Choď na obsah Choď na menu
 


31- Máj – Deň Matky všetkých národov

6. 5. 2010

Vážení a ctení ...Drahí bratia a sestry v Božej Rodine (Ef 2,19) v Rodine Boha Otca a Matky všetkých národov. Pokoj Vám.  Pokoj Ježiša Krista nech je v našich srdciach i medzi nami,navzájom. Nie,ako svet dáva, ale aby sa naše srdce nestrachovalo

 

---

TENTO DEŇ JE PRÍPRAVOU NA TEN DEŇ, KEDY ZAVLÁDNE POKOJ V ČASE NEPOKOJOV A ROZŠÍRENÉHO KOMUNIZMU

---

Blíži sa Deň Matky všetkých národov, kedy si pripomenieme zjavenie Panny Márie v Amsterdame a zároveň spomenieme na jej posolstvá, v ktorých nás vyzýva k modlitbe za vyhlásenie 5 mariánskej dogmy : „Spoluvykupiteľka-Prostrednica-Orodovnica“ ako aj za dobrú prípravu na Veľký zázrak, ktorý uvidí celý svet.V tom čase bude komunizmus veľmi rozšírený, vtedy naše modlitby budú početnejšie i vypočuté a Boh zošle svojho Ducha Pokoja.  

 Viac na : http://blog.tyzden.sk/rmvn/2009/12/04/rok2012-najvyssi-cas-na-varovanie-zazrak-trest/

---                                                                                                                                      31. MÁJ / DEŃ POKOJA - ZÁZRAKU - DUCHA SVäTÉHO

 ---

V tento Veľký deň sa zjednoťme v modlitbe, ktorú nám sama Matka všetkých národov zjavila a modlime sa na úmysly jej Nepoškvrneného Srdca i Srdca Ježiša Krista. V tejto jednote odovzdajme všetky naše túžby srdca, aby ich Panna Mária odovzdala ako Bohu milú obetu zmierenia, dôvery a lásky.

---

 OBRAZ A MODLITBA MATKY VŚETKÝCH NÁRODOV

http://www.rmvn.estranky.sk/

 ---

PANNA MÁRIA (MATKA VŠETKÝCH NÁRODOV) V TENTO DEŇ NÁM VYPROSÍ OD BOHA POKOJ A DUCHA SVäTÉHO : Modlime sa JEJ MODLITBU !

----  

Viac o modlitbe :

http://www.rmvn.estranky.sk/clanky/modlitba/modlitba-matky-vsetkych-narodov

11.2.1951 / Matka všetkých národov (Panna Mária) zjavila modlitbu, keď povedala: "Modli sa pod krížom:

 

 

Pane, Ježišu Kriste, Syn Otca,

zošli teraz na zem svojho Ducha.

Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov,

aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny.

Kiežby Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou,

bola našou Orodovnicou.

Amen."

 

 

 

 

28.3.1951 / Znova opakuje tu istú modlitbu, ale ešte pred ňou upozorňuje: "Na textu modlitby nesmie byť nič zmenené." Potom opakuje tu istú modlitbu (ako 11.2.1951) a dodáva: "Presne takto musí byť modlitba šírená." Vysvetľuje zmysel modlitby a podotýka, čo z tejto modlitby sa nesmie vynechať, ale musí zostať: "Tá, ktorá kedysi bola Máriou, a tak to zostane."  

 

(Zjavenie Panny Márie v Amsterdame - Holandsko) 

Zjavenia sú doposiaľ uznávané miestnymi biskupmi ako aj viacerými biskupmi na svete. Pápeži sa doposiaľ nevyjadrili proti týmto zjaveniam a tak naďalej - podľa cirkevného práva - veriaci môžu prichádzať na miesto zjavenia a žiť podľa posolstiev Panny Márie. 

Ďakujem, že ste prijali pozvanie k modlitbe a k väčšej túžbe po plnení Božej vôle. Nech nás žehná Boh Otec i Syn i Duch Svätý, na orodovanie Matky všetkých národov +

------------

(pozn.autora článku / "caritas in veritas": reklamy mimo článku nie su totožne s presvedčením autora článku. Dakujem za porozumenie)