Choď na obsah Choď na menu
 


KAUZA: "Kristus" - Doslovné znenie rozsudku smrti, vyneseného nad Ježišom nazaretským, našim Spasiteľom

 DOSLOVNÉ  ZNENIE  ROZSUDKU  SMRTI, VYNESENÉHO  NAD JEŽIŠOM   NAZARETSKÝM, NAŠÍM SPASITEĽOM:

 

647. "Ja, pontský Pilát, vladár nižšej Galileje a správca Jeruzalema, verný Rímskemu mocnárstvu, súc v sídle výkonným sudcom, rozhodujem a prehlasujem, že odsudzujem na smrť Ježiša z ľudu Nazaretského a rodom z Galileje, človeka buričského a protiviaceho sa našim zákonom, nášmu senátu a veľkému cisárovi Tiberiovi Caezarovi. Pre vykonanie tohoto rozsudku prehlasujem, aby zomrel na kríži, na ktorý bude pribitý klincami, ako sa obyčajne robieva zločincom, pretože okolo seba každý de ň zhromažďoval veľa ľudí, chudobných i bohatých a stále ich poburoval po celej Judeji, vydávajúc sa za Syna Božieho a kráľa izraelského a pritom tomuto verejne známemu mestu Jeruzalemu a jeho chrámu i nedotknuteľnej ríši hrozil skazou, a zavrhoval platenie dani cisárovi; a pretože sa opovážil vojsť víťazne do tohoto mesta Jeruzalema a do chrámu Šalamúnovho, sprevádzaný veľkým množstvom ľudu, ktorý niesol palmové ratolesti. Prikazujem prvému stotníkovi, menom Quintus Cornelius, aby Ho pre väčšie jeho zahanbenie viedol po menovanom meste Jeruzaleme, tak spútaného, ako je, a na môj rozkaz zbičovaného.  Nech je oblečený do svojho vlastného rúcha, aby Ho mohli všetci poznať a nech nesie kríž, na ktorom má byť ukrižovaný. Nech ide po všetkých uliciach medzi dvoma inými lotrami, ktorí sú taktiež odsúdení na smrť pre svoje lúpeže a vraždy, tak aby tento trest bol príkladom všetkému ľudu a všetkým zločincom."

 

 

"Prajem si tiež a týmto rozsudkom nariaďujem, aby tento zločinec bol tak verejnými ulicami vedený, vyvedený von za mesto bránou pagorskou, teraz nazývanou bránou Antonionskou, a za vyhlasovania rozsudku hlásateľom, ktorý pripomenie všetky zločiny uvedené v mojom rozsudku. Bude privedený na vrchol hory menom Kalvária, kde sa obyčajne popravujú najhorší vinníci. Tam pribitý a ukrižovaný na kríži, ktorý ponesie, ako je vyššie nariadené, ostane Jeho telo medzi dvoma vyššie zmienenými lotrami. Nad krížom, totiž na jeho vyššom konci bude daný nápis s Jeho menom a titulom v troch rečiach: hebrejsky, grécky a latinsky; a vo všetkých a v každej z nich bude napísané:

 

TOTO JE JEŽIŠ NAZARETSKÝ, KRÁĽ IZRAELSKÝ, aby to všetci mohli rozumieť a aby to bolo všeobecne známe."

 

 

"Zároveň prikazujem, aby sa nik, so žiadnou podmienkou, pod trestom straty svojho majetku a života, a pod trestom, ktorý je stanovený za vzburu proti rímskemu mocnárstvu, neodvážil drzo prekážať vykonaniu tohoto spravodlivého rozsudku, ktorý som ustanovil, aby bol vykonaný so všetkou prísnosťou podľa ustanovení a zákonov rímskych a židovských. V roku od stvorenia sveta 5233, dvadsiateho piateho marca."

 

Pontius Pilatus Judex et Gubernator Galiloeae inferioris pro Romano Imperio qui supra propria manu." (Pontský Pilát, sudca a vladár nižšej Galileje pre rímske mocnárstvo, ktorý toto vlastnoručne podpísal.)

 

Panna Maria zjavila ct.sr.Marii z Agredy tieto vízie, opísané v diele: "(Mystické) Tajomné mesto Božie" 3 zväzok / 6 kniha / 647 (Imprimatur: pp.Innocent XI.)

tajomne-mesto-bozie.meu.zoznam.sk/Viac tu: http://rim-katolicka-cirkev.webnode.sk/news/kauza-kristus-doslovne-znenie-rozsudku-smrti-vyneseneho-nad-jezisom-nazaretskym-nasim-spasitelom/
Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: http://www.webnode.sk

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.