Choď na obsah Choď na menu
 


Učenie RKC proti DARWINOVEJ TEORII

23. 4. 2010

 

Čo učí Katolícka Cirkev o vzniku života a človeka ?

---

 Pápež Pius XII. v liste "Humani generis" (apríl 557) Denz..228a:"Vyznávam, že všetci ľudia počnúc Adamom až do skončenia sveta sa rodia a umierajú s Adamom a jeho ženou, ktorí sa nezrodili z rodičov , ale boli stvorení a to Adam zo zeme a žena z jeho rebra".

---

Lateránsky koncil v roku 1215.Denz.428: " Pevne veríme a vyznávame...že Stvoriteľ všetkých viditeľných a neviditeľných vecí...svojou všemohúcou silou stvoril každé stvorenie z ničoho..."

---

Florentský koncil(1438-1445)Denz. 706: " Čo najsilnejšie veríme a vyhlasujeme, že ...Stvoriteľ všetkých vecí...z jeho dobroty stvoril všetky stvorenia z ničoho."

---

1.Vatikánsky koncil (1869-1870)Denz. 1805: "Ak niekto nevyznáva, že všetky veci vo svete, či už duchovné alebo hmotné neboli stvorené Bohom z ničoho, nech je prekliaty."

---

Je zrejmé z týchto citátov učiteľského úradu Cirkvi, že Boh stvoril každé stvorenie z ničoho a že tu nie je miesta pre Darwinovu evoluciu.

Čo hovorí Sv.Písmo ?

---

Genezis 1,21:"A Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živočíchy, čo sa len hýbu, ktoré sa vo vode hemžia...i všetky okrídlené tvory..."

---

Genezis 1, 25: "A učinil Boh zver podľa svojho druhu...i všetky plazy..."

---

Genezis 1,27:" A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na obraz Boží stvoril ho, muža a ženu ich stvoril..."

---

Genezis 2,22:" Nato z rebra, ktoré vybral Adamovi, Pán Boh utvoril ženu..."

 

---

Pius XII. v Humani generis z 12.augusta 1950:

 "Ozývajú sa hlasy, aby katolícke náboženstvo bralo väčší ohľad na pozitívne vedy. To je chvályhodné, pokiaľ sa týka skutočností, ktoré sú jasne dokázané a naopak, ak ide iba o hypotézy, vtedy musíme byť veľmi opatrní, aj keby boli nejako vedecky zdôvodňované a najmä ak je dotknutá náuka Sv.Písma alebo tradície. Nemožno ich vôbec pripustiť, ak tieto odvážne domnienky odporujú nepriamo alebo priamo náuke zjavenej Bohom...Vo svojej pochybnej smelosti títo bádatelia prekračujú hranice slobodnej diskusie, lebo chovajú sa tak, ako keby pôvod ľudského tela z už existujúcej hmoty bol jasne dokázaný a ako keby pramene Božieho Zjavenia nič neobsahovali...veriaci kresťania nesmú prijať názor, že nie všetci ľudia pochádzajú od Adama, alebo že Adam znamená kolektívne meno pre mnoho prarodičov...to by sa nedalo zlúčiť so zjavenou pravdou o dedičnom hriechu..."