Choď na obsah Choď na menu
 


EVOLÚCIA - stvorenie človeka z BOŽIEHO ZJAVENIA vs. DARWINOVA EVOLUČNÁ TEORIA

14. 4. 2010
Vážení a ctení ... drahé Božie Deti – bratia a sestry – v Božej Rodine (Ef 2,19) v Rodine Boha Otca a Matky všetkých národov. Pokoj Vám. Nie, ako svet dáva, ale aby sa naše srdce nestrachovalo, ale upevnení vo viere mali radosť z Pravdy. 
---

 Z VEDECKÉHO HĽADISKA JE DARWINOVA TEORIA O EVOLÚCII NESPRÁVNA

---

-"Darwinova evolučná teória – sprisahanie tisícročia ?" http://kacani.blog.sme.sk/c/134208/Darwinova-evolucna-teoria-sprisahanie-tisicrocia.html

http://boriskacani.blog.cz/1002/darwinova-evolucna-teoria-sprisahanie-tisicrocia-cast-ii

http://kacani.blog.sme.sk/c/136438/Darwinova-evolucna-teoria-sprisahanie-tisicrocia-cast-III.html

---

Z TEOLOGICKÉHO (CIRKEVNÉHO) HĽADISKA JE DARWINOVÁ TEÓRIA O EVOLÚCII -  TAKISTO NESPRÁVNA       http://www.elabs.com/van/evoluce-a-cirkev.htm

1877: Pro ilustraci, jak obtížně probíhala recepce evoluce v papežských prohlášeních po Darwinově vydání O vývoji člověka (Descent of Man, 1871), kde poprvé jmenuje evoluci, je ilustrativní ocitovat část z dopisu papeže bl. Pia IX. (1877) kde papež píše, že Darwinova evoluce je:
"celkově odpudivá k dějinám, tradici všech lidí, exaktní vědě, pozorovaným faktům a dokonce i rozumu.  (Darwinismus) nepotřebuje ani zamítnutí, vždyť jde o odcizení od Boha a příklon k materialismu skrze zkaženost, která hledá podporu ve světě bájí... A ve skutečnosti,... po odmítnutí Stvořitele všech věcí a vyhlášení nezávislosti chce udělat člověka svým králem, svým knězem a svým Bohem, a toto jde až tak daleko, že ho degraduje na úroveň nerozumného ničitele, snad až na neživou hmotu, a podvědomě tak potvrzuje prohlášení Boží, že tam kde přichází pýcha, přichází i zahanbení. Avšak korupce tohoto věku, perverzní machinace, zjednodušování, žádost po takovýchto libůstkách - všechny vskutku absurdní věci- by měly být, protože si vypůjčují vědeckou masku, pravou vědou odmítnuty ..." (
Maureen Fiedler, SL, PhD a Linda Rabben, PhD. Rome has Spoken. New York: Crossroad, 1998, s. 178-80. 

-----------

„Ježiš Kristus prameň živej vody“ cirkevný dokument (o evolučnej teorii Crarlies Darwina)

1.3.Kulturna situácia

„... Silný trend v modernej západnej kultúre, ktorý vytvoril priestor pre myšlienky new age, bolo všeobecné prijatie Darwinovej evolučnej teórie. Tá spolu so zameraním sa na skryté duchovné mocnosti a sily prírody vytvorila chrbtovú kosť veľkej časti toho, čo dnes nazývame teóriou new age.“

Viac na : /clanky/sekty-okultizmus/jezis-kristus-pramen-zivoj-vody-_uvaha-o-new-age_-1_-cast

---

EVOLÚCIA : STVORENIE ČLOVEKA Z BOŽIEHO ZJAVENIA

 ---

BIBLIA – SväTÉ PÍSMO – GENEZIS 1, 26-31 /

„Nato Boh povedal : „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby ! ...

A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril....

A stalo sa tak. A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa bolo to veľmi dobré. A nastal večer a nastalo ráno, deň šiesty.“

---

"Šiesty deň Boh stvoril a spravil Adama vo veku 33 rokov. To bol vek, v ktorom Kristus mal podstúpiť smrť a Adam, čo sa týka telesného vzhľadu, bol podobný Kristovi, že by sa sotva našiel nejaký rozdiel. Tiež podľa duše bol Adam veľmi podobný Kristovi. Z tela Adamovho Boh stvoril Evu, natoľko sa podobajúcu blahoslavenej Panne, že mala tú istú podobu i postavu. Boh sa díval na tieto obrazy veľkých originálov s najväčšou záľubou..."

"Ale (hadovi-diablovi) nebolo mu dopriate byť svedkom pri stvorení Adama ani Evy ako bol pri stvorení všetkých ostatných vecí. Boh sa rozhodol, že mu neukáže, ako učinil človeka, ani ako utvoril Evu z rebra Adamovho. To všetko bolo pred ním skryté, pokým neboli obidvaja spolu.

Keď však zlý duch uvidel obdivuhodné zloženie ľudskej prirodzenosti, ktorá v dokonalosti vynikla nad všetkých iných tvorov, krásu duší i tiel Adama a Evy, keď videl tú Otcovskú lásku, akú im Boh preukazoval a ako ich ustanovil za pánov všetkého stvorenia, a že im dal nádej na večný život, nenávisť draka vyšľahla v zúrivosť a žiaden jazyk nemôže popísať zlosť, aká naplnila túto beštiu, ani akú mal veľkú závisť a túžbu vziať život týmto dvom bytostiam."

(Zjavenie Ježiša a Márie sr.Márie z Agredy (Španielsko) / "Tajomné mesto Božie" / I.zv.č.137-138 / Imprimatur - cirkev.schválenie : 7 pápeži, 1 z nich bol pp.Innocent XI. )

---

STVORENIE SVETA : r.5199 p.n.l

---

(zo zjavenia Matky Ježiša Krista - ct.sr.Márie z Agredy / "Tajomné mesto Božie" / Imprimatur: pp.Innocent XI.) 

474 / “Najsvätejšia Mária ostala v tomto vytržení mysle a blaženom nazeraní VYŠE HODINY, až do Božského pôrodu. ...

NAJSVäTEJŚIA PANI DALA SVETU JEDNORODENÉHO SYNA, Otca večného a svojho, nášho Spasiteľa Ježiša, pravého Boha a človeka, v NEDEĽU O POLNOCI, v ROKU od STVORENIA SVETA 5199, ktorého dátum je udaný v RÍMSKEJ CIRKVI a ktorý mi bol zjavený ako pravý a zaručený.”

Viac na : /clanky/svet-v-obraze/stvorenie-cloveka-_adama-a-evy_-r_-5199-p_n_l_

*   *   *

Drahé Božie Deti – bratia a sestry – v Rodine Boha Otca a Matky všetkých národov.

Ked ste porovnali Evolúciu (vývoj stvorenia sveta a človeka) podľa Darwina a z Božieho zjavenia, zaiste ste spozorovali rozdiel a to v tom, že sa nezhodujú ani z vedeckého, ale ani z teologického hľadiska. Týmito informáciami podané z dvoch pohľadov na Evolúciu by som chcel predovšetkým poukázať na to, že Boh (Stvoriteľ) stvoril prvého človeka Adama a Evu už dospelých (33-ročných) a tak nie len oni, ale aj my nie sme z vedeckého ani z teologického hľadiska vývojom zo zvieraťa (opice). V tomto sa jednoznačne líši a mýli Darwinova teória.

---

Čo sa týka stvorenia sveta a jeho vzniku, že v akom veku vznikol... tak to tu treba mať na zreteli, že ľudia sú schopní podplatiť a získať aj vedcov na svoju stranu, aby zdeorientovali ľudí a hlavne spochybnili cirkevné a Božie zákony. Pretože slobodomurárom ide o to, že ked spochybnia v ľudských mysliach učenie Cirkvi, potom spochybnia aj učenie Božie a nakoniec aj Jeho existenciu.

 

*   *   *

"Ježiš mu povedal : Blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím : ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva : čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi." (Mt 16, 17-19)

*   *   *

...milované Božie deti, bratia a sestry... Boh nás miluje, lebo sme jeho deti a ešte sa neukázalo čím budeme, až príde vo svojej sláve a nebude meškať. Boh so svojimi svätými sa  zjavuje a prihovára. Stále na nás myslí a povzbudzuje nás, aby sme boli vytrvalí v Pravde až dokonca :   

---

"Moje deti!   Vďaka Ježišovej láske, ktorá vytryskla z jeho hrobu vo Veľkonočné ráno, ste opäť slobodné. Modlím sa za vás, aby ste vo svojich srdciach ostali slobodné a bez strachu vydávali svedectvo o svojom Pánovi, ktorý žije. Neľakajte sa, keď vôkol seba počujete bľabotanie rôznych názorov. Pravda je len jedna. Ježiš je pravdou, ostaňte mu verné, milé deti. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca."  (15.apríla 2010 / Panna Mária v Dechticiach pri Trnave)

 

*   *   *

Nech na príhovor Matky Ježiša Krista (Kráľovnej Pomoci) nás sprevádza Božie požehnanie a jeho ochrana +