Choď na obsah Choď na menu
 


KRESŤANSKÉ komunity, mestá, štáty ...

13. 6. 2010

Vážení a ctení …Drahí bratia a sestry v Božej Rodine (Ef 2,19) v Rodine Boha Otca a Matky všetkých národov. Pokoj Vám.  Pokoj Ježiša Krista nech je v našich srdciach i medzi nami, navzájom. Nie, ako svet dáva, ale aby sa naše srdce nestrachovalo.

KRESŤANSKÉ KOMUNITY aj v súčasnosti

Mnohí ste už počuli o prvých kresťanoch, ako žili v láske a vo vzájomnom porozumení : „Jedno srdce a jedna duša.“ Všetko mali spoločné a nebolo medzi nimi núdzneho, pretože sa rozdeľovalo každému, kto ako potreboval. (Biblia/Skutky apoštolov)

Aj neskôr vznikali kresťanské komunity, potom  mestá, kde mali všetko spoločné a v súčasnosti ich môžeme vidieť tiež. Napr: mesto „Lopiano“ v Taliansku a v iné mestá v Brazilii, Argentíne atď..., ktoré sú Bohom požehnané. Tieto mestečká majú vlastné domy, dielne, továrne, úrady, ... ktoré založila Chiara Lubichová spolu s ľudmi dobrej vôle, ktorí sú známy pod názvom hnutie „Fokoláre“.

Toto je ovocie Ducha Svätého a naplnenie Božie plánu, ktoré nám bolo zjavené skrze Pannu Máriu :

„Príď, Pane Ježišu, k národom, ktoré sa potrebujú znovu stať komunitami otvorenými pre duchovné i materiálne dobro všetkých, najmä malých, núdznych, chorých,chudobných a vydedených...“ (1.1.1989/ MKH / Don Stefano Gobbi)

BOŽIE DIELO

Hnutie, aj ked je katolícke vo svojom „zrodení“ a pápežom požehnané, predsa okrem známych biskupov (medzi nimi aj SJ Mons.Mária J.Hnilica) je podporované rôznymi kresťanskými cirkvami, ktorých členovia sa tiež zúčastňujú na živote týchto miest. Je možné prísť na skúsenosť a zakúsiť život v duchu kresťanskej lásky a spolupatričnosti.

NIE JE TO UTÓPIA ANI SEKTA

Ľudia si pamätajú ako sa snažili komunisti spojiť marxizmus s kresťanstvom a tak niektorí považujú takéto dielo za utópiu alebo sektu. Avšak tak ako marxistická ideológia bola odsúdená na zánik, tak s ňou zanikajú aj sekty (hoci vznikajú nové). Lenže nie je tak v Božom diele, ktoré pretrváva a vzrastá s Božím požehnaním.

BOŽÍ ŠTÁT

Aj štát Vatikán bol niekedy kresťanskou komunitou s malým počtom ľudí a dnes je z neho samostatný a svojprávny štát. Pre niektorých to je na pohoršenie, ale zároveň „pohnutím svedomia“.

Na rozdiel od takéhoto štátu, ľudia v demokratických štátoch si volia politickú vládu, ktorá by ich zastupovala a riešila ich problémy. Dávajú jej moc nad nimi panovať, ale zároveň očakávajú ich protislužbu, čo je oproti Božiemu štátu veľmi nebezpečné, pretože takto sú vystavené ovládnutiu politiky ľudmi zlej vôle, čo nakoniec aj sami vidíme.

NOVÉ MESTO    

Aký je potom podstatný rozdiel medzi takýmito mestami ?

Okrem vzájomnej spolupatričnosti, možnosti slobody a vierovyznania je najdôležitejšia jednota v Duchu Kristovej lásky.

Táto jednota dáva príležitosť lepšie vytvárať podmienky pre medziľudské vzťahy medzi našim Stvoriteľom a stvoreniu, ktoré patria medzi prvoradé potreby ľudí. Nie, že by táto jednota sa nedala prežívať aj mimo týchto „nových miest“, ale pokiaľ ľudia nemajú tú snahu,čo nakoniec aj vedie k vytváraniu takýchto „nových miest“, tak potom ťažko nadobudnú takú jednotu sŕdc.

MESTO „NEPOŠKVRNENEJ Panny Márie“

„V tomto meste žil môj syn :sv.Maximilán Kolbe a tu postavil mesto Nepoškvrnenej, ktoré ešte dnes prináša moju žiarivú prítomnosť toľkým mojim japonským deťom,

ktoré ma tak milujú a uctievajú...“

(18.10.1996/MKH / Don Stefano Gobbi – Panna Mária)

Svätý Maximilián Colbe bol založil kresťanské komunity a nakoniec i mestá, podľa vzoru prvých kresťanov (ako aj pod vedením Ducha Svätého).

Mesto nazval : „Mesto Nepoškvrnenej“, pretože bolo zasvätené Nepoškvrnenej Panny Márie.  A preto Panna Mária sa zjavila a prejavila svoju vdačnosť i Don Stefanovi Gobbimu.

POVOLANIE K JEDNOTE

Aj mimo nich sme povolaní k tejto jednote. V spomínaných mestečkách, či štátoch (Vatikán, ...) si našli povolanie mnohí jednoduchí ľudia (robotníci, rodiny...), ale aj viac vzdelaní inžinieri, profesori,... Kto by túžil zažiť aké to je, môže prísť na skúsenosť, ale kto nechce, pričom chce prežívať túto jednotu tam, nech sa nechá viesť Duchom Svätým, či už je na Slovensku alebo v inej krajine, tak nech mu Pán Boh pomáha v tomto úsilí.

Duch tejto jednoty  (Duch Ježiša Krista) nám dáva príležitosť. Je tu príležitosť zjednotiť sa v modlitbe, v evanjelizácii, v kultúre života, v práci a postupne vytvárať „Nové mestá“, nové štáty, národy..., lebo tak hovorí Panna Mária :

„Tak už prispievate k vytvoreniu nového Jeruzalema, svätého mesta, ktoré musí zostúpiť z Neba ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha a pripravujete prebývanie Boha medzi ľuďmi, aby sa všetci stali jeho ľudom, kde každá slza bude osušená z ich očí a nebude už ani smrti, ani zármutku, ani náreku, ani súženia, lebo prvé  veci pominuli.“ (1.10.1989/MKH)

 

*   *   *

Drahí bratia a sestry ... v Božej Rodine ....

Boh nás miluje a daruje nám svojho Ducha jednoty, len si žiadajme s dobrou vôľou a úmyslom.  Nech nám v tom pomáha pomoc svätých anjelov a našich patrónov v nebeskom kráľovstve. Na orodovanie našej nebeskej Matky (Matky všetkých národov) nech požehnanie všemohúceho Boha Otca-Syna-Ducha Svätého nás sprevádza a posilňuje.     +

-------------------------------------------------------------------------------

Komentáre a príspevky môžete napísať do rubriky 3. "napíšte svoje príspevky"

Ak máte záujem diskutovať, tak napíšte do rubriky 2 "diskusia" 

A ak chcete napísať súkromne tak sa pozrite do rubriky 5 "súkromný dialog s autorom" alebo na týchto e.mail. adresách :

rodinamvn@gmail.com  rmvn@pobox.sk  caritas@azet.sk

 

Viac zaujímavosti nájdete aj na týchto stránkach autora :

www.rmvn.estranky.sk    www.rkc.estranky.sk    www.caritas.estranky.sk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Reklamy okolo článku sa nezlučujú vždy s presvedčením autora, takže ich nepovažujte za súčasť stránky, ale skôr za presvedčenie samotnej firmy (reklamy). Dakujem za pochopenie. God bless you with Virgin Maria +  (autor : rmvn)