Choď na obsah Choď na menu
 


Pochod PRIDE (VS) DUCHODNÝ pochod

19. 5. 2010

Drahé Božie Deti – bratia a sestry v Božej Rodine (Ef 2,19). Pokoj Vám. Nie, ako svet dáva, ale aby sa vaše srdce nestrachovalo.

 

---

POCHOD PRIDE

 

 

Ako vieme, tak 22.5. sa má uskutočniť pochod PRIDE (homosexuálov) v Bratislave o 14-18:00 hod. v centre mesta. Treba počítať s nemravnosťou, presadzovaním zákonov proti právam dieťa a fyzický odpor zo strany nacionalistov.

 

---

POCHOD ZA PRÁVA RODINY (MORÁLNE SLOVENSKO)

Reakciou na to sa 15.5. uskutočnil v Bratislave pochod za morálne Slovensko, v ktorom protestovali proti pochodu PRIDE a zároveň poukázali na nebezpečenstvo homosexuálnych  prejavov v oblasti sexuality, taktiež na homosexuálne zväzky, adopciu detí a tiež prenasledovanie kresťanov.

 

---

DUCHOVNÁ  PÚŤ (POCHOD)

Veľmi podivuhodné je to, že niekoľko dní predtým t.j. 2.5. Boh (zmŕtvychvstalý Ježiš Kristus) poslal Pannu Máriu, ktorá sa zjavila v Medžugorí (BiH), aby odovzdala svetu toto posolstvo :

„Drahé deti! Drahé deti! Dnes vás dobrý Otec prostredníctvom mňa pozýva, aby ste sa s dušou plnou lásky vydali na duchovnú púť. Drahé deti, buďte plní milosti, úprimne sa kajajte za svoje hriechy a túžte po dobre. Túžte aj v mene tých, ktorí nespoznali dokonalosť dobra.

Tým budete Bohu milší. Ďakujem vám.“ (2.5.2010)

 

 

 

Z posolstva vidíme, že Boh so svojim nebeským kráľovstvom vidí, čo sa deje vo svete; počúva ľudské volania a odpovedá aj skrze svoju i našu Matku – Pannu Máriu – Kráľovnú Pokoja.

Odpoveďou bola výzva k DUCHOVNÉMU POCHODU, ktorý je reakciou na ľudské pochody. Predovšetkým ide o „myšlienkové pochody“, ktoré v mysli človeka kráčajú spolu s Duchom Svätým a v modlitbe sa stretávajú so živým Bohom – Stvoriteľom ľudských duší i všetkého stvorenia.

Toto je prvoradá výzva k duchovnému pochodu.

Avšak tak ako bytosť každého človeka v sebe zahŕňa ducha-dušu-telo, tak aj ľudské myšlienky sa navonok prezentujú slovami a skutkami.

To, čo človek v mysli prijíma od Boha, to aj vyznáva a nakoniec uskutočňuje. A tak môžeme povedať, že mnohí veriaci, ktorí sa modlili v kostoloch, domácnostiach, ale aj na uliciach prijali túto výzvu a uskutočnili ju. Taktiež nezabúdajme na stále pozvania Panny Márie a to púte na miesta zjavení !

 

 

Ostáva ešte jeden dôležitý deň (22.5.) a potom ďalšie, ako sa zachováme : ako prijmeme Božiu vôľu a výzvu k duchovnému pochodu ? Bude to pochod ako bol zo dňa 15.5. alebo pochod aký bol vo Wiedni, či iných mestách, kde prevládali nemravnosti a nepokoje ?!

 

---

Drahí bratia a sestry ...

v tento deň sme pozvaný k CELOSLOVENSKEJ MODLITBE k DUCHOVNÉMU POCHODU za ZRUŚENIE POCHODU PRIDE a zároveň za mesto Bratislava, aby nedopadlo ako Sodoma a Gomora, ktoré boli spálené pre hriechy nemravnosti (homosexuality)  Viac na : /clanky/sexualita/sodoma-_-mesto-homosexuality

- za väčšiu ochotu prijímať pozvanie na púte zjavení Panny Márie (Medžugorie a Dechtice)

- za požehnanie Boha Otca, Ježišovo vykúpenie z hriechov, vyliatie darov Ducha Svätého, ochranu sv.Michala Archanjela a našich anjelov strážnych pred hriechmi a peklom, ako aj  láskyplný vzťah k  Sedembolestnej Panny Márie a všetkým svätým dušiam v nebi, očistci i na zemi.

Odovzdávame Ti Bože všetky naše úmysly a prijímame tvoje úmysly, aby sme plnili tvoju vôľu.

 

-------------------------------------------------------

MODLITBOVÉ STRETNUTIE V KOŠICIACH

V Košiciach sa budú modliť o 9:00 a 15:00 hod. / na kalvárii pod saleziánskym kláštorom /

PROGRAM : o 9:00 hod. / Hodina Ducha Svätého

Vzývanie Ducha Svätého – modlitba k Matke všetkých národov

- Liturgia hodín (modlitba predpoludním)

- Krížová cesta za oslobodenie a uzdravenie

- zasvätenie sa Srdciam Ježiša a Márie

----------

15:00 / Hodina Božieho milosrdenstva /

- Liturgia hodín (modlitba popoludní)

- krížová cesta (nenarodených)

- sv.ruženec Božieho milosrdenstva

- zasvätenie sa Srdciam Ježiša a Márie

----------

... milovaní bratia a sestry ... Boh nás miluje a ochráni nás od hriechov, len aby sme to chceli aj my.

Zapojte sa do celoslovenskej akcii modlitbami, pôstom, skutkami milosrdenstva a to podľa možností akej sa Vám dostáva.  Mnohé kláštory a rehoľné komunity, spoločenstvá veriacich  sa zapájajú do tohto duchovného pochodu.

Dakujem, že ste ... prijali toto pozvanie. Nech Vám Boh (Otec-Syn-Duch Svätý) žehná a sprevádza svojou milosťou na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, všetkých anjelov a svätých i modliacich sa duší. +

---------

rmvn@pobox.sk caritas@azet.sk rodinamvn@zoznam rodinamvn@gmail.com rmvn@centrum.sk rmvn44@yahoo.com

-----

www.caritas.estranky.sk www.rkc.estranky.sk www.rmvn.estranky.sk