, ktoré, keď príde čas, budú zverejnené.
   

Traja z dechtických vizionárov dostali deväť tajomstiev a čakajú na desiate.

Ostatní majú dostať päť tajomstiev. Aj keď vizionári nemôžu prezradiť tajomstvá, niektoré sprievodné javy môžu zverejniť. Čoho sa týkajú tajomstvá - na to som sa opýtala Martina Gavendu:
   "Tajomstvá vám nemôžem prezradiť, ale to, čo vám môžem povedať, sú niektoré sprievodné udalosti. Uskutočneniu prvého tajomstva predchádzajú povodne (určite si spomínate na povodne, ktoré boli minulý rok - poznámka redakcie). Udalosti, ktoré sú obsiahnuté v prvom tajomstve, sa udejú tri dni pred druhým tajomstvom. Nevyzradím druhé tajomstvo, keď poviem, že zahŕňa veľké varovanie. Tretie tajomstvo sa týka veľkého zázraku, ktorý Panna Mária prisľúbila. Obsahom ďalších tajomstiev je sedem trestov, ktoré prídu v tom prípade, ak sa ľudstvo na základe veľkého varovania nezmení. O veľkom varovaní môžem povedať len toľko, že ľudia akoby ho najskôr videli a potom ho prežijú každý vo svojom vnútri. Človek nadobudne poznanie o svojom vnútri, o tom, čo urobil zle, čo dobre, čo neurobil, a mal urobiť… Bude to veľké Božie milosrdenstvo - človek spozná svoje vnútro a spozná pravdu. Predtým príde prenasledovanie kresťanovNebude to koniec sveta, ale bude to koniec časov.
   A práve preto Panna Mária prichádza, aby nás na tieto udalosti pripravila. Preto tak naliehavo žiada, aby sme žili jej posolstvá. Učí nás žiť v prítomnosti Božej, v stálej posväcujúcej milosti prostredníctvom Sviatosti Oltárnej. Učí nás milovať všetkých aj našich neprajníkov a nepriateľov. Tí, ktorí budú žiť podľa jej pokynov, nemajú sa čoho obávať. Ťažšie to bude pre tých, ktorí nezachovávajú Božie príkazy. Od nás závisí veľa
   
Desiate tajomstvo som ešte nedostal."
 http://www.youtube.com/watch?v=vwRWFAnXvzo  

Čo k tomu dodať? Ak sa naučíme žiť podľa Evanjelia ku ktorému nás Mária vedie a žiť podľa jej posolstiev, ktoré sú v konečnom dôsledku inými slovami vysvetlené Evanjelium, potom nám neostáva nič iné, len veľká radosť z toho, že žijeme v dobe, keď budeme svedkami triumfu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, že s pomocou našich modlitieb, pôstov a odriekaní pomôžeme našej nebeskej Kráľovnej rozšliapať hlavu hadovi. Veľká radosť nech naplní naše srdcia, lebo zažijeme veľké Božie milosrdenstvo a budeme svedkami novej doby.

http://www.avemaria.sk/dechtice/