Choď na obsah Choď na menu
 


Mimozemská civilizácia - plody tajných služieb : CIA, ...

8. 2. 2010

Vážení a ctení, drahé Božie Deti - bratia a sestry - v Rodine Matky všetkých národov. V láske niet strachu a preto Vám prajem pokoj a lásku, pri prekonávani strachu zo všetkého zlého.

PADLÍ ANJELI - "MIMOZEMŠŤANIA" - TAJNÁ SLUŽBA ?        

                  Na ihriskách sa stretávame s deťmi ako sa hrajú s hračkarskými zbraňami a na návštevách môžeme spozorovať ako pozerajú rozprávky o mimozemšťanoch. A keď sa potom pozrieme na ich správanie, mnohí si povieme, čo len z nich bude, ak vyrastú ?!

                  Aj mnohí, ktorí vyrastali na sídliskách, si môžu zaspomínať na kamarátov ako bránili svoju časť sídliska a to aj násilím, zo strachu pred susedmi z inej časti. Podobne to bolo v škole ako aj na základnej vojenskej službe, kde nechýbalo šikanovanie a násilie. A tak by sme mohli trpko zaspomínať na minulosť, keď si naši rodičia, učitelia,majstri a iní vychovávatelia povedali : "Čo len z nich bude ?!" A naozaj !

Keď sme dospeli vekom a ocitli sa na križovatke života, aby sme sa rozhodli kam pôjdeme, všetci sme sa rozišli všelijakými cestamy. Niektorí sa stali robotníkmi, iní učitelmi a ďalší vysokopostavenými súkromníkmi alebo aj štátnymi úradníkmi. Ale okrem toho sa niektorí rozhodli v stúpiť do armády, polície, ale aj do tajných služieb.

                   Niekedy si povieme: "Čo nás do toho.", alebo"Čo nás do nich, len si narobíme zbytočné problémy." Podobne ako za Socializmu aj v súčasnosti sa niekedy môžeme ocitnúť v takom stave, že ich nebudeme vnímať ako Božie Deti (bratia a sestry) a týchto ľudí buď budeme odsudzovať za ich zlé skutky alebo pre svoju nevedomosť im nebudeme môcť pomôcť. Čo myslíte, dá sa im nejako pomôcť ? 

                   Zaiste áno, len aby to chceli prijať. Každému človeku máme pomáhať, veď na to sme na svete, ale aby sme to robili správne, je potrebné človeka spoznať. Jeho dôvody a príčiny jeho konania.Nebudem spomínať ich násilie, ktorého sú schopní, ale KLAMSTVO, ktoré je POČIATKOM VŠETKÉHO ZLÉHO. Napr: mimozemská civilizácia !

MIMOZEMSKÁ CIVILIZÁCIA : ANJELI alebo DÉMONI ?

                    Niekedy sa zdá akoby to mali byť duchovné bytosti (anjeli), ktorí naozaj sú skutoční, ale čo to má spoločné s tajnou službou ? Boh stvoril ROZUMNÉ BYTOSTI SO SLOBODNOU VôĽOU ako sú ANJELI A ĽUDIA (o inom stvorení Boh nehovorí, že by mali byť spasení a tak prebývať v Božom Kráľovstve). Zvieratá nemajú slobodnú vôľu a tak  sa ani nemôžu rozhodnúť pre život večný v Nebi alebo v pekle.Taktiež svätý Tomáš Akvinský (spis: "scio cui credidi") píše, že neexistujú iné rozumové bytosti ako sú anjeli a ľudia.

TLAČOVÁ KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA

New Age preniká do cirkevných kruhov
P:3, 22. 07. 2005 13:51, ZAH Tlačová konferencia biskupov Slovenska

„Myslenie New Age preniká do cirkevných kruhov,“ hovorí poradca argentínskej biskupskej konferencie José Baamonde. J. Baamonde je profesorom psychológie na Madridskej univerzite sv. Pavla CEU. V roku 1989 založil nadáciu Služba objasňovania činnosti siekt a nových náboženských hnutí (SPES). V súčasnosti je vedúcim dokumentačnej a výskumnej sekcie tejto nadácie.
V rámci kongresu na tému Psychologická manipulácia, sekty a iné alternatívne hnutia,
ktorý sa skončil 16. júla na Madridskej aut. univerzite v Baamonde, mal prednášku na tému Prenikanie New Age do náboženstiev. Podľa neho základným prvkom New Age je sebazbožšťovanie človeka, ktoré sa vysvetľuje nasledovne: „Boh je vo mne. Boh a ja sme jedno a máme to isté vedomie. Ja som boh.“
Baamonde aplikoval tento proces na Silvovu metódu kontroly myslenia, typickú prax novej spirituality, ktorú praktizujú dokonca i niektorí kňazi a mníšky. Hovorí:
„New Age je veľká výzva nášho storočia pre spoločnosť, pretože dvíha transparenty ako pacifizmus, univerzálne bratstvo a ekológia, ktoré ťažko odmietne verejnosť spoločnosti, ktorej stále viac chýba formácia.“ Ďalej profesor varuje pred „schopnosťou koncepcií New Age nenápadne sa zmocniť myslenia dokonca aj ľudí s klasickými a tradičnými náboženstvami vrátane katolíckej viery“. V tejto súvislosti pripomenul slová pápeža Jána Pavla II. skupine biskupov z USA v r. 1993:
„IDEY NEW AGE NIEKEDY PRENIKAJÚ do homílií, katechézy, na kongresy i do duchovných cvičení a tak úspešne ovplyvňujú dokonca i praktizujúcich KATOLÍKOV, ktorí si možno neuvedomujú nezlučiteľnosť týchto myšlienok s vierou Cirkvi.“
Nadácia SPES skúmala 1098 mladých ľudí v 4. ročníku argentínskych stredných škôl v Buenos Aires a iných mestách. Našli u nich šesť z hlavných tém New Age ako: UFO a MIMOZEMŠŤANIA, MÁGIA A BOSORÁCTVO, REINKARNÁCIA, ASTROLÓGIA, ŠPIRITIZMUS a ZBOŽŤOVANIE ČLOVEKA. Viac ako 50 % týchto mladých ľudí verilo v jednu či viac ideí New Age, najviac v UFO, kým reinkarnácia mala menej prívržencov. Potvrdili, že sa to naučili z televízie, kníh a časopisov.
„Toto dokazuje, že súčasná dezorientácia sa týka nielen mladých ľudí, ale aj rodín a to si naliehavo vyžaduje zavádzanie rodinnej katechézy. New Age si získava nových prívržencov deň čo deň s konečným cieľom vymazať univerzálne hranice a dosiahnuť vytvorenie „nadnáboženstva“, v ktorom bude človek alfou a omegou, začiatok i koniec všetkých vecí a tak dosiahnuť karikatúru náboženstva. Už to nie je človek, ktorý je stvorený na obraz a podobu Boha, ale Boh, ktorý je stvorený na obraz a podobu človeka,“ varuje profesor Baamonde.

                    Na základe tohto presvedčenia NEPRIJÍMAME ZJAVENIA MIMOZEMŠŤANOV ZA ĽUDSKÉ ROZUMOVÉ BYTOSTI a tak niektorí tvrdia, že existujú ako inteligentné bytosti, ktoré nás prevyšujú svojim rozumom. Ako vieme jedine Boh a anjeli prevyšujú ľudský rozum a ak to nie sú dobrí anjeli, tak potom zlí (padlí anjeli) ?

                     Ak by sme mali pripustiť spojitosť medzi anjelmi a "mimozemšťanmi" tak skôr v súvislosti s padlými anjelmi, ktorí sú schopní vziať na seba rôznu podobu ako aj dobrí anjeli. Rozdiel je v tom, že dobrí anjeli to robia preto, aby ľudí priviedli k poznaniu a plneniu Božej vôle, kdežto padlí anjeli odvádzajú ľudí od Božej vôle. 

PO OVOCÍ ICH SPOZNÁTE !

Keď porovnáte súvislosti spojené so zjaveniami "mimozemšťanov", môžete počuť o tom, že ľudia záhadne zmizli a doteraz sa nevrátili. Iní zas sa vrátili, ale majú narušenú psychiku a pamätajú si len postavy, pričom sa nezmieňujú o živom Bohu a jeho plánoch, ktoré dobrí anjeli zvestujú pri svojich zjaveniach (ako napr : Fatima, Medžugorie, Dechtice ...). Alebo ľudia, ktorí často spomínajú "mimozemšťanov", odvrácajú sa od pravých zjavení dobrých anjelov a tak aj od Božích plánoch. Túžia spoznať neviditelný svet "mimozemšťanov" a pritom netúžia spoznať svet dobrých anjelov ako aj po obnove  svojej vlastnej viditeľnej zeme. Ale aby sme ostali vo spojitosti medzi "mimozemšťanmi" a tajnou službou, veľmi podstatné je, že ľudia záhadne myznú. Vari nie je to vlastné praktikám týchto organizácií ?

                     Zámerne nepíšem o dôkazoch ich skutkoch, ale o ovocí, po ktorom možno spoznať súvis medzi nimi a ako si navzájom pomôcť, aby sme prinášali ovocie hodné pokánia.  Podľa ovocia  spoznávame, že za všetkým je predovšetkým HRIECH KLAMSTVA A PODVODU, ktorý sa stal skutočným, keď sa PADLÍ ANJELI ROZHODLI ÍSŤ VLASTNOU CESTOU, NIE BOŽOU a v súčasnosti môžeme pozorovať ich skutky aj prostredníctvom FALOŠNÝCH ZJAVENÍ ako aj v spolupráci s ich TAJNÝMI ORGANIZÁCIAMI.

 TAJNÉ SLUŽBY SIS, CIA ...

                     Predstavte si ľudí, že tam pôsobia z rôznych DôVODOV a niektoré z nich sú napr: aby chránili národ pred cudzími národmi, alebo aby udržiavali tajné informácie pre bezpečnosť štátu. Zaiste je mnoho dôvodov, ale čo osoží, aj keby sme celý svet získali, keď našej duši by sme uškodili ? Alebo s akým ÚMYSLOM by musel človek pôsobiť v takej organizácii, keď nakoniec aj tak by tam musel klamať, podvádzať a použiť i násilie. KONEC KONCOV, ak by tak nekonal, mohol by obstáť v takej to "službe" ? A  nestal by sa sám ich obeťou ?

Nakoniec si dajme otázku sami pre seba : CHCELI BY STE MAŤ VO SVOJEJ RODINE TAKÉHO ČLOVEKA ? Možno aj je, ani o tom neviete. A môžete sa čudovať, že je na vašu rodinu vyvíjaný nátlak a bránia Vám v podnikaní alebo v iných aktivitách. Toto tajné prenasledovanie je pre niekoho nepredstaviteľným a neuveriteľným, pokiaľ to nezažil alebo nemá otvorené oči a srdce pre realitu života, v ktorej sa nachádzame a nachádzajú naši bratia a sestry ako ste o tom mohli počuť aj za totality (Komunizmu). 

Keďže v našom srdci má byť ZÁKON LÁSKY A ODPUSTENIA - voči svojim bratom a sestrám i neprajníkom, či nepriateľom - v tejto téme, sa neobraciam na Vás preto, aby ste ich odsudzovali, ale predovšetkým preto, aby ste spoznali príčiny ich konania a tak prijali Boží plán do svojho života. V tom je zahrnutá predovšetkým láska k nim, aby sme sa ZA NICH MODLILI - za ich OBRÁTENIE, za to aby prijali pozvanie na ZJAVENIA so živým Bohom a  jeho svätými anjelmi a tak mohli  dúfať, že aj oni sa zmenia, keď spoznajú Božiu lásku, ktorú má k nim.

Ďalším a veľmi dôležitým krokom v pred je VLASTNÝ PRÍKLAD ŽIVOTA, kedy nie myšlienkami alebo slovami, ale skutkami preukazujeme svojim blížnym ako majú žiť a čoho sa strániť. Takýmto svedectvom môžeme lepšie vychovávať svoje deti a dávať dobrý príklad svojmu okoliu. Ďakujem všetkým rodičom, ktorí svoje deti chránia pred FILMAMI A ROZPRÁVKAMI, v ktorých klamú, podvádzajú a učia násiliu (MIMOZEMŚŤANIA, ČARODEJNÍCTVO, ZVRHLÉ FLIRTOVANIE ...)  Som vďační tým, ktorí svoje deti vychovávajú pre lásku, odpustenie a k modlitbe za nás všetkých.

V nádeji za každé jedno obrátenie našich bratov a sestier, ďakujem Vám i našim nabeským Rodičom, Ježišovi a Márie ako aj anjelom a svätým.  Nech Vám ich požehnanie pomáha na ceste obrátenia a radosti v Božej Rodine.

-----------------------------------------------

PS / Príspevky a komentáre môžete napísať v rubrike : diskusia (v diskusnom fóre) alebo ak chcete súkromne, tak na e.mailových adresách : rmvn@pobox.sk  

                                                                               caritas@azet.sk

                                                                               rmvn@centrum.sk

  

Ďalšie web.stránky zo zaujímavými článkami môžete nájsť na týchto stránkach :               www.rmvn.estranky.sk

                                            www.rkc.estranky.sk

 Ďakujem, že ste sa rozhodli pre väčšie poznanie vo vašom živote.